Poljoprivreda

U nedjelju na crnogorskim lovištima počinje lovna sezona

Zakonom o divljači i lovstvu i Pravilnikom o lovnim sezonama, propisan je početak i kraj sezone lova za svu lovnu divljač u Crnoj Gori. Ona za pojedine vrste, u zavisnosti od mnogobrojnih faktora, počinje, traje i završava se različito - saopštili su iz Lovačkog saveza.
U nedjelju na crnogorskim lovištima počinje lovna sezona
Portal AnalitikaIzvor

Lovna sezona će početi u nedjelju 5. avgusta 2018. godine,  kada se otvara lov na prepelicu, golubove (grivnjaša i pećinara), grlicu, gugutku, sivu vranu, svraku i sojku. Sezona ovih vrsta divljači trajaće: na prepelicu do 31. oktobra 2018, goluba pećinara, grlicu i gugutku do 31. decembra 2018. godine, a na goluba grivnaša, sivu vranu, svraku i sojku do 15. februara 2019. godine. 

Lovna sezona na patke (gluvaru, zviždaru, čegrtaljku, glavatu, ćubastu i kržu) i baljošku počinje 19. avgusta 2018. godine i trajaće do 15. februara 2019. godine. 

U glavnoj lovnoj sezoni, koja počinje u nedjelju 7. oktobra 2018. godine, počeće lov na divlju svinju, vuka, lisicu, šakala, kune: bjelicu i zlaticu, jazavca, zeca i fazana. Lovna sezona ovih vrsta divljači završiće se najprije na jazavca 30. novembra  2018, zatim  na zeca  31. decembra 2018. godine, na kune, divlju svinju i fazana 31. januara 2018, na vuka, šakala i lisicu 29. februara 2019. godine.

Lovna sezona na šljuku počinje 5. novembra 2018. a završava se 15. februara 2019 godine.

Sva lovna divljač loviće se u kvotama odobrenim  od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu i drugim zakonima koji svojim odredbama regulišu lov divljači, međunarodnim konvencijama i direktivama i planskim dokumentima koji se donose posebno za svako lovište, lovnim osnovama i godišnjim planovima gazdovanja. 

Shodno Zakonu o divljači i lovstvu lovac u lovu mora posjedovati dozvolu za lov koju izdaje korisnik lovišta, lovnu kartu Lovačkog saveza Crne Gore, koja se uzima preko korisnika lovišta prilikom plaćanja članarine, oružni list za oružje sa kojim lovi i indentifikacioni dokument kojim se potvrđuje njegov identitet.

Portal Analitika