Simović u Golubovcima:

Proizvođačima isplaćena bespovratna podrška, očuvana stabilnost tržišta

U okviru ovogodišnjih mjera za razvoj povrtarstva i ratarstva Vlada je do danas isplatila 1.136.000 eura bespovratne podrške za 1.423 poljoprivrednika iz 21 opštine. Takođe, u zahtjevnim uslovima pandemije COVID 19, obezbijeđena je stabilnost tržišta.

Proizvođačima isplaćena bespovratna podrška, očuvana stabilnost tržišta Foto: Foto: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Portal AnalitikaIzvor

Predstavljajući rezultate mjera, danas u Golubovcima, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović istakao je da se i ovi, novi rezultati, predstavljaju na terenu, te da je posebno značajno što su ostvareni u dobapandemije koronavirusa koja širom svijeta ostavlja teške posljedice po zdravlje i živote ljudi i ekonomije.

Danas smo zajedno na terenu, sa vrijednim domaćinima. Za protekle tri i po godine, ovo je naš 301. susret sa izazovima, planovima, sugestijama i rezultatima vrijednih proizvođača i preduzetnika na terenu širom Crne Gore, na njihovim adresama. Na adresama na kojima smo uvijek vodili otvorene razgovore i u fazi planiranja i u fazi realizacije dogovorenog i u fazi predstavljanja ostvarenih rezultata“, kazao je Simović na press konferenciji održanoj na imanju uzornog poljoprivrednog proizvođača Radomira Dobrovića, u selu Bistrica. Konferenciji je prisustvovala i predsjednica gradske opštine Golubovci Tanja Stajović.

Golubovci i Tuzi: Bespovratna podrška u iznosu od 300 hiljada eura

Kroz javni poziv za podršku povrtarstvu za ovu godinu podržano je ukupno 438 proizvođača iz 16 opština, koji su uložili skoro milion eura i ostvarili bespovratnu podršku od 413.000 eura. Ulaganja su se odnosile na kupovinu sjemena, rasada, folije, dok je podrška iznosila od 40 do 50%. 

122 korisnika podrške ili oko 28% su iz gradske opštine Golubovci. Oni su za ulaganja vrijedna oko 247.000 eura ostvarili bespovratnu podršku od 107.000 eura. 

Poljoprivredni proizvođači iz susjedne opštine Tuzi ove godine, njih 174 ili 39,7% od ukupnog broja podržanih, uložili su 471 hiljadu eura i ostvarili podršku od 193 hiljade. 

Dakle, Golubovci i Tuzi zajedno imaju 296 korisnika podrške, odnosno 68% od ukupnog broja, sa ulaganjima od 718 hiljada eura i podrškom od 300 hiljada. Ove godine vrijedni proizvođači su zasnovali proizvodnju povrća na oko 750 hektara od čega 45 hektara pod plastenicima“, saopštio je Simović.

Samo kroz ovu mjeru podrške, u periodu od 2017-2020. godine, kako je dodao, realizovane su investicije u povrtarstvu vrijedne 3,9 miliona eura za koje je isplaćena bespovratna podrška od oko 1,7 miliona, a preko 70% korisnika ove podrške je sa područja Golubovaca i Tuzi. 

Drugi paket mjera pravovremen i efektan

Govoreći o izazovima koje je donijela pandemija, potpredsjednik je istakao da je Vlada pažljivo pratila i analizirala izazove sa kojima su se suočavali poljoprivredni proizvođači i preduzetnici i u okviru II paketa mjera donijela poseban set podrške namijenjen poljoprivredi, vrijedan 17 miliona eura.

„Uspjeli smo da sačuvamo stabilnost tržišta i u ovim zahtjevnih uslovima. Početkom juna, kada je došlo do zasićenja tržišta krompirom i lubenicom, Ministarstvo je preventivno reagovalo i pokrenulo mjeru Intervencija na tržištu koja podrazumijeva povlačenje, skladištenje i pomoć u distribuciji viškova proizvoda, čime je obezbijeđena stabilnost tržišta i sa aspekta cijena i ponuđenih količina, a samim tim i spriječeni poremećaji“, kazao je Simović.

Izvezeno 2.000t lubenice, značajno smanjen uvoz drugih kultura

Potpredsjednik je saopštio i da su pronađena i alternativna tržišta za izvoz lubenice, čime je domaće dodatno rasterećeno. 

„Ove godine je do danas izvezeno oko 2.000t lubenice, što je uvećanje u odnosu na prošlu godinu za 84%. Uvoz paradajza je smanjen za 37%, kupusa 55%, salate 75%, krastavca 30% i tikvice za 45%. Dakle, nije bilo poremećaja koji su mogli dovesti u pitanje održivost proizvodnje i značajno ugroziti dohodak proizvođača“, poručio je Simović.

Simović je podsjetio da je jedna od mjera u okviru II paketa podrške bila i avansna isplata 80% direktnih plaćanja u stočarstvu i biljnoj proizvodnji u iznosu od 3,3 miliona eura, koja je realizovana još 30. aprila. „Prema riječima proizvođača ova podrška je došla u pravo vrijeme i pomogla im da održe svoju proizvodnju u ovom izazovnom vremenu. Stalna komunikacija koju ostvarujemo sa domaćinima na terenu, bila je dragocjena u prepoznavanju svih izazova i kreiranju mjera za njihovo prevazilaženje“, kazao je Simović.

On je najavio i da će narednih dana proizvođači dobiti i preostalih 20% direktne podrške za biljnu proizvodnju, za šta je iz Agrobudžeta opredijeljeno još dodatnih preko 200.000 eura.

Nove šanse kroz Koncept brzih prodora u poljoprivredi 

Potpredsjednik Simović je podsjetio da je Vlada, na osnovu brojnih i obimnih analiza i sagledavanja potreba, potencijala i komparativnih prednosti, u okviru III paketa ekonomskih mjera kreirala Koncept brzih prodora u poljoprivredi, čijom će realizacijom crnogorska poljoprivreda u značajnoj mjeri zadovoljiti domaće potrebe za hranom. 

„Na taj način iskoristićemo naše brojne izdašne potencijale i stvoriti uslove za dalji razvoj u oblasti poljoprivrede, dalje snaženje konkurentnosti i otvaranje brojnih radnih mjesta. To su nove šanse za brojne proizvođače i preduzetnike i siguran sam da će ih oni ODLUČNO iskoristiti za svoj i napredak naše države“, poručio je Simović.

Portal Analitika