Abiznis

Investitori na primorju poštuju obaveze, rastu ulaganja na sjeveru

Ministarstvo održivog razvoja i turizma pripremilo je Informaciju o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma za period jul – decembar 2018. godine, koja sadrži pregled aktivnosti na realizaciji prioritetnih projekata u izvještajnom periodu, sa finansijskim pokazateljima o ukupno ostvarenim dosadašnjim investicijama.
Investitori na primorju poštuju obaveze, rastu ulaganja na sjeveru
Siniša Goranović
Siniša GoranovićAutor
Portal AnalitikaIzvor

"Prema podacima koji su prezentovani u informaciji može se konstatovati da se veći dio projekata koji se realizuju u primorskom dijelu odvija ugovorenom dinamikom, tj. u skladu sa obavezama iz ugovora i investicionih programa. Kada je riječ o projektnim aktivnostima planiranim Kapitalnim budžetom za 2018. godinu, koji se realizuju na sjeveru Crne Gore, može se konstatovati povećanje efikasnosti u njihovoj realizaciji, naročito u odnosu na prethodni izvještajni period", ističe se u dokumentu koji je usvojila Vlada.

U pripremi informacije korišteni su podaci kojima raspolažu Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Sekretarijat za razvojne projekte u dijelu praćenja ugovornih obaveza projekata, dok je ključni dio informacija u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti na sjeveru Crne Gore dostavila Direkcija javnih radova.

Takođe, od projektnih kompanija traženi su konkretni podaci o realizovanim aktivnostima na projektu, sa finansijskim podacima. Podatke su dostavile kompanije: Azmont, investiciona korporacija ICD Tivat, Luštica Development, Tivat, Adriatic Properties, doo, Budva, QD Hotel and Property Investment Montenegro doo, Tivat, „Euromix Tours” DOO, Budva, OHM Mamula Montenegro doo Herceg Novi i Karisma Montenegro doo Podgorica, kao i Skijališta Crne Gore doo. Podatke je dostavila i Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta.

Bjelasica i Komovi

Vlada Crne Gore počela je još 2010. godine niz aktivnosti u cilju stvaranja prepoznatljivog turističkog brenda tog regiona. U ovom trenutku najznačajnije infrastrukturne aktivnosti odvijaju se na prostoru Bjelasice i Komova, koji će biti nosilac razvoja zimskog turizma u Crnoj Gori. U skladu sa planskim pretpostavkama sadržanim u PPPN Bjelasica i Komovi, koji je prepoznao osam lokaliteta pogodnih za razvoj ski centara, Vlada Crne Gore se u inicijalnoj fazi, a sve u cilju privlačenja renomiranih stranih investitora, opredijelila za razvoj tri skijališta - „Kolašin 1600“ u Kolašinu, „Žarski“ u Mojkovcu i „Cmiljača“ u Bijelom Polju.

Od planiranih 70 miliona eura investicija, od 2015. je uloženo ukupno 21,8 milion eura na sva tri lokaliteta - od toga u Kolašin 1600 17 miliona, Cmiljaču tri miliona i Žarski 1,8 miliona eura.

Što se tiče realizovanih aktivnosti u drugoj polovini prošle godine,  izdata je upotrebna dozvola za trafostanicu 35/10. U toku su pripreme za funkcionalno ispitivanje sistema i tehnički pregled izvedenih radova za žičaru šestosjed, kao i završni instalaterski radovi na izgradnji bazne stanice i funkcionalno ispitivanje sistema. Vrijednost radova na gradnji bazne stanice je 2,05 miliona eura.

U toku su radovi druge faze na izgradnji puta. Do sada je za obije faze ukupna realizacija izvedenih radova oko 2,1 milion eura. Ugovoreni su i radovi za izgradnju parkinga za dnevne skijaše u iznosu od 739 hiljada eura.

Završena je i izrada Studije izvodljivosti vodosnabdijevanja ski centra „Kolašin 1600”, kao i izrada Glavnog projekta vodosnabdijevanja bazne stanice. Takođe, ugovoreni su radovi za izgradnju sistema vodosnabdijevanja bazne stanice u vrijednosti od 181 hiljadu eura. Dogovoreno je da se u funkciju stavi jedno izvorište, dok će preostala dva biti izgrađena tokom ove godine. Ukupna realizacija izvedenih radova iznosi oko 130 hiljada eura.

Potpisan je ugovor za nabavku mehanizacije u vrijednosti od 896 hiljada eura. Izvršena je isporuka jednog ratraka i dvoje motornih sanki, a isporuka drugog ratraka se očekuje do 15. januara. Ugovorena plaćanja u 2018. godini iznose 448 hiljada eura.

U 2018. godini je na projekat Kolašin 1600 ukupno utrošeno 2.519.775 eura. Tender za žičaru koja će povezati ski centre Kolašin 1450 i Kolašin 1600 raspisan je 12. decembra prošle godine.

kolasin1600kodexme

Cmiljača

Rekonstrukcija puta od Ravne rijeke do Jasikovca u dužini od 5,5 km i izvođenje radova na dionici od Latinske kose do Jasikovca u dužini od 4,8 km su završeni sa jednim slojem asfaltnog zastora, osim na dijelu gdje nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi (u toku je utvrđivanje vlasništva), u dužini od 350 m i na početku trase zbog klizišta u dužini od 200 m, za čiju sanaciju je izrađena projektna dokumentacija i sanacija je bila planirana za 2018. godinu.

Vrijednost radova iznosi 735.174 eura. Na drugom tenderu je izabran izvođač radova, a zbog zimskog perioda radovi su odloženi za 2019. godinu. Procijenjena vrijednost radova sanacije iznosi 180 hiljada eura.

Završena je prva faza radova na dionici puta Ravna rijeka - Latinska kosa u dužini 0,7 km koji su se odnosili na izgradnju mosta na rijeci Ljuboviđi sa prilaznim saobraćajnicama. Vrijednost izvedenih radova iznosi 428 hiljada eura.. Završeni su i radovi deuge faze koji su podrazumijevali izgradnju preostalog dijela saobraćajnice sa priključenjem na magistralni put. Vrijednost radova iznosi 354 hiljade eura..

Urađena je projektna dokumentacija za izgradnju puta Jasikovac-Cmiljača u dužini od 8 km. Vrijednost investicije iznosi 9,5 miliona eura. Ugovoreni su radovi I, II i III faze za put dužine 10 km koji se odnose na izvođenje zemljanih, betonskih i radova na odvodnjavanju trupa puta. Ugovorena vrijednost iznosi 4,5 miliona eura. Planirani završetak svih radova je 2019. godina.

Takođe, završena je izrada Hidrotehničke studije izvodljivosti i Glavnog projekta vodosnabdijevanja bazne stanice, a završena je i revizija Glavnog projekta. U toku je priprema tendera za izvođenje radova. Planirani završetak radova je 2019. godina, a procijenjena vrijednost projekta iznosi 800 hiljada eura.

Što se tiče primarne elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“ i „Žarski katun“,  u toku je priprema ponovljenog tendera za izvođenje radova na izgradnji trafostanice TS 35/10kW. Potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji elektroenergetske infrastrukture – opremanje ćelije 35kv “Ribarevina”. Potpisan je ugovor za izvođenje radova na izgradnji dalekovoda 35kV “Ribarevina – Cmiljača”. Ugovorena vrijednost radova iznosi 881 hiljadu eura. Čeka se građevinska dozvola. Planirani završetak radova je 2019. godina.

Projekat gradnje neophodne žičare počeo je sredinom maja prošle godine, kada je potpisan ugovor za realizaciju projekta po principu “Projektuj-izgradi”. Pripremljeno je idejno rješenje, kako je i bilo predviđeno u roku od tri mjeseca od dana potpisivanja ugovora. Rok za završetak Idejnog projekta je tri mjeseca od prihvatanja idejnog rješenja, a rok završetka Glavnog projekta je tri mjeseca od dana dobijanja pozitivnog Izvještaja Komisije za reviziju Idejnog projekta. Rok za izvođenje radova na izgradnji žičare i 3 km ski staza je devet mjeseci od dana pribavljanja građevinske dozvole. Planirano je da svi radovi budu završeni u 2019. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 7.988.888 eura.

U 2018. godini utrošeno je 1.185.203 eura, dok je od početka realizacije projekta utrošeno 2.506.795 eura.

15cmiljacatotalmontenegronews

Žarski

Završeni su radovi prve faze rekonstrukcije putnog pravca Vragodo-Vrioca-Žarski katun u dužini 2,2 km i u vrijednosti od  1.1 milion eura. U toku su radovi druge faze, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.878.449 eura.

U toku je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije putnog pravca Mojkovac – Vragodo (budućeg regionalnog puta) koji realizuje Direkcija za saobraćaj. Takođe, Direkcija za saobraćaj realizuje i izradu projektne dokumentacije za izgradnju mosta na rijeci Tari, dužine 220 metara, radi povezivanja regionalnog sa magistralnim putem.

U toku je i tender za izradu Idejnog rješenja bazne stanice. Period realizacije projekta je 2018-2020. godina, a procijenjena vrijednost projekta iznosi 1,5 milion eura.

Primarna elektroenergetska infrastruktura je planirana u sklopu izgradnje Ski centra Cmiljača. Za 2018. godinu je bila planirana izrada Hidrotehničke studije izvodljivosti na osnovu koje će se izraditi Glavni projekat vodosnabdijevanja bazne stanice. U toku je priprema tendera za izradu studije, a planirani rok završetka radova je u 2019. godini.

Kako je i planirano, 12. decembra prošle godine, raspisan je tender za nabavku žičare šestosjeda po principu “Projektuj-izgradi”. Planirano je da radovi budu završeni u 2020. godini.

U 2018. godini realizovano je 413 hiljada eura, dok je od početka realizacije projekta utrošeno  1.603.856 eura.

Savin Kuk

Vlada Crne Gore je posredstvom Investiciono razvojnog fonda, kroz stečajni postupak, sprovela kupovinu parcela i objekata ovog lokaliteta. Vrijednost kupoprodajnog ugovora je 1,5 milion eura. Cilj kupovine predmetnih nepokretnosti jeste turistička valorizacija skijališta Savin kuk, putem davanja u zakup na period od 30 godina, radi izgradnje modernog turističkog centra sa savremenim skijaškim i drugim pratećim sadržajima.

Realizacija projekta treba da doprinese turističkom razvoju i unapređenju ponude opštine Žabljak, kao i sjevernog regiona Crne Gore. PPPN za Durmitorsko područje je usvojen 29.07.2016. godine, što je bio osnov za realizaciju planiranih aktivnosti na projektu Savin kuk.

Od planiranih 47,5 miliona eura investicija od početka realizacije projekta ostvareno je dva miliona eura.

Što se tiče aktivnosti na Savinom kuku u drugoj polovini 2018., završena je izrada Glavnog projekta za izgradnju 1,5 km ski staza po principu „projektuj i izgradi“. Vrijednost ugovora iznosi 142.681 eura.

Vlada Crne Gore je u maju prošle godine donijela Odluku o izradi izmjena i dopuna PPPN za Durmitorsko područje. U toku pripremnih aktivnosti realizacije proširenja postojećeg skijališta Savin kuk utvrđeno je da se planirane pozicije ski liftova i staza u PPPN za Durmitorsko područje manjim dijelom nalaze u režimu zaštite II stepena Nacionalnog parka „Durmitor“. U procesu prikupljanja smjernica i uslova za izradu Plana, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je dostavila Rješenje o utvrđivanju uslova i smjernica zaštite prirode za izradu Izmjena i dopuna PPPN za Durmitorsko područje. U skladu sa novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji urađen je koncept izmjena i dopuna PPPN za Durmitorsko područje i sproveden proces prethodnog učešća javnosti. U toku je izrada Nacrta plana.

U segmentu izrade projektne dokumentacije za 20 km ski staza predviđenih PPPN za Durmitorsko područje, u 2018. godini, nakon rješavanja žalbe od strane Državne komisije za kontrolu javnih nabavki, potpisan je ugovor u vrijednosti od € 82.586 eura i u toku je izrada projekta. Po ovom osnovu do sada nijesu vršena plaćanja.

Završena je izgradnja puta u dužini od 1,5 km na lokalitetu Savin kuk. Ugovorena vrijednost iznosi 319.989 eura i sve obaveze su plaćene. Završena je i izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju pristupne saobraćajnice u dužini od 5 km. Ugovorena vrijednost iznosi 22.491 eura.

U toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju „Suvog boba“. Ugovorena vrijednost iznosi 19.200 eura, a revizija je u toku i do danas nijesu vršena plaćanja po ovom osnovu.

Potpisan je ugovor sa preduzećem „Novi Volvox“ u cilju izrade idejnog rješenja, glavnog projekta i žičare šestosjeda sa novim stazama na skijalištu „Savin kuk“ na Žabljaku za 8.788.888 eura. U toku je izrada Glavnog projekta.

Za vodosnabdijevanje ski centra planirano je izvođenje prve faze radova  na rekonstrukciji gradske vodovodne mreže, na izgradnji akumulacionog jezera na lokalitetu Savin kuk i dovođenju vode sa Modrog jezera do akumulacionog jezera. Potpisan je Donatorski ugovor i Aneks Ugovora između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Slovenije (CMSR) u iznosu od 3,2 miliona eura, kojim je definisano učešće države u finasiranju u iznosu od 2,3 miliona, dok učešće donatora iznosi 0,9 milona. U toku je izvođenje radova, a rok završetka je u 2019. godini.

Takođe, održan je sastanak sa CEDIS-om u cilju pripreme tendera za izradu projektne dokumentacije.

savinkuktozabljak

Portonovi

Ugovor o dugoročnom zakupu bivše vojne kasarne „Orijenski bataljon“ u Kumboru potpisan je 10. jula 2012. godine, a stupio na snagu potpisivanjem Protokola o primopredaji lokacije, 08. februara 2013. godine. Investicionim programom koji je sastavni dio ugovora predviđeno je ukupno ulaganje od 258.077.000 za prvih osam godina zakupa.

Porto Novi Montenegro će biti ekskluzivni lifestyle rizort svjetske klase usmjeren ka luksuznom tržistu. U tom cilju kompanija Azmont je, kao projektna kompanija za realizaciju projekta Portonovi, potpisala ugovor sa „One&Only“ i „Henri Chenot“, čime je investicija podignuta na oko 650 miliona eura. Rizort će sadržati arhitektonske i funcionalne elemente koji će učiniti Portonovi jedinstvenom destinacijom na Mediteranu.

Kako bi se to postiglo, nekoliko međunarodno priznatih arhitekata je angažovano da obezbijedi jedinstven razvojni koncept. U skladu sa postojećom dinamikom realizacije planiranih aktivnosti, investitor je najavio da će rizort biti izgrađen do sredine 2019. godine.

Od planiranih 650.000.000 eura investicija, od 2013. zaključno sa drugom polovinom 2018. ostvareno je 369.419.607 eura.

Među aktivnostima u drugoj polovini 2018. u budućem rizortu izdvajaju se završni i zanatski radovi u MN1 (Lower Village LV05, LV06, LV07 i Marina Apartments – MA01 i MA02), kao i u mješovitoj zoni MN5 (Fisherman's Wharf). Završeni su radovi na izgradnji konstrukcije postrojenja za grijanje i hlađenje, te na izgradnji stanice za gorivo u Marini. Objavljeni su i završeci glavnog projekta saobraćajne i tehničke infrastrukture i glavnog projekta One and Only sa revizijom.

U toku su radovi na izradi zidova, hidroizolacije, šahtova, zemljani radovi, izrada betona ispod kamena i pločica, parterno uređenje, izrada keramičkih pločica oko bazena, popločavanje kamenom, popločavanje glavnog puta, završna obrada potpornih zidova i poklopni kamen, izrada balustrada i kapija, nabavka namještaja i opreme za vanjski prostor, ugradnja spoljašnje rasvjete, ozelenjavanje (navodnjavanje, drveće i trava), nabavka i ugradnja vrata i prozora za izložbene prostore, izrada fasada, zidarski radovi u enterijeru, izolacija plafona, izrada košuljica, malterisanje, gletovanje, krečenje, izrada Epoxy podova, nabavka i ugradnja metalnih i rolo vrata, mašinske, električne i vodoinstalaterske usluge, vodovodne i kanalizacione usluge, nabavka i ugradnja prskalica, izrada hidrantne mreže, ugradnja sistema za grijanje i hlađenje, ventilaciju i odvod dima, ugradnja jake struje, video nadzora, sistema upravljanja gradnjom.

Završeni su konstruktivni i zidarski radovi, dok su krovopokrivački radovi uglavnom završeni.

portonovi-marina-constructi

Porto Montenegro

Porto Montenegro je projekat izgradnje luksuznog hotelsko turističkog kompleksa oko marine i matične luke za jahte, sa dodatnom infrastrukturom za najveće jahte. Projektom je predviđena izgradnja marine sa 850 vezova za jahte svih veličina, centra za održavanje i popravku, centra za obuku posade, yacht club, hotela 5 zvjezdica, galerije, nautičkog muzeja, privatne zdravstvene ustanove, sportsko-rekreativnih sadržaja, sadržaja za ugostiteljstvo i zabavu, luksuznih stanova i poslovnih kancelarija.

Danas se na ovoj lokaciji nalazi luksuzni hotelsko turistički kompleks prepoznatljiv po hotelskom brendu Regent i vodeća marina luksuznih jahti na Mediteranu, od 455 vezova - Porto Montenegro. Pored reprezentativnog objekta hotela Regent i luksuzne marine sa propratnim sadržajima, izgrađeno je i 7 elitnih objekata turističkog stanovanja, svojevrstan objekat - bazen Lido Mar karakteristične arhitekture i rekonstruisan je stari objekat u kojem se sada nalazi Muzej nautičkog naslijeđa.

Predstavnici državnog investicionog fonda Dubaija „Investment Corporation of Dubai“ (ICD), potpisali su 6. maja 2016. godine u Tivtu Protokol o primopredaji nautičko-turističkog kompleksa i marine za mega jahte Porto Montenegro.

Od planiranih 450 miliona eura investicija do 30.09.2018. godine ostvaren je 551 milion, od čega se 345 miliona odnosi na kapitalne investicije, a 206 miliona na operativni troškove. Cifre ne uključuju PDV.

U periodu jul-novembar 2018. godine završeni su grubi radovi na rezidencijalnom objektu na parceli UP1-05, faza 2, kao i na rezidencijalnom objektu na parceli UP1-14.  Završetak radova planiran je za maj 2019. godine.

portomontenegro

Luštica Bay

Na 690 hektara zemljišta nadomak Tivta kompanija Luštica Development razvija projekat izgradnje turističkog naselja - Luštica Bay, u potpunosti uklopljenog u prirodno okruženje i integrisano u lokalnu zajednicu kao funkcionalna cjelina, otvoreno za posjetioce tokom cijele godine.

Ugovor o zakupu i izgradnji koji se odnosi na „Luštica Development“, Opština Tivat, je potpisan 23. oktobra 2009. godine. Protokol o datumu stupanja na snagu Ugovora o zakupu i izgradnji je potpisan 11. oktobra 2013. godine, nakon čega je ispunjenjem obaveza, Ugovor stupio na snagu 11. decembra 2013. godine.

Ugovorom o zakupu i izgradnji Luštice Bay definisan je minimalni iznos investicije od 150 miliona eura u roku od 4 godine od dana stupanja Ugovora na snagu, kao i minimalna obaveza izgradnje u roku od 12 godina od dana stupanja Ugovora na snagu (decembar 2013. godine).

Cjelokupan investicioni program, koji će biti realizovan podrazumijeva nastavak izgradnje naselja koje će sadržati 7 hotela (3310 hotelskih soba, 60% kapaciteta sa 5 i više zvjezdica), 1250 rezidencijalnih jedinica (uključujući vile i apartmane), Talaso centar, 2 marine sa vezovima i pratećim sadržajima, golf teren sa 18 rupa, otvoren preko cijele godine, Konferencijski centar i sadržaje za svakodnevne potrebe otvorene tokom cijele godine uključujući prodavnice, restorane, osnovnu školu, zdravstvene objekte.

Od planiranih 1.1 milijardu eura investicija od 2013. do 6. decembra 2018. ostvareno je 166,778,691 eura.

Što se tiče aktivnosti u drugoj polovini prošle godine, u avgustu 2018. svečano je otvoren Hotel Chedi sa 111 smještajnih jedinica, kao i marina sa 54 veza (jedan plutajući ponton sa vezovima na doku „B“ sa svom pratećom infrastrukturom i uređenjem terena). Izvršena je primopredaja 2 vile i 3 kuće u nizu. Opremljeno i u upotrebi je 15 poslovnih prostora. U toku je izgradnja 95 apartmana, 3 vile i 4 kuće u nizu.

U zoni „Centrale", uz postojeće naselje Radovići, započeta je izgradnja objekata apartmanskog tipa, tzv. objekti 4-2; 4-3; 4-4; 4-5 sa ukupno (26+9+14+9) apartmana. Rok završetka radova je jesen 2019. godine.

Plaža dužine 270 metara je u funkciji od jula mjeseca 2018. godine, a registrovana je kao hotelska plaža i na raspolaganju je stanarima i gostima hotela Chedi. Završena je izgradnja prve faze glavnog rezervoara za vodu (1000m3) za Lušticu Development, u funkciji od kraja juna 2018. Završena je i izgradnja prve faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom 585 m3 /dan. Završena je i izgradnja 3 km internih saobraćajnica sa pripadajućom infrastrukturom. Luštica Development, u saradnji sa Opštinom Tivat, sponzorisala je rekonstrukciju dijela trase puta duž obale Đuraševića;

- Radovi na izradi Prve faze Golf terena su spremni za dalji nastavak, odmah nakon uspječnog okončanja procesa potpisivanja tripartitnog ugovora između Opštine Tivat, Opštine Kotor i Luštica Development oko preuzimanja tretirane vode sa postrojenja PPOV Tivat -Kotor;

Izmjene i dopune DUP-ova „Golf i Donji Radovići zapad” i „Donji Radovići centar“ su usvojene. U toku su izmjene Lokalne studije lokacije „Sektor 36”. Usvojen je DUP „Sevisna zona Luštica“ i DUP 21. Obnovljen je Ugovor o Sponzorstvu između Opštine Tivat i Luštica Development.

U koordinaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Sekretarijata za razvojne projekte, u saradnji sa investitorom i Opštinom Tivat u toku su aktivnosti na stvaranju pretpostavki za izbor procjenitelja čiji će zadatak biti procjena izvršenja minimalne obaveze investicije, u kontekstu ugovorom definisanih rokova.

Preuzeta je lokacija Petrovići i pokrenut je postupak upisa postojećih objekata na toj lokaciji u Program privremenih objekata u zoni Morskog Dobra za period 2019-2023. godine.

lustica-bay-marinadamirmosk

Qatari Diar

Ugovor o kupoprodaji zaključen je 29. januara 2010. godine. Imovinu čine lokacije Pržno I i Pržno II kompleksa gdje se nalazio bivši hotel i dijela zemlje površine 270.000 m2.

Ugovor je potpisan između HTP „Primorje“ i QD Hotel and Property Investment Montenegro DOO, a vrijednost kupoprodajnog ugovora je € 25 miliona. Predviđena je izgradnja mješovitog rizorta, u čijem sastavu će se nalaziti hotel kategorije 5* zvjezdica, kao i rezidencijalne vile, spa centar, restorani, barovi, teniski tereni, otvoreni bazeni itd.

Od planiranih 270 miliona eura investicija ostvareno je 67,4 miliona.

U martu prošle godine potpisan je Aneks Ugovora sa JPMD za zakup plaže za 2018. godinu, kojim je plaža stavljena u funkciju i dostupna je turistima. Sredinom aprila Ministarstvo održivog razvoja i turizma je izdalo građevinsku dozvolu za podzemnih  14 garaža, kao i građevinske dozvole za hotel sa 5*, 9 vila, uređenje terena i infrastrukturu (put kroz turistički kompleks), plažni bar, teniski klub i ulaznu kapiju kompleksa.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je zajedno sa građevinskim dozvolama izdalo i  otvorena pitanja koja mogu uticati na dinamiku realizacije projekta- okončanje postupka pretvaranja prava korišćenja koje Qatari Diar ima na KP 460/4, 460/11, 460/12 KO Nikovići, Tivat u pravo svojine, koji se vodi kod Uprave za nekretnine – područna jedinica Tivat; Okončanje sudskih sporova sa fizičkim licima koja imaju suvlasništvo na parcelama 460/3 i 417/2 postupka. Pokrenut je postupak eksproprijacije ovih parcela na koji su fizička lica izjavila žalbu, sudski postupak je u toku.

U toku je tužba za utvrđivanje prava svojine sa predlogom za određivanje privremene mjere, katastarska parcela broj 460/1 KO Nikovići, Tivat, površine 38.542 m2. Zaštitnica imovinsko pravnih interesa je iznova izjavila žalbu u vezi parcele 460/1 i predmet je sada pred Vrhovnim sudom, iako je Osnovni Sud Kotor donio presudu u korist Qatari Diara, kojim se potvrđuje vlasništvo te kompanije na pomenutoj parceli.

katari-diar

Hotel Kraljičina plaža - Sveti Stefan

U skladu sa Ugovorom o dugoročnom zakupu hotela „Kraljičina plaža”, ugovorena je izgradnja hotela „Kraljičina plaža” sa kompanijom Adriatic Properties D. O. O. Kompanija je 30. novembra 2010. godine zaključila Ugovor o finansiranju projekta sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u iznosu od 37 miliona eura, od čega je samo za projekat izgradnje hotela Kraljičina plaža namijenjeno 27 miliona.

Skupština Crne Gore je donijela Odluku o prihvatanju Aneksa br 1 Ugovora na sjednici od 29.12.2015. godine, čime su se stekli uslovi za realizaciju projekta hotela „Kraljičina plaža“.

Od planiranih 60 miliona eura investicija ostvareno je 3.234,802,40 miliona u periodu od 2010 – 30.06.2018. i 442.933 hiljade u periodu od 01.07.2018 – 15.12.2018.

U toku su radovi na uklanjanju starog hotela „Kraljičina plaža“. U toku je i procedura dobijanja saglasnosti na idejno rješenje- prvobitno je Glavni gradski arhitekta Budve izdao rješenje o odbijanju davanja saglasnosti. Odlučivanje po žalbi je u toku.

Izgrađena je trafostanica koja će napajati novi hotel, kao i objekte koji su se napajali iz stare trafostanice u hotelu „Kraljičina plaža“, a ona će u funkciji biti početkom 2019. godine.

kraljicinaplazarusenje

Resort Rivijera Crystal

Ugovor o zajedničkom ulaganju (zajedničkom građenju) između HG „Budvanska rivijera” AD Budva i „Euromix Tours” DOO Budva zaključen je 20. maja 2011. godine. Predmet Ugovora je zajedničko ulaganje u gradnju objekata na KP br. 861/1 površine 9.370 m2, KP br. 861/2 površine 860 m2 KO Petrovac i UP 8 DUP „PetrovacCentar”.

Planirani kapacitet je hotel kategorije 5* sa ukupno 279 smještajne jedinice, od čega će 48 smještajnih jedinica (A1) pripasti odvojenom hotelu „Crystal“ i preći u vlasništvo HG „Budvanska Rivijera“. Hotelski kompleks posjedovaće 2 restorana, 5 tematskih barova, šoping centar, bazen sa vodenim atrakcijama, konferencijski centar, wellness & beauty centar i sl.

Čitav projekat i njegova izgradnja podijeljena je u Fazu I i Fazu II. Faza I obuhvata izgradnju objekata A i B, a Faza II obuhvata izgradnju objekta C. Objekti A i B su na zemljištu HGBR, dok je objekat C na zemljištu Euromixa i nije predmet ugovora o zajedničkoj gradnji.

Od planiranih investicija u iznosu od 40 miliona do 45 miliona eura, od 2012 zaključno sa prvom polovinom 2018. ostvareno je 23 miliona.

Od aktivnosti koje su obilježile izvještajni period ističe se da je „Euromix trade“ obezbijedio produženje važenja bankarske garancije za dobro izvršenje posla na iznos od 1.008.000 eura do 1.11.2018. godine. U skladu sa Aneksom I rok za završetak gradnje je bio 01.05.2018. godine. S obzirom da je na osnovu informacije Komisije koja prati izgradnju objekta konstatovano da radovi nisu završeni, Odbor direktora Budvanske rivijere donio je 16.07.2018. godine Odluku kojom je odobrio zaključenje Aneksa II Ugovora o zajedničkom ulaganju. Predmetnim Aneksom definisan je novi rok za završetak radova na objektu A hotelskog kompleksa Crystal Rivijera, a koji je 30.11.2018. godine.

- Prema informacijma HG Budvanska rivijera I faza (objekat A) se nalazi u završnoj fazi opremanja i uređenja okolnog prostora. Procenat završenosti je oko 95%. Predstoji opremanje spa centra, čime je ova faza hotela trebala biti završena do 20. decembra. Međutim, usljed nepredviđenih okolnosti pada krana na objekat, nanijeta je izvjesna šteta na objektu. U toku je procjena štete od strane nadležne komisije, a međuvremenu je dogovoren i završetak spoljneg bazena hotela. Krajnji rok za završetak I faze hotela, okolnog terena i spoljnjeg bazena u novonastalim okolnostima je april 2019. godine.

Što se tiče završetka II i III faze hotela (objekata B i C) HG Budvanska rivijera ne raspolaže informacijom kada će investitor nastaviti njihovu izgradnju. Objekti B i C su, prema gruboj procjeni, izgrađeni u obimu 20%-30%.

Ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“

Ugovorom o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Herceg Novi, koji je postpisan 23. februara 2015. godine ugovoren je zakup na period od 49 godina, kao i rekonstrukcija tvrđave „Mamula“ u jedinstveni hotel muzejskog karaktera, kategorije 5 zvjezdica, u skladu sa konzervatosrkim uslovima. Na ovaj način će se očuvati prirodno i istorijsko okruženje, kombinovano sa modernim hotelskim sadržajima, ugostiteljskim objektima, spomen sobom, sportskim, edukativnim i zabavnim sadržajima.

Visina ugovorene investicije je 15 miliona eura, koja će biti realizovana u roku od 18 mjeseci od datuma izdavanja građevinske dozvole; projektovani prihodi iz Investicionog programa su oko 7,5 miliona eura ukupnih direktnih prihoda za Vladu Crne Gore (porezi, PDV, itd) tokom prvih deset godina poslovanja, prihod od zakupnine za 10 godina je 1,1 milion, dok je planirano otvaranje 200 radnih mjesta (direktno i indirektno).

mamula

Planirana investicija shodno ugovoru usmjerena je na izgradnju hotela kategorije 5 zvjezdica, sa 23 hotelske sobe, 4 ugostiteljska objekta, spomen sobom, 1 spa, 1 pristanište, 2 glavna bazena, 2 kaskade sa recikliranom vodom, klub za vodene sportove, itd. Ugovor o zakupu stupio je na snagu 8. juna 2017. godine.

Od planiranih 15 miliona eura investicija, od 2017. zaključno sa drugom polovinom 2018. ostvareno je 2.100.000 eura.

Od aktivnosti u periodu na koji se izvještaj odnosi, početkom avgusta prošle godine izdata je saglasnost na Idejno rješenje od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma. Predat je na saglasnost konzervatorski program i projekat arhitekture Upravi za zaštitu spomenika.U toku je revizija glavnog projekta. Urađena je studija podvodnog biodiverziteta i u završnoj fazi je izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

U toku su radovi na uzornoj sobi budućeg hotela. Završen je glavni projekat podvodnog kabla od rta Arza do ostrva Lastavica, u toku je revizija nakon čega slijedi izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu;

Takođe, preduzeće CEDIS izabralo je izvođača radova na projektu izgradnje 10 kV voda od TS 35/10 kV Klinci do rta Arza- Electroteam DOO Budva, po principu „Ključ u ruke”.

Urađen je Glavni projekat i trenutno je na reviziji. Nakon revizije, projekat se predaje na izdavanje građevinske dozvole. Po Ugovoru o izgradnji, izvođač ima obavezu da nakon dobijanja građevinske dozvole i uvođenja u posao objekat izgradi u roku od 60 dana.

Nastavljeni su pripremni radovi većeg obima u skladu sa saglasnošću Vlade Crne Gore. U 2018. godini je utrošeno ukupno 869.932 eura.

Portal Analitika