Sci/Tech

Udruženim snagama do podizanja nivoa sajber bezbjednosti

Ministarka javne uprave,Suzana Pribilović, otvorila je danas Drugu regionalnu Cyber Security konferenciju pod nazivom “Jačanje nacionalne sajber bezbjednosti u kontekstu suprotstavljanja hibridnim prijetnjama na bazi uspostavljenih standarda NATO i EU na globalnom nivou".
Foto: Ministarstvo javne uprave
Foto: Ministarstvo javne uprave
Portal AnalitikaIzvor

„Državne institucije, zdravstvo, saobraćaj, trgovina, kao i gotovo sve druge društvene djelatnosti se ne mogu zamisliti bez upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija. Sa rastom primjene savremenih tehnologija povećava se broj njenih korisnika, ali i rizik od raznih zloupotreba u ovoj oblasti.Svaka država razvija kapacitete za zaštitu svoje kritične informatičke infrastrukture i sajber prostora. Veliki broj država je zaštitu sajber prostora i borbu protiv sajber kriminala stavio na prvo mjesto u svojim nacionalnim strategijama odbrane. Crna Gora je usvojila nacionalnu Strategiju sajber bezbjednosti i definisala glavne principe. Međutim, izuzetno je važno da nadležni državni organi što prije obezbijede neophodne resurse za jačanje svojih kapaciteta u sajber odbrani. Kašnjenje u jačanju kapaciteta predstavlja veliki rizik za budućnost, kako sa aspekta kriminala, tako i sa aspekta nacionalne bezbjednosti države“, kazala je ministarka Pribilović.

Ona je istakla da se Crna Gora na osnovu izvještaja Ujedinjenih nacija, kao i drugih međunarodnih organizacija, nalazi na visokom mjestu u pogledu razvoja informacionih tehnologija i sajber bezbjednosti. Međutim, u uslovima aktivnih pojava novih prijetnji i naši napori moraju pratiti takav tempo. Nesumnjivo je da sajber bezbjednost predstavlja izazov savremenog doba i kao takav nije zaobišao ni Crnu Goru, kazala je Pribilović.

„Naša vizija, bezbjedan sajber prostor, stvoriće zdrav i pozitivan ambijent za razvoj, ne samo internet poslovanja, već i svih drugih oblika poslovanja koja koriste ICT tehnologije. Tim prije, imamo razlog više da u narednom periodu udruženim snagama nastavimo da dajemo doprinos podizanju nivoa sajber bezbjednosti“, zaključila je Pribilović.

Državni sekretar u MUP-u i nacionalni koordinator za NATO, Dragan Pejanović, je istakao da je jačanje nacionalne sajber bezbjednosti u kontekstu suprotstavljanja hibridnim prijetnjama na bazi uspostavljenih standarda NATO i EU na globalnom nivou od velikog značaja za Crnu Goru, imajući u vidu da su hibridne prijetnje u fokusu NATO i EU, kao i da su prepoznate kao jedan od bezbjednosnih izazova na nacionalnom nivou.

1705cybersecuritykonferenci

“Digitalno doba i doba masovnih medija predstavlja idelan poligon za tzv.nekonvencionalni terorizam, koji se izvodi na sofisticiran i na prvi pogled neprepoznatljiv način. Na taj način mogu se izazvati političke krize, vršiti uticaj na izborne procese, izvršiti državni udari od strane politički motivisnih grupa i organizacija“, kazao je Pejanović.

“Hibridne prijetnje podrazumijevaju kombinaciju konvencionalnih i nekonvencionalnih, vojnih i nevojnih aktivnosti, koje se mogu koordinisano koristiti od strane državnih i nedržavnih aktera za postizanje određenih političkih ciljeva na lokalnom, regionalnom, državnom ili institucionalnom nivou i kreirane su tako da ih je vrlo teško detektovati”, naveo je Pejanović.

“Siguran sam da je prioritetan cilj naših budućih aktivnosti: Crna Gora bezbjedna država svih njenih građana”, kazao je Pejanović.

1705cybersecuritykonferencija2

„Sajber kriminal dominira naslovima u raznim medijima, što znači da nema države ni organizacije koja je imuna na sajber napade. Broj sajber napada sa kriminalnim, finansijskim i terorističkim motivacijama stalno raste i moramo naći rješenje i odbraniti naša ključna sredstva koja države imaju. Treba da imamo jake mehanizme u okviru država. I međunarodna saradnja je veoma važna“, kazala je ambasadorka Izraela, Alone Fisher-Kamm.

Na konferenciji su govorili i eksperti iz oblasti sajber bezbjednosti iz Crne Gore, Evrope i svijeta o najnovijim izazovima, prijetnjama i načinima na koje se mogu izvršiti sajber napadi u svim poslovnim sistemima, o ulogama, odgovornostima i dostignućima vlada i državnih institucija u uspostavljanju bezbjednog sajber okruženja i načinima jačanja nacionalne sajber bezbjednosti kroz međunarodnu saradnju.

Konferencija se održava u koorganizaciji Vision Event-a i NVO Secure, pod pokroviteljstvom Ministarstva javne uprave.

Portal Analitika