Tema

Nepravo se ne može konvalidirati

Pravoslavne hramove u Crnoj Gori do 1920. nije gradila SPC i oni nijesu i ne mogu biti njeni

Crkva Srbije (SPC), odnosno, beogradska Patrijaršija i njene filijale (eparhije) u Crnoj Gori, nemaju nikakva svojinska, ni zakonita i savjesna držalačka prava (pravno valjanu državinu) nad sakralnim pravoslavnim hramovima, koji su pripadali crnogorskom narodu i Crnoj Gori do 1918., odnosno, 1920. godine. 

Pravoslavne hramove u Crnoj Gori do 1920. nije gradila SPC i oni nijesu i ne mogu biti njeni Foto: Crkva u selu Majstori / Montenegrina
Mr Novak ADŽIĆ, doktorand istorijskih nauka
Mr Novak ADŽIĆ, doktorand istorijskih naukaAutor
Portal AnalitikaIzvor

Ti hramovi (pojedinačne crkve i manastiri i njima pripadajuća imanja) bili su u vjerskoj jurisdikciji autokefalne Crnogorske crkve i njima je ona upravljala (imala pravo državine, ali ne i pravo svojine). Tako je bilo sve dok nije nasilno ukinuta u procesu koji je trajao od kraja 1918. do polovine 1920. godine (donošenjem dekreta regenta Aleksandra Karađorđevića, kojim je stvorena Srpska pravoslavna crkva Kraljevine SHS), mada je preciznije reći do polovine februara 1922. godine, kada je finalizovan proces njenog ukidanja i prisajedinjenja novoformiranoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Međutim, suprotno pravu i pravdi, istorijskim činjenicama i državnim interesima Crne Gore i nacionalnim pravima Crnogoraca, dogodilo se da se sramotnim, apsolutno pravno ništavim i veleizdajničkim tzv. Temeljnim ugovorom, zaključenim početkom avgusta ove godine između, (ubrzo poslije toga pale i već bivše) Vlade Crne Gore Dritana Abazovića i Crkve Srbije (SPC) i njenog patrijarha Porfirija Perića, bespravno i nemoralno „daruje“ Crkvi Srbije (SPC i njenim eparhijama) ono što nije njeno, niti je ikad bilo, niti je imala i ima pravo na to – a to je pravoslavno sakralno crnogorsko kulturno-istorijsko nasljeđe, mnogobrojni manastiri i crkve i crkvena imovina.

Naime, u normativnom dijelu tog tzv. temeljnog ugovora članom 7, priznaje se i jemči SPC svojinsko pravo koje navedena crkva nikada nije zakonito sekla ni imala u Crnoj Gori nad kulturnim nasljeđem Crne Gore, odnosno, pravoslavnim sakralnim dobrima, koje beogradska Patrijaršija, prije 1918-1920/22., niti je objektivno mogla imati. Zapravo, SPC nije, niti je mogla, graditi, podizati, finansirati, upravljati i gazdovati njima, jer ni sama do tada (1920-1922) postojala nije, niti bi - i da je i postojala prije toga - mogla to raditi i imati to pravo. 

Inače, Srpska pravoslavna patrijaršija je kanonski konačno nastala 1922. godine u Kraljevini SHS, kada je dobila tomos od Carigradske patrijaršije, a njen prvi patrijarh u istoriji bio je Dimitrije Pavlović, bivši mitropolit beogradski i Pravoslavne crkve u Kraljevini Srbiji.

Do tada je postojala i vjekovima u Crnoj Gori djelovala autokefalna Crnogorska crkva - Pravoslavna crkva u Crnoj Gori, Crnogorska mitropolija, Mitropolija Crnogorska - odnosno njen episkopat, sveštenstvo i monaštvo. Ona je upravljala crkvenim objektima, hramovima (crkvenim zgradama), u skladu sa zakonskim i kanonskim regulama koristila za potrebe crkve, države i naroda i u odnosu na njih, kao institucija, imala je vjerske kompetencije i prerogative.

Mitrofan Ban

 

O autokefalnosti Crnogorske crkve mnoštvo je primarnih istorijskih izvora i nespornih činjenica, koji o tome svjedoče. Naime, višedecenijski sekretar autokefalne Crnogorske crkve (Mitropolije Crnogorske), koji je bio član njenog Svetog Sinoda bio je ugledni sveštenik protođakon Filip Radičević. On je 17. decembra 1899. proslavljao jubilej - 40 godina službe u okviru Crnogorske crkve. Dan ranije, u čast tog jubileja, mitropolit Mitrofan Ban je služio sa krilom i slavljenikom Radičevićem večernju molitvu sa noćnim bdenijem u Cetinjskom manastiru. Na dan proslave 17 decembra 1899. godine u devet sati otpočela je Arhijerejska služba u Cetinjskom manastiru. Na toj liturgiji činodejstvovali su mitropolit Mitrofan Ban, arhimandrit M. Cerović, protojerej Krsto Matanović i paroh Marko Martinović, kao i protođakon Filip Radičević.

Povodom jubileja 40 godina crkvene službe protođakon Filip Radičević (sekretar Svetog Sinoda Crnogorske crkve) dobio je veliki broj čestitki iz zemlje i inostranstva od brojnih uglednih crkvenih i civilnih ličnosti i predstavnika crkvenih i civilnih institucija. 

Jedna od tih čestitiki bila je upućena od strane duhovnog starješinstva Ostroškog manastira. Ta čestitka glasi:

„Nikšić. Visokoprečasnom G. F. Radičeviću, protođakonu i sekretaru Mitropolije Crnogorske. Cetinje. Neumornom trudbeniku u vinogradu Gospodnjem, budnom stražaru na braniku jevanđeljske nauke, književniku i patrioti domovine naše od sveg srca čestitamo današnje slavlje primjernoga Vašeg četrdesetogodišnjeg svešteničkog i književnog rada, sa toplom molitvom Bogu, da Vas dugo i dugo poživi na ponos crnogorske crkve

Duhovenstvo ostroškog manastira: Arhimandrit Petronije Rajičević, Jerođakon Nikodim Janjušević, Monah Hristifor Ljepava i Sveštenik Jovan Damjanović”.

(“Prosvjeta”, Cetinje, list za crkvu i školu, uređuje kancelarija Ministarstva prosvjete i crkvenih poslova, sveska I, godina XI, januar, 1900, str. 27).

Pravoslavne bogomolje, hramove, crkve u Crnoj Gori podizali su narod i država Crna Gora, za duhovne potrebe domicilnog stanovništva i oni su njima pripadali. Ovom prilikom navodimo primjer izgradnje crkve Svete Trojice u selu Majstori (Njeguši, opština Cetinje), podignute 1899. godine, a osveštane 1900.

Knjaz / Kralj Nikola I Petrović Njegoš

 

Naime, u monografiji "PEDESET GODINA NA PRESTOLU CRNE GORE 1860-1910", objavljenoj u slavlje jubileja 50 godina vladavine knjaza Nikole I Petrovića Njegoša i proglašenja Knjaževine Crne Gore za Kraljevinu (a koju monografiju je uredio dr Lazar Tomanović, istoričar, predsjednik Vlade Crne Gore, te koja je štampana u Kraljevskoj Crnogorskoj Državnoj štampariji na Cetinju 1910) , između ostalog, navodi se, kada se nabrajaju podignuti i obnovljeni hramovi u Crnoj Gori od 1860. do 1910, na strani 108, da je u na Majstorima 1899. godine podignut hram, odnosno, crkva Svete Trojice

Podizanje te crkve je finansirao, odnosno, troškove njene izgradnje snosio je vladar nezavisne i međunarodno priznate države Knjaževine Crne Gore - knjaz Nikola, a crkvu u njeguškom selu Majstori podigli su svojim radom, trudom, pregnućem mještani samog sela Majstora za njihove religijske, tradicijske, običajne, kulture i za praktične potrebe i crkvene obrede. 

Crkvu Svete Trojice u selu Majstori osveštao je septembra 1900. godine poglavar autokefalne Crnogorske crkve (Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Mitropolije Crnogorske) mitropolit arhiepiskop Mitrofan Ban sa sveštenstvom. O činu gradnje i osveštavanja te crkve list „Glas Crnogorca“ (urednik dr Lazar Tomanović) izvještava sljedeće:

Iz Mitropolije. Visokopreosvešteni g. Mitropolit Mitrofan, u pratnji g. protođakona F. Radičevića i g. prof. Boža Novakovića u nedjelju je odio na Majstore, gdje je osvetio novu crkvicu. To naše pogranično selo, iznad Stanjevića, nije imalo do sada svoje crkve, nego je trebalo da idu na službu Božiju preko Lovćena na Njeguše, kom plemenu pripadaju, gdje su i svoje umrle sahranjivali. NJ. V. Gospodar, premda to seoce ne broji više od 10-12 kuća, dao je potrebiti trošak, a seljani su od svoje strane lično radili sve što su mogli, i tako danas imaju svoju crkvicu. Svojoj velikoj radosti dali su izraza na dan osvećenja u srdačnom dočeku g. Mitropolita i gosti s Njeguša i s Bajica, kojima je bio priugotovljen objed kao u sred koje varoši a ne u planini. Učesnici te crkvene svečanosti s Majstora su sobom ponijeli najljepšu uspomenu“.

(„Glas Crnogorca“, Cetinje, broj 38, od 23. septembra 1900, str. 2)

U ovom kontekstu relevantno je navesti sljedeće istorijske i pravne činjenice:

 - da nakon 1918. godine, po Ustavu i zakonima države Crne Gore, niti po pravnom poretku autokefalne Crnogorske crkve (Ustavu njenog Svetog Sinoda iz 1903 i Ustavu Pravoslavnih Konsistorija 1904.), svojina nad crkvama i manastirima u Crnoj Gori nije ustavno, zakonsko i crkveno-pravno validno prešla u svojinu "Ujedinjenje Srpske pravoslavne crkve KSHS", nastale 1920.

Ona nije prešla u svojinu novonastale rečene crkve nijednim valjanim pravnim poslom, koji reguliše način sticanja svojine - niti po sili zakona ni po samom pravu (de lege lata, ipso iure), niti putem bilo kojeg i kakvog ugovora ili akta o nasljeđivanju, testamentarno, odnosno, putem zavještaja, niti putem ugovora o prodaji, kupovini, poklonu, zamjenjivanju, a još manje odlukom nadležnih vlasti Kraljevine Crne Gore. A svakako ne nikada odricanjem od prava svojine i njenog prenošenja na drugoga od strane zakonskog i stvarnog titulara, imaoca, nosioca tih prava.

- Pravni je princip: na drugoga se ne može prenijeti više prava od onih koje titular sam već ima. Tako da ni Crnogorska crkva, koja je vjekovima bila autokefalna, sve i da je bila (a nije bila) vlasnik, a bila je samo zakoniti držalac, plodouživalac i upravljač pravoslavnim crkvenim hramovima, sve i da je to htjela (a po propisima crnogorske države i same crkve nije mogla sve i da je htjela), nije imala mogućnost da prenese svojinu koju ni sama imala nije nad istim objektima i drugim crkvenim nepokretnostima. 

Jer, za takvo je nešto u pogledu otuđenja crkvenih dobara bilo neophodno odobrenje ili saglasnost, odnosno, odluka države i suverene državne vlasti Kraljevine Crne Gore i njenog suverena. A takvo odobrenje niti je ikada traženo od strane nosioca svojinskih prava, niti je dato ikada od strane nadležnih ustavnih i zakonskih faktora Kraljevine Crne Gore. To pravo nije imala, a time ni trazila, pa logično nije nikada ni dobila Crnogorska crkva u vrijeme nekanonskog i nasilnog njenog pripajanja Pravoslavnoj crkvi u Kraljevini Srbiji i novonastaloj Ujedinjenoj SPC KSHS, u procesu koji je trajao od 1918. do 1920. godine, odnosno, do 1922., kada je Carigradska patrijaršija izdala tomos o priznavanju novostvorene Srpske pravoslavne patrijaršije.

Elem, pravoslavne hramove u Crnoj Gori do 1920. godine nije gradila, ni finansirala, Crkva Srbije, odnosno, Srpska pravoslavna crkva formirana 1920. godine i oni nijesu njeni, i ne mogu joj pripadati svojinski ni državinski. 

Portal Analitika

Komentari (31)

Nadimak za neregistrovanog korisnika
Napišite Vaš komentar
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA anti spam mehanizmom.Primjenjuju se Google politika o privatnosti i uslovi korišćenja . Vaš komentar se prvo šalje timu na odobrenje. Portal Analitika zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar, bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznijeta u komentarima ne odražavaju stavove redakcije.
Prijavi se Još uvijek nemate nalog? Registrujte se.
L LipaLipa_neregistrovani
03.10.2023. 20:31

... Novak sve svodi na suvo pravo .... svi ti clanovi, tacke (koje navodi) i sl.su u sustini nebitni, suverenost ima samo narod, ... posto je narod privrzen (dominatno) Mitropoliji/SPS On (narod) postovecuje sebe sa svojom Crkovom kada u pitanju crkvena imovina, ... pravoslavni narod u CG u manastire ulazi kao u svoju kucu, ... Mitropoliju CG narod poima kao narodnu tekovinu i sl. ... sve obrnuto sa CPC, natod Nih poima, kao stranu, nametnutnu, nebitnu organizaciju i sl. ... aj'zdravo, ...

0
0
B Biggor_neregistrovani
05.09.2023. 16:54

Mogu pripasti svojinska prava fizičkom ili pravnom licu, čak iako je imao nezakonitu i nesavesnu državinu duže od 20 godina, a da ga niko tokom tih 20 godina nije pravno uznemiravao, pokrenuo neki postupak, tužbu, žalbu itd. Ako je nesavesni i nezakoniti držalac ostavljen na miru, može da stekne nepokretnosti koje faktički drži. To je tako i u svim evropskim zemljama, ali i zemljama sukcesorima bivše Jugoslavije.

0
0
Z Zlatko_neregistrovani
22.08.2023. 12:03

I kad smo već kod CPC , mnogi bi voljeli da se g.Adžiću Ti obratiš javnosti i kašeš Tvoje mišljenje o zbivanima u CPC ! Ovi mladi pored živog i zdravog Mitropolita,žele da postave novog,mlađeg i ljepšeg ? Našto to liči i je li to po Ustavu CPC moguće ?

0
0
Z Zlatko_neregistrovani
22.08.2023. 11:54

Bravo Novače ,ka vazda ! I tvoja ,seoska crkva , Male Gospođe je sagrađena rukama i imovinom mještana,1860.kad je mladi knjaz Nikola stupio na dužnost i pripadala je CG ,a upravljala njome autokefalnaCPC ! I danas treba tako !!

0
0
G Goran_neregistrovani
06.04.2023. 11:25

Kračlj Nikola se jasno i nedvosmisleno izjašnjavao kao Srbin. Kad srbin digne hram on je sripski. Sva tvoje pisanije je netačno. Veza između Pećke patrijašije i crkve na području crne gore je uvek postojala. Tako na perimer Svetog Petra cetinjsko je rukopoložio karlovački mitropolit Mojsije Putnik.

5
6
o ogam_neregistrovani
03.04.2023. 13:34

lažovčino jedna,kako te nije sram

7
2
D Dragan_neregistrovani
04.09.2022. 08:57

Шта ћемо са манастирима и црквама које су градили Немањићи? Шта са Острогом који је градио Херцеговац-Србин? Шта са оним храмовима у Боки која је црногорска тек од Другог свјетског рата? Шта са храмовима који су под Милешевском епархијом? Шта са црквом у Никшићи за чију је изградњу новац дао руски цар? Идите у храмове и молите се нико ви их однио није и неће и нека ви сикћања браћо. Народ на литијама је јасно показао да храмови припадају епархијама у ЦГ које су све под окриљем СПЦ.

9
20
v veskink_neregistrovani
14.07.2023. 07:48

@Dragan_neregistrovani Dragane istina te zaobilazi kao da si pripadnik neke sekte.Ostrog je bio i prije Vasilija i to mnogo prije.Hercegovac je po tebi srbin.A samog Vasilija nije interesovala Turska teritorijalna podjela pa pođe na Cetinje svoje u Manastir crnogorski.Mislim litije kao vid masovne histerije govori o stanju svijesti jednog naroda zaluđenog politikom DPS a i sekte srbije.Sad Dragane to što nijesi prepametan to je tvoj problem a to što to malo pameti prosipaš po portalima može bit problematično u mjeri podržavanja tvoje naročite mudrosti.

3
1
Z Zora_neregistrovani
03.09.2022. 16:33

Svetosavci legalizirali pljačku, ali oteto vremenom postaje prokleto! To je univerzalno pravilo, samo se vi raduijte!

29
7
K KUCH
03.09.2022. 15:44

Ala ste cudni kako je mogla da gradikad nije ni postojala SPC je Osnovana 2008 ili 11

24
4
s saiton_neregistrovani
09.04.2023. 19:01

@KUCH Glupost je nemerljiva ..😂😂😂😂

1
4
M Marjan_neregistrovani
03.09.2022. 11:43

Sve ovo stoji ali danas postoji jedan problem koji neće biti lako riješiti. SPC u CG djeluje već 100 godina i sada ima svoje ,,pristalice,, koje ne žele CPC. I kako izgleda takvih je većina među pravoslavnim vjernicima. Oni nemaju pravo na crkve i mannastire gdje su nacionalni Crnogorci homogeni ali kako ćeš ti sutra doći npr u Pljevlja i reći im ta crkva tu više nije od SPC već od CPC. Mislim da CG u budućnosti treba objedinjujuća, nacionalno neutralna Pravoslavna Crkva Crne Gore. Inače nastati će ne raskol već ponor između dva ,,krila,, pravoslavlja u CG u koji bi se i sama CG mogla urušiti.

21
4
p pazi_neregistrovani
03.09.2022. 21:00

@Marjan_neregistrovani Nijeste shvatili da Crkvi Srbije nije do istinskog hrišćanstva no do velikosrpske politike, što znači da od toga nema ništa, no okrenimo se sebi i uporno i pravno regulišimo ono što je naše bilo. U naše stare hramove pravi vjernici će dolaziti. I sad bi ih više bilo da imamo hramove

16
5
B Baba_neregistrovani
03.09.2022. 11:12

Sto ti je to Crkva Srbije? Naravno da ne moze da bude Crkve Srbije kad tako nesto ne postoji, ako mislis na Srpsku Pravoslavnu Crkvu, e onda si se malo prevario

11
33
M Mir_neregistrovani
04.09.2022. 09:57

@Baba_neregistrovani Mozda su za vas srpstvo i srbija dve razlicite stvari,ali nisu. Buduci da su sve pravoslavne hriscanske crkve u svetu autokefalne i da nemaju Papu, kao sto to ima katolicka hriscanska crkva, automatski je jasno da je spc u Crnoj Gori i bilo gde drugo na balkanu i u svetu , crkva Srbije, grcke i ruske pravoslavne crkve takodje ostaju crkve drzava Rusije i Grcke.....zato, molim vas da ne lupetamo vise i igramo se macke i misa kod veoma ozbiljnih i delikatnih stvari, koje vam, ili nisu jasne, ili se pravite blesavi. Mi Srbi smo narod Srbije, nismo ni Crnogorci ni Rusi, ne vredjajte nas vise sa vasim neznanjem, molim vas lepo.

2
11
V Vip_neregistrovani
04.09.2022. 15:28

@Mir_neregistrovani jedino ko ovde nezna si ti izgleda ,auto kefalnost Crkve se ne nalazi na pijaci kako to ti mislis....

10
1
t turbina_neregistrovani
03.09.2022. 10:22

SPC nije naslijednik niti maticna pravoslavnma crkva u CG, to je okupatorska tvorevina Aca Palikuce, kojom je konfiskovao imovinu i prpgutao Crnogorsku Autokefalnu Crkvu. Muke SPC sa Crnogorcima nece isceznuti, jos stotinama godina, crkve ce ostati. Crkve koje su pod upravom SPC, SPC kao korisnik i ekploatator te imovine, mora imati finansijske planove odrzavanja. Drzavna inspekcija treba biti nadzorno tijelo a SPC investitor, a ne da crkve propadaju i urusavaju se kao Austro-Ugarske tvrdjave, sto je nacionalna sramota, i neprimjeren odnos prema imovini.

29
5
G Goran_neregistrovani
07.04.2023. 06:51

Aca Palikuća, da li misliš na Kralja Aleksandra, unuka Knjaza Nikole?

0
3
k kotor_neregistrovani
03.09.2022. 09:33

odlican tekst Novace, jasan, istorijska podloga lako uocljiva. treba ga poslati na sto vise adresa,

36
7
B Bazuki_neregistrovani
03.09.2022. 07:08

Niko nema ko šta Srbin imade ,Srbin ima samo kad komšije pokrade !

43
6
C CrkveCrnogorske__neregistrovani
03.09.2022. 05:06

Treba imati Crnogorske predstavnike za pravdu Crnogorskih Crkava u STRAZBURU ali samo biti uporan jer niko ne smije po zakonu i Ustavu da prisvaja Crnogorske Crkve u korist Crkve Srbije jer to nijesu gradili ljudi i narod Srbije! Tražiti povraća svih Crkava ne teritoriji Crne Gore koje pripadaju DRŽAVI CRNOJ GORI! NIJESU MOŽDA VELIKE SILE UPOZNATE SA ISTORIJOM CRNE GORE I POSTOJANJEM NAŠIH CRNOGORSKIH CRKVI!

53
7