Poljoprivreda

Ko ne drži životinje u skladu s pravilima, biće mu oduzete

S obzirom na učestalu pojavu nekontrolisanog puštanja proizvodnih životinja, najčešće goveda, koje se bez nadzora držaoca i neobilježene ušnim markicama kreću po javnim površinama i na tuđoj imovini, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove upozorava njihove vlasnike da u roku od 7 dana preduzmu sve propisane mjere za pravilno držanje i uzgoj.
Ko ne drži životinje u skladu s pravilima, biće mu oduzete
Portal AnalitikaIzvor

U suprotnom, nadležni organi će sprovesti akciju oduzimanja životinja.

Podsjećaju da vlasnik, odnosno držalac životinja, prema propisima snosi primarnu odgovornost za svoje životinje, odnosno da je odgovoran za život i dobrobit životinja koje drži, a takođe je dužan da spriječi životinju da ugrozi život, bezbjednost ili imovinu drugog lica, odnosno život i bezbjednost druge životinje.

''U proteklom periodu evidentirano je više slučajeva nekontrolisano puštenih životinja na niz lokacija, uglavnom u centralnom i južnom regionu, a najdrastični primjer negativnih posljedica ove pojave su „lutajuća goveda“ na teritoriji opštine Ulcinj, gdje je u posljednjih desetak godina više osoba izgubilo život zbog goveda koja se nekontrolisano kreću duž puteva i po javnim površinama.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je u prethodnom periodu, samoinicijativno ili u saradnji sa pojedinim lokalnim upravama, preduzimala mjere kako bi se nesavjesni držaoci dodatno informisali o uslovima i načinu držanja i njihovim pravima i obavezama''- navedeno ej u saopštenju.

Držalac je, napominju, dužan da prema životinji postupa sa pažnjom dobrog domaćina i da životinji obezbijedi životne uslove koji odgovaraju njenoj vrsti, rasi, polu, starosti kao i fizičkim, biološkim i proizvodnim specifičnostima, osobinama u ponašanju, odnosno zdravstvenom stanju životinje, kao i da obezbijedi zdravstvenu zaštitu svojih životinja.

''Stoga, pozivamo držaoce goveda da da izvrše svoje zakonom propisane obaveze – da životinjama obezbjede primjerene uslove držanja i uzgoja, da ih uklone sa tuđih imanja ili javnih površina, da izvrše obeveznu identifikaciju svih životinja i propisanu zdravstvenu zaštitu, u roku ne dužem od 7 dana.

U suprotnom, Uprava će u saradnji sa nadležnim državnim i lokalnim organima preduzeti mjere propisane zakonima koje podrazumjevaju inspekcijsku kontrolu uslova i načina držanja goveda, oduzimanje i uklanjanje svih životinja zatečenih na javnim površinama i tuđim imanjima, odnosno životinja koje su zatečene bez nadzora držaoca, a posebno goveda koja nijesu identifikovana ili za koje za koje vlasnik u propisanom roku ne može da dokaže identitet životinje'' - zaključili su u saopštenju.

Portal Analitika