Zdravlje

Neophodne redovne kontrole

Stopa smrtnosti od raka dojke u porastu nakon više od 30 godina

Žene mlađe od 40 godina rjeđe odlaze na redovne mamografske preglede u odnosu na one starije dobi. Kasno otkrivanje jedan je od ključnih uzroka smrti od ovog oboljenja, a stopa smrtnosti od karcinoma dojke prvi put nakon 1987. godine je u porastu.

Stopa smrtnosti od raka dojke u porastu nakon više od 30 godina Foto: PA
PA
PAAutor
Portal Analitika/RadiologyIzvor

Stope smrtnosti od raka dojke kod žena mlađih od 40 godina ponovo rastu prvi put poslije više od 30 godina, pokazuju najnoviji podaci objavljeni u naučnom časopisu Radiology. Svake godine u Crnoj Gori ovaj oblik karcinoma bude otkriven kod 400 do 450 žena, a prema podacima iz 2016. godine, posljednje za koju su zvanično saopšteni, bitku sa ovom bolešću izgubi više od 110 žena.

Broj mladih žena koje umiru od raka dojke neprekidno je opadao od 1987. godine, ali nakon 2010. ova brojka je blago porasla, ističu autori studije.

Povećanje stope smrtnosti kod mlađih žena

Statistički podaci pokazuju pad stope smrtnosti od raka dojke kod žena svih starosnih grupa nakon 1989. godine. Međutim, od 2010. do 2017. godine stopa smrtnosti žena u dobi od 20 do 39 godina povećavala se za „neznačajnih“ 0,5 odsto godišnje, navode naučnici. Sada predviđaju da će brojka i dalje rasti.

Decenijsko smanjenje broja oboljelih žena u svijetu pripisuje se poboljšanom liječenju i povećanim stopama korišćenja skrining mamografije počev od ranih do sredine 1980-ih. U ovoj novoj studiji istraživači su utvrdili trendove stope smrtnosti žena od raka dojke prema desetogodišnjim starosnim grupama na osnovu nedavnih podataka Nacionalnog centra za zdravstvenu statistiku.

Analiza je pokazala da se od 2010. do 2017. godine stopa smrtnosti od raka dojke smanjivala između 1,2 i 2,2 odsto godišnje za žene u svakoj starosnoj deceniji sa 40 na 79 godina. Ali ovo se povećavalo za 0,5 odsto godišnje za žene od 20 do 39 godina, izvještavaju istraživači.

Predviđa se „značajan“ porast stope smrtnosti od raka dojke

Rak dojke je najčešći ne-kožni rak i drugi najčešći uzrok smrti od raka u žena, čineći 30 procenata svih karcinoma kod žena. Iako se većina invazivnih karcinoma dojke javlja kod žena starijih od 40 godina i kasnije, četiri do pet odsto slučajeva se dešava kod žena mlađih od 40 godina, navodi se u najnovijoj studiji.

„Jasno je da se stope smrtnosti kod žena mlađih od 40 godina više ne smanjuju“, kaže glavni autor studije, dr Edvard Hendrik, klinički profesor sa Odjeljenja za radiologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Koloradu.

„Procjenjujem da će se za dvije do tri godine stopa smrtnosti značajno povećati kod ove grupe žena“, ističe autor studije.

Promjenljiva stopa smrtnosti kod mlađih žena vjerovatno je povezana sa porastom karcinoma dojke u udaljenoj fazi ili metastatskim karcinomima. Analiza invazivne dijagnoze karcinoma dojke otkrila je da se stopa raka dojke u dalekom stadijumu povećala za više od četiri odsto godišnje od žena od 20 do 39 godina - mnogo veća stopa rasta od žena starijih od 40 godina.

Redovne mamografije mlađih žena mjera opreza

Za razliku od tretmana raka dojke, preporuke za snimanje koje se koriste za rano otkrivanje raka dojke razlikuju se prema starosti, kažu stručnjaci. Ženama starijim od 40 godina nudi se mamografija za rano otkrivanje karcinoma dojke, a više od polovine ovih žena kaže da odlaze na redovne preglede.

Skrining se ne radi za žene mlađe od 40 godina, osim ako se ne zna da imaju visok rizik od raka dojke.

Prema rezultatima istraživanja, kontinuirani pad stope smrtnosti kod žena starijih od 40 godina može odražavati korist od redovnog skrininga za žene u ovoj starosnoj grupi. Razlika u trendovima mortaliteta kod žena mlađih od 40 i starijih od 40 godina više je dokaz ključne uloge mamografskog pregleda u smanjenju broja smrtnih slučajeva od raka dojke, ističu autori studije.

„Nadamo se da će ovi nalazi usredsrediti više pažnje i istraživanja na rak dojke kod mlađih žena i na ono što stoji iza ovog brzog porasta karcinoma u kasnoj fazi“, dodaje dr Hendrik.

Istraživači planiraju da nastave proučavanje ovih trendova kako bi saznali više o tome zašto je stopa smrtnosti prestala da opada kod mlađih žena. Naučnici se nadaju da će rezultati povećati svijest o raku dojke kod mlađih žena i podstaći istraživanje uzroka promjene stope.


Portal Analitika