Poljoprivreda

Zatražili da novi Izvještaj o realizaciji preporuka Ministarstvo dostavi do 30. jula

DRI: Ministarstvo poljoprivrede još nije uspostavilo sistem praćenja i ocjenjivanja efekata mjera agrarne politike

DRI je dala preporuku Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da obezbijedi da Agrobudžet za tekuću godinu sadrži sve neophodne elemente utvrđene Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju

DRI: Ministarstvo poljoprivrede još nije uspostavilo sistem praćenja i ocjenjivanja efekata mjera agrarne politike Foto: MPŠV
Portal AnalitikaIzvor

Državna revizorska institucija izvršila je kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji„Efikasnost korišćenja subvencija za proizvodnju i pružanje usluga u poljoprivredi iz sredstava budžeta“.

Kako su saopštili iz DRI, u cilju unapređenja implementacije i vođenja utvrđenih registara i evidencija, koji predstavljaju neophodan uslov za efikasno planiranje i realizaciju mjera agrarne politike, mjerenje efekata mjera agrarne politike i planiranje i sprovođenje politike poljoprivrednog razvoja, DRI je Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dala devet preporuka.

Nadležni Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i Zoran Jelić (član Kolegijuma) zaključio je da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u izvještajnom periodu od objavljivanja Izvještaja DRI (26. 9. 2022) zaključno sa 24. Januara 2024, nije realizovao preporuke DRI. Kako navode, četiri preporuke su djelimično realizovane, dvije su u fazi su realizacije itri preporuke nijesu realizovane.

DRI je, kako dodaju, dala preporuku Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da obezbijedi da Agrobudžet za tekuću godinu sadrži sve neophodne elemente utvrđene Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno da preduzme aktivnosti na uspostavljanju sistema praćenja i ocjenjivanja efekata mjera agrarne politike i mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u korišćenju sredstava podsticaja.

Ministarstvo je, kažu iz DRI, navelo da jeAplikacija za prikupljanje FADN podataka bila u 2023. onemogućena za korišćenje usljed sayber napada i bilo je potrebno uložiti znatne napore da se aplikacija ponovo uspostavi.

“FADN predstavlja sakupljanje podataka iz oblasti poljoprivrede na mikro nivou. To nije samo jedan od zahtjeva Evropske Unije, već predstavlja osnovu za donošenje nacionalnih poljoprivrednih politika na osnovu tih podataka. Preko aplikacije za prikupljanje FADN podataka prikupljeni su podaci sa 34 gazdinstva. Podaci su validirani i dostavljeni Evropskoj komisiji na dalju validaciju.

Nadležni Kolegijum je zaključio da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede treba da DRI dostave novi Izvještaj o realizaciji preporuka, do 30. jula 2024. godine.

Portal Analitika