Zdravlje

Jasniji uvid u stanje vaših dojki jer: "Možda je sve u redu" – nije opcija!

Iskoristite period promotivne cijene od 80 eura

Jasniji uvid u stanje vaših dojki jer: "Možda je sve u redu" – nije opcija! Foto: Moj lab
PR sadržaj
PR sadržajAutor
Portal AnalitikaIzvor

Mamografija je najnaprednija radiološka metoda za otkrivanje bolesti dojke. Mamograf Siemens Brilliant odlikuje prilagođeni pritisak na dojke, što čini pregled neuporedivo komfornijim i omogućava pregled bez bola.

Za samo 5 sekundi, jedino na tom aparatu, sa širokim uglom daje najbolju jasnoću i oštrinu slike, uz dozu zračenja koja je svedena na minimum.

Kodtomosinteze ili 3D mamografije dobijene slike (iz pojedinačnih 25 slojeva tkiva), spajaju se u jednu trodimenzionalnu sliku što daje oštrinu i jasniji uvid u tkivo dojke (jasnije se vide tumorske promjene, osobito one malih dimenzija u odnosu na okolno žljezdano tkivo).

Tomosinteza pruža posebne benefite kod žena sa gustom građom dojki, kod kojih je inače otežano otkrivanje tumora u ranoj fazi u odnosu na konvencionalnu mamografiju. Pod širokim uglom dobijemo sitno-slojevite presjeke iz kojih potom softverski nastaje 3D slika.

To je razlog sto se aparatom sa 3D mamografijom sa tomosintezom, koji posjeduje Moj Lab, može otkriti više za oko 30 % karcinoma u dojkama u odnosu na klasičnu mamografiju, dok se broj lažno pozitivnih nalaza smanjuje za oko 15%!

Ko su kandidati za mamografiju?

  • Sve žene preko četrdesete godine,
  • žene sa pozitivnom porodičnom anamnezom na karcinom dojke u bližoj familiji,
  • žene koje su nosioci BRCA gena,
  • žene koje su izlagale grudni koš radijacionoj terapiji,
  • žene kod kojih se pojavila gojaznost poslije menopauze,
  • žene koje upotrebljavaju hormonsku terapiju,
  • žene čije su dojke guste građe.

Iskoristite period promotivne cijene od 80 eura

Ne razmišljajte da je “možda sve u redu”. Kada je zdravlje u pitanju “možda” nije opcija!

Mr sci. dr Sanja Čejović, specijalista radiologije

Poliklinika Moj Lab,

Dalmatinska ul br 30

Kontakt telefon 19989


Portal Analitika