Poljoprivreda

Holandija zainteresovana da pruži pomoć Crnoj Gori i u sektoru poljoprivrede

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović sastao se sa ambasadorom Kraljevine Holandije NJ.E. g-dinom Henkom van den Doolom i njegovim saradnicima.
Holandija zainteresovana da pruži pomoć Crnoj Gori i u sektoru poljoprivrede
Portal AnalitikaIzvor

Izrazivši zadovoljstvo i zahvalnost dosadašnjom saradnjom sa Kraljevinom Holandijom u dijelu EU integracija Crne Gore, kao i podršci prilikom učlanjenja Crne Gore u NATO alijansu, potpredsjednik Simović je istakao da je ovo dobra prilika da se sagledaju modeli za unapređenje i konkretniju buduću saradnju dvije države. Osim toga, potpredsjednik Simović je posebno istakao napredak cjelokupne ekonomije Crne Gore i upoznao prisutne sa zvaničnim rezultatima o stopi rasta bruto domaćeg proizvoda u I kvartalu 2018. godine od 4,5%. Kako je naglasio, Vlada će nastaviti sa odgovornim i predanim radom kako bi do kraja 2018. godine premašila međunarodne projekcije rasta BDP-a Crne Gore.

Ocijenjeno je da su u proteklom periodu realizovani projekti Crne Gore i Kraljevine Holandije u oblasti poljoprivrede proizveli pozitivan efekat na ekonomiju, kao i da su povećali međusobnu razmjenu između ove dvije zemlje.

2018-06-26-sasatanak-simovic-holandski-ambasador-002

Potpredsjednik Simović je, takođe, upoznao prisutne sa procesom i trenutnim statusom pregovaračkih procesa za poglavlje 11- Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12- Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i 13- Ribarstvo, i da se sada aktivno radi na ispunjenju zadatih mjerila za zatvaranje pregovora u ovim oblastima. Naročito je istakao važnost pomenutih pregovora uzevši u obzir proces pripreme nove Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije za period 2021-2027, i da ista, u ovoj fazi, za nas predstavlja zadatak više – prilagoditi se ovoj „pokretnoj meti“, a istovremeno raditi na ispunjenju mjerila na način koji će biti u potpunoj saglasnosti sa ovim dokumentom. Potpredsjednik Simović je naveo da u ovom dijelu postoji značajan prostor za dalju saradnju, gdje bi iskustvo Kraljevine Holandije moglo biti višestruko korisno.

Ambasador Van den Dool se zahvalio potpredsjedniku Simoviću na prijemu i predstavljanju trenutnog statusa sektora poljoprivrede u Crnoj Gori. Jasno je istakao da je Kraljevina Holandija veoma zainteresovana da na konkretnim projektima i kroz definisane modele saradnje pruži pomoć Crnoj Gori i u sektoru poljoprivrede, obzirom da je aktivno uključena u drugim oblastima i pregovaračkim procesima koje Crna Gora sprovodi.

2018-06-26-sasatanak-simovic-holandski-ambasador-001

Ambasador Van den Dool je podržao predlog potpredsjednika Simovića da se dalja saradnja definiše u dva pravca: kroz podsticanje saradnje između privrednih subjekata u Crnoj Gori i Kraljevini Holandiji (podstičući pri tom robnu razmjenu, razmjenu tehnologije i znanja), kao i razmatranja međuinstitucionalne saradnje u dijelu ispunjavanja mjerila Crne Gore u procesu zatvaranja pregovora u pregovaračkim poglavljima 11, 12 i 13, kao i u dijelu definisanja načina realizacije studijske posjete crnogorskih poljoprivrednih proizvođača Holandiji gdje bi se u direktnom kontaktu prenijela izuzetno važna iskustva holandskih farmera u dijelu poštovanja EU standarda, tehnologija i praksi.

Potpredsjednik Simović je istakao da Crna Gora odgovorno pristupa ispunjenju svih zahtjeva EK i da posebnu pažnju posvećuje kvalitetu u odnosu na rokove. Stoga je istakao i očekivanje da će u dijelu EU integracija EK vrednovati pojedinačan učinak svake zemlje kandidata za članstvo. Simović je ocijenio i da je dobro u regionu imati zemlju koja može kroz svoj primjer procesa integracije u EU pomoći i drugim zemljama regiona da ubrzaju svoje korake na tom važnom putu.

Ataše za poljoprivredu Kraljevine Holandije za Austriju, Mađarsku, Srbiju i Crnu Goru g-din Kits Nieuwenkamp izrazio je spremnost da Crnoj Gori pruži svu raspoloživu pomoć u dijelu Zajedničke poljoprivredne politike i još jednom istakao da su vrata ove države uvijek otvorena za bilo koji vid saradnje sa Crnom Gorom.

Obostrano je konstatovano da će se međusobna saradnja intenzivirati i da su ovakvi susreti i razgovori odlika prijateljskih zemalja, koje održavaju i unapređuju postojeće dobre odnose.

Portal Analitika