Društvo

Na Rumiji nikada nije postojala crkva, Turci je nijesu mogli srušiti

Na vrhu Rumije nikada nije postojala crkva niti je srušena 1571. godine. Te godine, Bar je prešao u ruke Osmanlija, a ne postoje izvještaji o rušenju crkve, kažu relevantni istorijski izvori. Baš te 1571. godine kada su Turci zauzeli Bar, Venecijanci su izradili kartu grada Bara i okoline te tako imamo sačuvan izuzetan istorijski izvor kao dokaz da nema govora o postojanju crkve. 
Na Rumiji nikada nije postojala crkva, Turci je nijesu mogli srušiti
Portal AnalitikaIzvor

Ponovo je aktuelna priča o crkvi na Rumiji. Prije nekoliko dana na Rumiji je bila ekipa iz nove političke partije, koja je osnovana u januaru ove godine. Na FB stranici ove partije učestalo se pojavljuju fotografije rukovodstva partije kako se sastaje sa mitropolitom Amfilohijem.

Srpska nacija u Crnoj Gori utemeljena je na etnobajkama: I tako, na vrhu Rumije, deklarisani marksista i od skoro Srbin Marko Milačić je ponovio ono što su ga naučili svještenici SPC, da je na Rumiji nekad bila crkva, rekao je - "od kada su je Turci, u 16. vijeku porušili..." (link za vijest)

Ovo isto, da je na Rumiji nekada bila crkva, pa su je navodno Turci porušili, godinama ponavlja i mitropolit Amfilohije i svještenstvo SPC u Crnoj Gori. 

Srbin je u Crnoj Gori prije i tokom 19. vijeka među običnim Crnogorcima bila oznaka za pravoslavca, ali su se stvari promijenile poslije dolaska Njegoševog učitelja Sime Milutinovića Sarajlije 1827. godine u C. Goru, on je Njegošu usadio srpsku nacionalnu svijest i sve nacionalne mitove (koje je on zapravo i uobličio), prenio je na Njegoša: Kosovski mit, te mitove o Karađorđu, Dušanu i Obiliću...

Potom je te mitove Njegoš raširio među Crnogorcima. Npr kulta Kosovske bitke u običnom crnogorskom narodu prije Njegoša nije bilo i to je pokazao dr Živko Đurković, nekoliko puta sam predstavljao pisanje dr Živka Đurkovića. Na Crnogorce je Njegoš prenio i kult Karađorđa, iako njegov prethodnik Petar I Petrović Njegoš za 9 godina koliko je trajao I srpski ustanak nije htio Karađorđu da pomogne, da mu pošalje vojsku u pomoć, uzalud je Karađorđe Petra I nekoliko puta preklinjao. 

Kasnije je isfantazirano kako je većina Crnogorca porijeklom sa Kosova, a prema ovoj etno-skaski preci Crnogoraca su vitezovi koji su iz svojih dvorova na plodnom Kosovu poslije bitke 1389. utekli u krševitu i bezvodnu Crnu Goru, i plemićki život zamijenili čobanskim životom, i to najmučnijim mogućim. 

Tako je u Simovim fantazijama i Njegoševoj poeziji izmišljena istorija srpskog naroda u Crnoj Gori. I etnofantastična istorija Srba u Crnoj Gori se stalno nadograđuje novim bajkama; između dva svjetska rata izmišljen je Nemanjin grad na ušću Ribnice u Moraču, a evo, obnovljena je i literarna izmišljotina koja kaže da je nekada na Rumiji postojala crkva koju su Turci porušili. 

2-18-jun-2005Bajka je nastala u 19. vijeku: Publicista Jovan Markuš je lijepo sakupio priloge za bajku o crkvi na Rumiji koju su srušili Turci, možete ih pročitati na linku. Markuš je prvo naveo pisanje nekog rimokatoličkog svještenika iz 1865. godine, potom pisanje Jastrebova iz 1880. godine, pa Pjetra Balana iz 1885. godine itd. Dakle, crkva je navodno porušena od strane Turaka 1571. godine, a prvi zapis da je ona postojala pojavljuje se 294 godine kasnije?!

Nema nikakvih zapisa o crkvi ni u srednjem vijeku, nijedan dokument je ne pominje prije druge polovine 19. vijeka?!

Naravno, ovo što je gospodin Markuš prikazao nije istorija, nijesu istorijski izvori, to je književnost. Jer, ne može se kao istorijski izvor smatrati nešto što je nastalo 300 godina poslije događaja. Zamislite da sada, 306 godine docnije, neko napiše priču kako je princ Eugen Savojski učestvovao u Bitki na Carevom Lazu, pa da za 100 godina to bude prihvaćeno kao istorijski izvor?! E to je moguće u istoriji koju pripovijeda Srpska crkva, čežnja za Velikom Srbijom ovu organizaciju ćera da istoriju, po potrebi, nadomješta bajkama. 

Turci su 1571. bez borbe zauzeli Bar: Doktor pravnih i doktor istorijskih nauka Savo Marković u knjizi "Stanovništvo srednjovjekovnog Bara" (Perast, 2014), piše o turskom zauzimanju Bara, 1571. godine: 

"Padom Nikozije pod tursku vlast, septembra 1570., prilike u Dalmaciji bile su krajnje nepovoljne po Mlečane, dok su Turci intenzivirali provokacije na tom području. Stanovništvo Kotora, Budve, Bara, Ulcinja i okoline prepušteno više sebi nego brizi Venecije, pokazalo je izuzetnu odlučnost u borbi protiv Turaka.

Početkom 1571. Mrkojevići su opet prišli mletačkom lavu, a još od proljeća 1570. Paštrovići su bili raspoređeni kao dio posade u Baru, gdje je, uslijed slijeganja izbjeglica sa turskog područja, postojala opasnost oko mogućeg snabdijevanja. Vjerovalo se da se slabe pozicije Bara mogu nadomjestiti akcijama koje bi se izazvale i vodile na turskom terenu. Od svega međutim nije bilo ništa, a Turcima je skrenuta pažnja na Bar i Ulcinj, odakle su se stalno mogle očekivati spletke i zavjere. 

Kada je turska flota u svojem punom sastavu prodrla u Jadran, prvi su joj se na udaru našli gradovi Ulcinj i Bar, najjužniji punktovi mletačkog gospodstva na Jadranu. Ulcinj se predao nakon osmog dana opsade. Poslije pada Ulcinja, izdajom mletačke vojske i predajom posade Ulcinja, turske kopnene snage pod vrhovnim zapovjedništvom generala Ahmed-paše i ratna mornarička eskadra pod admiralom Perhat-pašom, došla je do Bara 31. jula 1571. godine. 

Kod Bara međutim nije bilo borbe. Iako je bilo objektivnih uslova da grad pruži otpor, izgleda da je glavni cilj posade bio da izvuče žive glave, uz izvjesne formalne privide tzv. časnih privilegija.

3-bar-1571-godinePrema Izvještaju o opsadi Ulcinja i Bara iz 1571. g., Frana Gundulića, dubrovačkog poslanika u Rimu, saznaje se da je vrhovni vojni kapetan Bara Giovanni Vidaccioni tražio od turskog admirala Perhat-paše da sa svojom naoružanom vojskom i razvijenom mletačkom zastavom slobodno izađe iz Bara, a zatim da se sa još nekim Mlečanima ukrca na brodove i u pratnji turskih brodova prebaci u Dubrovnik. Mlečani su se predali Turcima preko dva tajna Vidaccionijeva izaslanika.

Perhat (Pertev) paša je iskrcao opsadne sprave na barskom pristaništu, a preko Orem-bega je uputio pismo protestatu Alessandru Donatu, tražeći da mu preda grad. Donato je pri sastavljanju odgovora konsultovao Vidaccionija.

Zatim je sa Orem-begom poveden razgovor o uslovima koje je ovaj trebao uglaviti sa Ahmed-pašom, kako bi se otklonila opasnost po grad i mletačku posadu. S tim se nije slagao barski nadbiskup Ivan Bruni, koji je pozivao narod na otpor, s obzirom da je bilo uslova da se grad brani. Donato je potpisao ugovor o kapitulaciji i sa vojnicima i nešto građana napustio grad. Narod je poslije izlaska Mlečana iz grada ostao nezaštićen i nenaoružan, prepušten na milost i nemilost Turaka. Evidentno je da se mletačka posada bez znanja stanovništva predala Turcima iz čistog straha, a ne zbog slabosti. Čak se u to vrijeme na moru nalazilo brodovlje Svete lige pod zapovjedništvom Don Juana od Austrije. 

U nedjelju 6. avgusta 1571., Turci su bez otpora ušli u grad, dok je narod bio po crkvama, a većina u katedrali sv. Đurđa, gdje je nadbiskup Bruni služio svečanu misu. 

Ušavši u grad, Turci su u katedrali sv. Đura uhvatili svojeg najvećeg neprijatelja u Baru, nadbiskupa Ivana Brunija, te ga u ornatu objesili (odnosno, prema nekim izvorima, vezali) pred katedralom. Dio žiteljstva je tom prilikom masakriran. Pred samostanom sv. Nikole izvan grada pogubljeni su mnogi Barani koji su odbili saradnju sa osvajačima. Među njima je bio i veći broj patricija, koji su, postojani u vjeri, bili posječeni. Još ranije su oba izaslanika koje su Mlečani poslali kao pregovarače Turcima prihvatili islam, a prišle su im neke siromašnije porodice iz grada, nezadovoljne mletačkom upravom. Jedan kasniji izvor vatikanskog porijekla zna da su Turci po osvajanju Ulcinja bili obaviješteni da u Baru vlada prava 'pučina nesloge' i razdora među stanovništvom." (strane 79, 80 i 81)

Tako je te 1571. godine Bar prešao u ruke Osmanlija i vidimo, nema izvještaja da je neka crkva bila srušena, a naročito ne crkva na Rumiji, jer je tamo nije ni bilo. 

Perfektan istorijski izvor iz 1571. godine: Baš te 1571. godine kada su Turci zauzeli Bar Venecijanci su izradili kartu grada Bara i okoline te tako imamo sačuvan taj izuzetan istorijski izvor. U gornjem dijelu karte s lijeva na desno ucrtan je Nechagia (Haj Nehaj), pa Spich (Spič), pa Monte Sosena (Sozina) pa Monte Cavallo, pa Monte Malicha (Rumija!), pa Monte Lisigno. Dakle saznajemo iz ove karte, staro ime planine Rumija je Mališa.

Po nekim tumačenjima današnji naziv Rumija je arapsko-turski i znači Hrišćanka (planina hrišćana), jer su na planinu stari Zećani, naši preci, u litiji iznosili krst. Na samoj planini nije ucrtana nikakva crkva i to je savršen dokaz da crkve na Rumiji nije bilo. Kartu je digitalizovala Narodna biblioteke Srbije, možete je pogledati na linku.

Vidimo stari grad Bar prije pada pod Turke i brojne crkve i naselja u Barskom polju. Na karti su prikazane katedrale S. Micholo i S. Maria, crkve S. Lorenzo, S. Croce, S. Catarina, S. Vido, tu je i čuveni manastir Ratac, zatim tu je Vescouado (biskupija). Na karti je ucrtano i naselje/pleme Mrkojevići, a ispred naselja stražarnica plemena Mrkojevića.

4-domentijanDa je mitropolit Amfilohije zaista vjerovao da je tu nekada bila crkva on bi sigurno, kao što to radi na svim drugim sličnim mjestima, doveo arheologe da ispitaju to crkvište, bez tog istraživanja ne bi 18. juna 2005. poperio metalnu crkvu na Rumiju. Zašto SPC nije istražila crkvište na Rumiji, ako je tu bila crkva - da se vidi koje je veličine bila ta crkva, đe joj je bio okrenut oltar...??? 

Sv. Sava je naše more zvao - Dukljansko more:  Na karti je ispod brda Volujica, đe se danas dijelom prostire Luka Bar, ucrtan objekat koji ima naziv S. Pelegrin, ali na njemu nije nacrtan krst. Riječ pelegrin ima korijen u latinskom jeziku i znači - hodočasnik. Moje je mišljenje da je to - ili bila zgrada u koju su hodočasnici boravili i čekali brodove koji su plovili za Svetu zemlju i na druga sveta mjesta, ili je tu bila crkva (manastir?) u kojoj su se hodočasnici prije putovanja molili da se njihovo hodočašće srećno završi. Mišljenja sam da je tu boravio i Sv. Sava kada je brodom išao za Jerusalim. Domentijan, biograf i posljednji učenik Sv. Save polovinom 13. vijeka je završio Žitije (opis života) Sv. Save. Između ostalog opisuje drugo Savino putovanje u Jerusalim, ovako: 

"O putovanju Preosvećenoga po moru. I došavši na Dioklitijsko more, i otuda pošavši na put po moru, vodenoslanom grobu, i silom krepkom, krmanjen desnicom višnjega, pristade u grad zvani Brendič." (Život Svetog Save - od Domentijana, Stara srpska književnost, I, Novi Sad - Beograd, str 270, link)

Brendič je Brindizi, poslije je Sv. Sava nastavio putovanje za Jerusalim. 

Možda baš sa tog mjesta, neđe u neposrednoj blizini tog objekta koji je označen kao S. Pelegrin, Sv. Sava se ukrcao na brod za Brindizi, pa dalje za Jerusalim? Grad Bar je u srednjem vijeku bio vrlo značajan i razvijen grad, tu je Sv. Sava vjerovatno neke važne ličnosti Duklje i pośetio, snabdio se potrepštinama za put...

Pročitali smo, Domentijan, dakle samim tim i Sv. Sava - je Jadransko more zvao DUKLJANSKO MORE, a danas etnofantazeri iz SPC, gle komedije, naše primorje zovu Srpsko primorje, možete pročitati na sajtu radio Svetigora, na ovom linku, pa i na ovom linku itd.

Moram napomenuti da neki svještenici SPC sami sebe zovu Svetosavcima, ali njihovo svetosavlje nema nikakve veze sa učenjem Sv. Save, jer kod Sv. Save nema pomena o Srbima. Ono što današnji Svetosavci propagiraju nema nikakve veze sa učenjem Svetog Save, jer da su pravi Svetosavci, da se drže učenja Svetog Save, oni bi naše more zvali Dukljansko more "no će priđe more oslačati" nego što će oni tako nešto izustiti.

Kad bi oni zaista bili Svetosavci, oni bi naše more zvali onako kako ga je i Sava nazivao. Tako, kad današnji Svetosavci svoj nacionalizam vezuju za Sv. Savu to vam je isto kao kad Śevernokorejski zvaničnici kažu da žive u demokratiji, jer im se zemlja zvanično zove Demokratska Narodna Republika Koreja. Da li da vjerujemo da je Śeverna Koreja demokratska? 

"Pokosovski zbijeg", "srpska plemena", "Nemanjin grad", "Srpska vojska oslobodila Budvu 1918. godine", "Srpsko pomorje", "Lazar Hrebeljanović je Grbljanović iz Grblja", "crkva na Rumiji porušena 1571. godine"... Da bi se ojačao identitet nacije koja je u Crnoj Gori nastala u Njegoševoj poeziji, koja je etnobajka sljedeća? 

Portal Analitika

Komentari (103)

Nadimak za neregistrovanog korisnika
Napišite Vaš komentar
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA anti spam mehanizmom.Primjenjuju se Google politika o privatnosti i uslovi korišćenja . Vaš komentar se prvo šalje timu na odobrenje. Portal Analitika zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar, bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznijeta u komentarima ne odražavaju stavove redakcije.
Prijavi se Još uvijek nemate nalog? Registrujte se.
T TEMSI
31.10.2018. 14:14

Turci 1571 godine nijesu imali pametnijeg posla, nego da se popnu na Rumiju i da sruše "srpsku crkvu", koja nije nije ni postojala. A kako danas znamo u to vrijeme nije ni imalo naroda pod imenom - Srbi. Čudno da su ostavili neporušene crkve na podnožju Rumije, a samo im je smetala ova nepostojeća crkva na Rumiji!!!!!!!!!!!!

3
2
M Mirka
30.10.2018. 07:46

Dobro, nije postojala tad. Evo, postoji sad i ??? Sta hocete ???

4
4
J Ja
30.10.2018. 01:19

Zaista citajuci Cosovica i njegove tekstove svakim danom sam sve vise sigurniji da sam Srbin.Trenutno u ovom clanku najmanje je bilo rijeci o crkvi dal je postojala ili ne,sto bi bilo zaista interesantno cuti prave argumente.Kao i vazda tema je ista kao papagaj Simo,Njegos,Amfilohije,sv Sava,...uf Cosica sam zaboravio kao oca nacije.Apsolutno svaki tekst isti a naslov drugaciji.

6
4
T Ti
30.10.2018. 11:22

Što se ne organizujete i spalite venecijansku kartu iz 1571. koja se ne nalazi u Narodnoj biblioteci Srbije?

2
3
T Ti
30.10.2018. 11:27

Provjeri u tekstu da li se nalazi, ako si sposoban da pročitaš tekst.

4
0
J Ja
30.10.2018. 11:27

Da te ne citiram,pogledaj sta si napisao ili kako si postavio pitanje,pa pricaj o necijoj sposobnosti,vazno je nesto "pametovati" i narugati se,a ne vidjet sebe.

0
2
K Kotoranin
29.10.2018. 21:39

Dobar i istinit tekst

9
1
M Mирослав Ђукић
29.10.2018. 11:49

Мито, зашто спалити карте, то су споменици времена, а не истине.

5
0
Đ Đuka je mitoman
29.10.2018. 11:49

Da ideš u BG i kažeš direktoru Narodne biblioteke Srbije da spali tu venecijansku kartu.

6
0
М Мирослав Ђукић
29.10.2018. 23:44

Јесте... још да је ставио у текст и којег вилењака, змаја и којег језовука... Било би интересантно. Овако, досадно је, осим што је лажаво!

6
5
D Dzedaj
29.10.2018. 17:34

Ovoga šizofrenika iz srpskog plemena Šaranci je baš zabavno čitati, samo da mi je znati za koje pare ovako bljuje laži...

4
32
I ISTORIČAR
29.10.2018. 17:29

OPET JE ĆOSOVIĆ POGREŠNO POSLAO OVAJ TEKST on je ovo htio da pošalje u časopis za odmor i razonodu -enigmatski ..jer on nije istoričar .Kako je neko skoro komentarisao on je automehaničar

15
119
R Rako
29.10.2018. 09:38

Važno je da ne sporiš da je tekst istinit i tačan.

6
4
Z Za Servoslava
29.10.2018. 17:38

Grijeska "akademice" Lekicu. Automehanicar je Ronaldo a madjionicar je Messi.

110
0
s student
29.10.2018. 21:33

NEKA ĆOSOVIĆ OVDJE PRILOŽI SVOJU BIOGTAFIJU PA DA VIDIMO JE LI AUTOMEANČIAR ILI AKEDEMIK I NIJE KOREKTNO ĆOVJEKA UNPARIJED DISKAVLIFIKOVATI. DAKLE CV NA VIDJELO!

5
4
I ISTORIČAR
29.10.2018. 17:26

Pjetro Balan 1885. godine, u knjizi koja je štampana u Vatikanskoj štampariji (Pietro Balan, Delle relazioni fra cattolica e gli slavi dela Bulgaria, Bosnia, Serbia, Erzegovina sagio del Pietro Balan, Vatikan, 1885, str 60), piše da je kraljica Jelena, žena Stefana Uroša, restaurirala manastir na brdu Rumija: "Essa ristoro il monastero del monte Rumia". Nikola J. Vučinić, 1889. godine, u književnom mjesečnom listu "Nova Zeta" u prilogu "Zavjet Mrkojevićki-izlet na Rumiju" piše: "Treba svako da odozdo sobom po jedan kami na vrhu iznese, i to što viši "to zadušnije", da se tu crkva gradi koja je nekad davno zavjetovana. To svak u ruke iznosi bez razlike vjeroispovijesti" (str.241). Pavle Rovinski, etnolog i geograf svjetskog glasa, 1897. godine u knjizi "Crna Gora u prošlosti i sadašnjosti" (tom 1) pišući o porijeklu naziva planine Rumije u Crnoj Gori kaže: "O kojoj Arnauti pričaju da je na njenom vrhu izgrađena crkva urum-kraljica, tj. grčka. Izgleda, međutim, da je to ista ona crkva

18
108
K Karpati
29.10.2018. 17:02

Otac hrvatske domovine dr Ante Starčević, inače lički polu-Srbin, tvrdio je da su Srbi vlaški nakot, nečista rasa, bića niže vrednosti i smeće od naroda jer su legura Cigana i Vlaha. Dr Ivo Pilar, njegov sledbenik i otac hrvatske geopolitike, pisao je da su Srbi niža rasa, jer imaju crnu, kovrdžavu kosu i debelu dlaku naspram hrvatske: plave, prave i tanke. Da su zlo Balkana, nomadske vucibatine, malobrojni narod, ali otrovan kao mala zmija, s neukrotivim razbojničkim i pljačkaškim nagonom u sebi. Dodavši da oko 64 posto Srba ima izrazito tamno lice, mrke su masti i nalik ptici grabljivici. Lice Srba je lice pravoslavlja, uzvikivao je on. Zvao ih je je smrdljive kaftanlije (kaftan: turski kaput). Dr Dominik Mandić, Pilarov sledbenik, izneo je teoriju da Srbi potiču iz severne Afrike, od crnih Mavara, koji su kao rimski legionari došli na Balkan i pomešali se sa stočarima Vlasima: on Srbe u svojim knjigama naziva još Mavrovlasima.

82
9
. .." Laž je u samom biću Srbina
29.10.2018. 17:01

Dobrica Ćosić, (otac srpske nacije) o svojim Srbima: -„Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“ -„Laž je srpski državni interes.“ -„Laž je u samom biću Srbina“. -„U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina.“ -„Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž…“

121
3
O Objektivni
29.10.2018. 11:32

Ali zato vi Njegosevu poeziju dozivljavate ka povjesnu istinu . I pozivate se na nju . Djukiću , Djukicu .... Unistise vas dvostruki aršini . Kad Srbin napravi zlocinto je odbrana . Kad se nad Srbinom načini zločin to je ugrozenost . Pa nece moci . Ako je Jasenovac genocid onda je i Srebrenica . Ako je Jadovno zlocin onda je i Račak . Ako su Savom plivali srpski lesevi onda su i Dunavom plutale hladnjace ... Ne umijete da se nosite sa zlocinima koje ste napravili . Da se umijete izviniti za 1918g i da mozete shvatiti i vi prvi predloziti da se Crnogorcima vrate crkve imali bi ste u nama najvece prijatelje . Jos kad biste nas poslusali da ne valja ciniti zlo i lagati , gdje bi vam bio kraj . Ali..... Uzalud .

5
5
М Мирослав Ђукић
29.10.2018. 11:32

Објективни, постоји нешто што се зове поетска истина. Има и тзв. licencia poetica .Његош је поета, а њима је дозвољено да се мало размашу. То је увек у Црној Гори највише нервирало бирократе, они мрзе оне који нису "на линији". Колико ли је пута само привођен Вито Николић, само зато што је наглас у кафани на пасја кола псовао Маршала! То конкретно није ничим угрожавало Маршала (сумњам да је он уопште знао да постоји Вито Николић) али је нервирало апаратчике.

8
7
N NETAČNO
29.10.2018. 17:23

Mihailo Lalić-rRatna Sreća LAŽI ,LAŽI JER BEZ LAŽI NE MOŽEŠ OVDIJE OPSTATI(MISLIO JE NA CG)

14
148
М Мирослав Ђукић
29.10.2018. 13:35

Ево, мој имењак се опет јавља из паралелног универзума, у којем живи, или барем у којем сања...У његовом универзуму није било цркве на Румији, није било турске окупације, била је на Румији кућица од чоколаде са прозорима од мармеладе, коју су појели гладни Ивица и Марица. А на Илиндан ходочасници доносе сваки по "марс" чоколадицу или теглицу пекмеза, да се опет сачини кућица од чоколаде! Његов универзум је, сигурно је, много слађи од овог нашег!

16
195
М Мирослав Ђукић
29.10.2018. 02:20

Капетане, нисам ја самислио да се Блок 5 прави у Љешкопољу. Нисам ни бирао комшилук. Ви сте и иначе нафачни по том питању, Вас Љешкопољаца традиционално на крају сваке фуртутме увек има више него на почетку! Ето, ни кривне ни дужне, придали су нас вама, или вас нама, како год хоћете! Само у мојој згради има нас са много страна.

0
0
М Мирослав Ђукић
29.10.2018. 02:20

Живели и свако Вам добро, али искрено!

1
0
L Ljeskopoljski kapetan
29.10.2018. 02:20

Tako mi ovoga i onoga svijeta, tako mi duse i obraza, ne dajte se varati! Vas izkaz na "Некако ми много вучете на ту страну", uvjeravam da nisam i da nikad nisam imao nit´ blage veze s te bande il´ s bilo koje druge, vec sam svoj na svojemu i medju svojima, jer o´dje je moja loza daleko starija no cija druga tj vasa, koja se tek spomenje po prvi put u startu 1900-tih godina no tad nije postojao tz ´divlji zapad´ il´ ´osinjak´ tj blok 5, prefinjeni "komsija" dosljak!

0
0
M Mars
29.10.2018. 12:12

E ako Miroslav kaže mora da je tako

39
3
d danilo s.
29.10.2018. 12:05

Činjenica da se veljesrbi toliko trude da negiraju Crnogorce i fasifikuju naši istorju – a sebe lažno promovišu kao “prave Crnogorce” (Srbe iz CG) - samo potvrdjuje da postoje pravi Crnogorci. I da postoji istinita – na činjenicama zasnovana - istorija CG. Kao što reče Rumi “fasifiktat samo potvrduje postojanje originala”. Problem je što je srpstvo – zbog digotrajnog laganja i samo-obmanjivanja - izgubilo osjećaj za činjenice? Njihovi mitovi su postali njihove “činjenice”. Tako je i ova nakazna ( estetski, etički i vjerski) crkvolika tvorevina samo jedna od Amfilohijevih krupnih (i manje krupnih) laži. Ovaj lažni Hrišćanin u mitropolitskoj odori veoma uspješno – na njemu svojstven, “gebelsovski”. način – posrbljava CG i Crnogorce. Naše vlasti zagušujuće ćute? Niko, izgleda, nema hrabrosti ili volje (dođe mu na isto), niti znanja(?), da mu se suprostavi? I tako…. “neka bude borba neprestana”???

221
20
I ISTORIČAR
29.10.2018. 18:25

Tomo P. Oraovac, književnik i publicista, 1913. godine, u studiji "Arbanaško pitanje i Srpsko pravo" pišući o krstu sv.Jovana Vladimira kaže:"Barani su za ovim istorijskim krstom išli svake godine o Trojičinu –dne na Rumiju, grje je bila crkva posvećena sv. Trojici, koju su Turci porušili, da se nebi narod prikupljao" (str.60). Andrija P. Jovićević, poznati etnolog, 1922. godine, u monografiji "Crnogorsko primorje i Krajina" pišući o nošenju krsta sv. Jovana Vladimira na Rumiju o Trojičinu-dne kaže: "Mnogi su pobožni poklonici, pri nošenju krsta na Rumiju, nosili na ramenu po jedan poveći kamen i iznosili ga na Rumiju, te danas postoji na vrhu Rumije poveća gomila kamenja" a o želji da se ovaj običaj spriječi navodi sledeći primjer: "Negdje oko 1885. g., kada su Mrkovići, pod pritiskom vjerskih i muslimanskih političkih starješina, stali napuštati običaj, da uz krst izlaze na na Rumiju, zbog čega je i ovaj običaj imao prestati, crnogorski mitropolit Mitrofan naredi Seočanima, Krnjičan

13
79
I ISTORIČAR
29.10.2018. 18:26

crnogorski mitropolit Mitrofan naredi Seočanima, Krnjičanima i Šestanima, da na Trojičin-dan u masi izađu na Rumiju, da tako uveličaju ovu svečanost; i kada su Mrkovići dočuli za ovo, pobojaše se krstu, pa njih stotina momaka pođe pod oružjem uz krst na Rumiju, da ga brani, ako bude potrebno" (str. 150).

12
62
I ISTORIČAR
29.10.2018. 18:42

Prvobitno je ovdje postojala velika gomila kamenja koja je podsjećala na tumul ili svetilište, i koja je najvjerovatnije iz praistorijskog doba. Prošlo je mnogo vremena paganskog kulta na ovom mjestu, a zatim je u ranom hrišćanstvu, možda odmah poslije Milanskog edikta 313.g, počeo da se uništava paganski kult, i da se zamjenjuje hrišćanskim. Prvobitni hrišćani su ovdje na gomili kamenja napravili svoje svetilište, crkvu, najvjerovatnije posvećenu Svetoj Trojici, a sve u cilju, da ponovim, satiranja paganskog kulta posvećenom nekom ilirskom božanstvu, možda suncu. To je zabilježila narodna tradicija koja je uvijek dobro ishodište za nauku, ali se ona ne smije uzimati kao dokaz. Kasnije, nakon smrti kneza Vladimira, ili Svetog Jovana Vladimira, njegov zavjetni krst je počeo da se iznosi na vrh ove planine, što je svakako zamjena za neki prethodni litijski čin. i

12
62
i ilija
29.10.2018. 09:59

Sad postoji. Jeste li zadovoljni???

10
234
G Gnk
29.10.2018. 09:43

Vi srusite pa cete se utrijeti kao i svi do sad sto su rusili crkve.

7
245
O Objektivni
29.10.2018. 12:33

A kako ce proci oni sto su rusili i palili džamije ? U entitetu Republika Srpska je srusena apsolutno svaka džamija . U Srbiji po odkasku Turaka takodje . Nedavno su soaljene dzamije u Nišu i Beogradu . I ? Kako ce proci narod koji je to uradio ??? Ajde kazi nam .

160
3
B Baranin
29.10.2018. 09:21

Teško je slušati ovih dana sve što se mlati o ovoj temi. Garantujem da nema luđeg naroda na planeti, niđe toliko nekompetentnosti. Neki novinar prije neku veče reče da sad pored crkve treba sagraditi i džamiju i katoličku crkvu da se svi pomire. Ne vidjeh i ne čuh da je neko upitao nekog stručnjaka za baštinu da nešto progovori nego se samo valjaju balvani, to govori da smo tako površni i neznaveni da me sramota đe živim. Naučite jednom za vazda svi koji pominjete objekat je li bio nije li bio da to nema veze. Ovđe treba očuvati nematerijalno dobro a ne debatovati o glupostima. Jedino vama tako neznavenima može Amfilohije da priča da je "želja naroda ostvarena i crkva sagrađena". Ko kaže da je to želja naroda?

100
6