Podrška jačanju manjih porodičnih gazdinstava, izgradnji seoskih puteva i vodovoda

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas dva javna poziva za podršku razvoju poljoprivrede i ruralnih područja, kroz Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja, koji realizuje Vlada Crne Gore u saradnji sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede (IFAD).
Podrška jačanju manjih porodičnih gazdinstava, izgradnji seoskih puteva i vodovoda
Izvor

Kroz projekat vrijedan 13,6 miliona eura, predviđeno je da se podrži izgradnja ruralne infrastrukture i razvoj poljoprivrednih gazdinstava na području sedam opština - Nikšić, Šavnik, Žabljak, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane i Petnjica.

Projekat je koncipiran tako da doprinese unapređenju ruralne infrastrukture, ekonomskog ambijenta za razvoj poljoprivrednih gazdinstava, posebno manjih, poboljšanje kvaliteta života stanovnika na seoskom području, što će značiti i novi impuls za razvoj crnogorske poljoprivrede i ruralnih područja i uravnotežen regionalni razvoj.

Kako bi se postigli navedeni ciljevi, projekat je koncipiran u dvije komponente, za koje su objavljena dva javna poziva. Prvi se odnosi na podršku razvoju klastera - javni poziv za dodjelu podrške razvoju lanca vrijednosti, a drugi na ruralnu infrastrukturu - javni poziv za navedenih sedam opština da dostave zahtjeve za podršku razvoju lokalne putne i vodovodne infrastrukture.

Javni poziv za podršku razvoju lanca vrijednosti namijenjen je manjim poljoprivrednim gazdinstvima, onima koja ne ispunjavaju minimalne kriterijume za ostvarivanje podrške kroz Agrobudžet. Cilj je da se i ova gazdinstva podrže kako bi ojačala, i kroz udruživanje kroz klastere postala konkuretnija.

Objavljivanju poziva prethodile su intenzivne terenske i administrativne aktivnosti, usaglašane sa procedurama IFAD-a, između ostalog održane su brojne radionice u sedam opština, kao i značajnom broju mjesnih zajednica.

Kroz javni poziv podržavaće se investicije koje su vezane za proizvodnju maline i drugog bobičastog voće, sjemenskog krompira, mesa (tov ovaca, koza i goveda), kao i sira i drugih mliječnih proizvoda.

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu nabaviti grla stoke, sjemenski i sadni materijal, namjensku opremu i mehanizaciju. U dijelu prerade, mogu se adaptirati ili izgraditi objekti, nabaviti namjenska oprema za preradu hrane, za pakovanje i skladištenje gotovih proizvoda, kao i održavanje adekvatne higijene u objektu. Moguća je i nabavka specijalizovanih vozila i transpornih sredstava.

Podrška se opredjeljuje u vidu sufinansiranja troškova investicije, sa maksimalnom podrškom do 50 odsto prihvatljivog iznosa investicije za primarnu proizvodnju, i 33 odsto iznosa prihvatljive investicije za preradu.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, kao i potrebna dokumentacija nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 067/700-636 i 067/700-531.

Kada je riječ o drugoj komponenti projekta, javnim pozivom opštinama za razvoj putne i vodovodne infrastrukture za 2018. godinu, predviđeno je da opštine kandiduju predloge za poboljšanje putne ili vodovodne infrastrukture, a na bazi konsultacija sa lokalnim zajednicama. 

U finansijskoj strukturi učešća, krajnji korisnici moraju obezbijediti najmanje 5% učešća od ukupne investicije. To učešće može biti obezbijeđeno kako u novcu, tako i u radu.

Podržavaju se investicije u vodosnabdijevanje seoskog stanovništva, objekte za napajanje stoke i navodnjavanje usjeva, izradu rezervoara za tehničku vodu, kao i izradu putne infrastrukture. Maksimalni iznosi investicija u snabdijevanje vodom ruralnih područja iznosi 100.000€, dok maksimalni iznos investicija u lokalne puteve iznosi 200.000€.

Investicije moraju biti realizovane u područjima koja su povezana sa prvom komponentom projekta, odnosno oblastima poljoprivredne proizvodnje koje se podržavaju kroz javni poziv za razvoj klastera.

Detaljnije informacije o javnom pozivu namijenjenom opštinama mogu se pronaći, takođe, na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 067/700-636 i 067/700-531.

Rok za dostavljanje zahtjeva za odobravanje projekata po osnovu objavljenih javnih poziva je 02.jul 2018. godine.

http://www.mpr.gov.me/vijesti/186061/Javni-poziv-opstinama-Niksic-savnik-zabljak-Mojkovac-Bijelo-Polje-Berane-i-Petnjica-za-dostavljanje-zahtjeva-za-podrsku-razvoju.html

http://www.mpr.gov.me/vijesti/186059/Javni-poziv-za-dodjelu-podrske-razvoju-lanca-vrijednosti-kroz-Projekat-stvaranja-klastera-i-transformacije-ruralnih-podrucja-IFA.html

Portal Analitika