Zdravlje

Zatvorite oči - za bolje pamćenje

Izvor

To je poruka studije koju su sproveli psiholozi i neurobiolozi sa Univerziteta u Edinburgu. Oni su zamolili malu grupu starijih muškaraca i žena da se sjete što je moguće viiše detalja iz dvije priče koje su im ispričane.

Nakon što bi odslušali jednu priču, učesnicima je rečeno da se odmore i zatvore oči na 10 minuta u mračnoj sobi.

Nakon druge priče, njima je dat nov zadatak - da pronađu razlike u parovima skoro identičnih slika.

Više detalja je ostalo u sjećanju iz priče poslije koje su se odmarali, čak su ti detalji ostali „živi“ i nedjelju dana kasnije.

Dakle svi vi koji morate da obradite veliki broj informacija, obavezno se odmarajte.

Kada se prvi put sretnemo sa novim podatkom, vjerovatno smo „u vrlo ranoj fazi formiranja memorije“, kaže Mihaela Djuar, vođa ovog istraživanja. „Nakon te faze moraju da se dese dalji neuronski procesi kako bismo mogli da se sjetimo te informacije i u nekom kasnijem trenutku“.

Takođe, sve je više dokaza o ključnoj ulozi sna u konsolidaciji pamćenja. Precizni mehanizmi nijesu još sasvim razjašnjeni, ali izgleda da je san važan i za „deklarativno“ pamćenje (sjećanje činjenica) i naročito za „proceduralno“ pamćenje - kako nešto treba da uradite (vožnja bicikla ili sviranje klavira).

Portal Analitika