Abiznis

INTERVJU: Marko ČANOVIĆ, generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja

Liste dobitnika vaučera u okviru Projekta “1000 plus” biće utvrđene u najkraćem roku

Ukupno, kroz prethodne tri faze, do sada je 1.186 porodica riješilo stambeno pitanje, odnosno više od tri hiljade (3.055) građana, kazao je Čanović

Marko ČANOVIĆ Foto: FOTO: PA/Gov.me
Marko ČANOVIĆ
Siniša Goranović
Siniša GoranovićAutor
Portal AnalitikaIzvor

Liste dobitnika vaučera u okviru Projekta “1000 plus” biće utvrđene u najkraćem roku i dostupne na internet stranici: https://www.1000plus.me/. Nakon toga će se organizovati dodjele vaučera, prvo za prioritetne ciljne grupe, a zatim i za druge ciljne grupe, najavio je u razgovoru za Portal Analitika generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Marko Čanović

On je istakao da je u aktuelnoj, četvrtoj fazi Projekta “1000 plus” podnijet značajan broj nepotpunih zahtjeva, te je od podnosilaca tražena dopuna dokumentacije. 

“Najveći dio podataka je dostavljen i u toku je finalna provjera svakog pojedinačnog zahtjeva od strane Projektnog odbora i Jedinice za implementaciju projekta. S tim u vezi, planirano je da se ovaj proces završi u najkraćem mogućem roku, kada će se objaviti liste dobitnika vaučera i organizovati dodjela vaučera za prioritetne ciljne grupe”, naveo je naš sagovornik. 

Čanović je precizirao da je u ponudi 409 stambenih jedinica u izgradnji. Što se tiče izgrađenih stambenih objekata, do sada je ukupno ponuđeno 38 stambenih jedinica. 

ANALITIKA: Građani su u propisanom roku predali 772 aplikacije bankama za projekat Hiljadu plus. Da li je Projektni odbor sastavio listu dobitnika vaučera, odnosno listu prioriteta?

ČANOVIĆ: U prethodnom periodu, odnosno nakon završetka roka za podnošenje zahtjeva i dokumentacije po Javnom pozivu za dodjelu vaučera u Projektu „1000 plus“ izvršena je evaluacija svih podnijetih zahtjeva. Takođe, podnijet je značajan broj nepotpunih zahtjeva te je od podnosilaca tražena dopuna dokumentacije. 

Upućeni su dopisi Upravi za nekretnine radi dobijanja podataka o svojini podnosilaca zahtjeva koji su dostavili saglasnost i izjavu za korišćenje podataka u cilju provjere da li podnosioci ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva posjeduju stambeni objekat na teritoriji Crne Gore. Kako je u pitanju provjera preko 1000 lica, te imajući u vidu situaciju sa pandemijom Covid19 i odsustvo velikog broja ljudu sa posla, ali i organizacionim promjenama u tom organu, posao ide sporije. 

Takođe, moramo imati u vidu i činjenicu da je pojedinim članovima Projektnog odbora dodijeljeno rješenje o samoizolaciji zbog postojeće epidemiološke situacije. 

Liste dobitnika vaučera nije moguće utvrditi bez ovog podatka za svakog podnosioca zahtjeva i članove njegovog porodičnog domaćinstva pojedinačno.

Najveći dio podataka je dostavljen i u toku je finalna provjera svakog pojedinačnog zahtjeva od strane Projektnog odbora i Jedinice za implementaciju projekta. S tim u vezi, planirano je da se ovaj proces završi u najkraćem mogućem roku, kada će se objaviti liste dobitnika vaučera i organizovati dodjela vaučera za prioritetne ciljne grupe. 

ANALITIKA: Najavljeno je da će se nakon toga vaučeri dodjeljivati ciljnim grupama i to: 40 odsto korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru; 30 odsto bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života i 30 odsto ostalim korisnicima. Kad očekujete dodjelu prvog ili prvih vaučera?

ČANOVIĆ: Liste dobitnika vaučera će biti utvrđene u najkraćem roku i iste će biti dostupne na internet stranici projekta: https://www.1000plus.me/. Nakon toga će se organizovati dodjele vaučera, prvo za prioritetne ciljne grupe, a zatim i za druge ciljne grupe.

ANALITIKA: Koja domaćinstva imaju prioritet u ovom projektu?

ČANOVIĆ: Prioritet u ostvarivanju prava na rješavanje stambene potrebe dodjelom vaučera za kupovinu stambenog objekta, naročito imaju: samohrani roditelji, odnosno staratelji; lica sa invaliditetom; porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom; porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju; mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja; zaposleni u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u javnom sektoru, i žrtve nasilja u porodici.

ANALITIKA: Koliko građevinskih firmi se prijavilo na javni poziv za ponuđače stanova?

ČANOVIĆ: Po završenom Javnom pozivu prijavilo se 16 građevinskih firmi, od čega 14 za stanove u izgradnji. Projektni odbor je utvrdio da je od 14 investitora koji su ponudili stanove u izgradnji, 11 ponuđača kompletiralo dokumentaciju, dok su dva investitora odbijena zbog neispunjavanja uslova po Javnom pozivu, što ukupno čini 11 investitora sa ponuđenim stambenim jedinicama u izgradnji.

ANALITIKA: Koliko u ponudi imate stambenih jedinica u izgradnji koje su ponudile građevinske firme, a koliko je već izgrađenih stanova? Da li je javni poziv za izgrađene stanove i dalje otvoren?

ČANOVIĆ: U ponudi je 409 stambenih jedinica u izgradnji. Kada je riječ o izgrađenim stambenim objektima, do sada je ukupno ponuđeno 38 stambenih jedinica.

Javni poziv za izgrađene stambene objekte je otvoren do kraja realizacije projekta, te će se lista sa ponuđenim izgrađenim stambenim objektima kontinuirano ažurirati, u skladu sa odlukama Projektnog odbora.

ANALITIKA: Da bi izgrađeni stambeni objekat bio predmet kupovine u Projektu „1000 plus“ koje uslove mora ispunjavati?

ČANOVIĆ: Da bi izgrađeni stambeni objekat bio predmet kupovine u Projektu „1000 plus“ treba da bude upisan u list nepokretnosti bez sljedećih tereta i ograničenja - "izgrađen bez građevinske dozvole", odnosno "nema prijavu građenja, ili "nema upotrebnu dozvolu", odnosno "nema konačni izvještaj o stručnom nadzoru".

Izgrađeni objekat za koji je građevinska dozvola izdata prije 16. oktobra 2013. godine može se ponuditi tokom trajanja realizacije projekta, uz izrađen izvještaj ovlašćenog lica da stambeni objekat ispunjava minimalne zahtjeve energetske efikasnosti koji su utvrđeni u skladu sa Pravilnikom o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada ("Službeni list CG", broj 75/15). 

ANALITIKA: Koliko je do sada, kroz prethodne tri faze, lica riješilo stambeno pitanje?

ČANOVIĆ: Ukupno, kroz prethodne tri faze, do sada je 1.186 porodica riješilo stambeno pitanje, odnosno više od tri hiljade (3.055) građana.

Portal Analitika