Objavljen javni poziv za dodjelu podrške razvoju maslinarstva

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške razvoju  maslinarstva za 2018. godinu. Maslinari će podršku moći iskoristiti za podizanje novih, revitalizaciju postojećih maslinjaka, nabavku opreme, upravljanje biljnim otpadom, podizanje podzida kao i privođenje neobradivog zemljišta poljoprivredi za sadnju maslina za 2018. godinu. 
Objavljen javni poziv za dodjelu podrške razvoju maslinarstva
Portal AnalitikaIzvor

Podržavaju se investicije u cilju povećanja površina pod novim zasadima i boljeg iskorištavanja starih zasada. Podrška nabavci opreme za maslinarstvo usmjerena je na osavremenjavanje proizvodnje, a poseban akcenat stavlja se na kultivisanje neobradivog zemljišta za sadnju maslina, kao i na uređenje maslinjaka.

Korisnici podrške po ovom javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva, koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i upisani u Registar proizvođača maslina i/ili Registar proizvođača maslinovog ulja u momentu podnošenja zahtjeva za odobravanje podrške.

Prihvatljive investicije za podršku su: kupovina sadnog materijala za zasnivanje novih maslinjaka, nabavka sistema za navodnjavanje, namjenske opreme za maslinarstvo, zatim materijala za zidanje podzida u maslinjacima, izgradnju basena za odlaganje biljnog otpada od masline-komine, kao i nabavka mašine za preradu komine. Podrška se takođe daje za revitalizaciju maslinjaka i za kultivisanje neobradivog zemljišta za sadnju maslina.

Podrška se obezbjeđuje u iznosu do 50% od vrijednosti investicije, osim za kultivisanje neobradivog zemljišta za sadnju maslina gdje iznosi do 60%. Ukupna vrijednost prihvatljivih investicija je do 10.000 eura dok poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti maksimalnu visinu podrške do 5.000 eura u toku godine.

Rok za dostavljanje zahtjeva je 15. novembar 2018. godine.

maslinjak2Maslinarima na raspolaganju i druge mjere podrške iz Agrobudžeta

Ove godine maslinari kao i ostali poljoprivredni proizvođači, za nabavku mehanizacije mogu da iskoriste posebnu agrobudžetsku mjeru. To znači da se kroz ovaj javni poziv za podršku mogu usredsrijediti na podizanje novih zasada i njihovo osavremenjavanje, a takođe time im je na raspolaganju više sredstava u odnosu na prošlu godinu.

Osim podrške koju mogu ostvariti kroz ovaj javni poziv, maslinarima je na raspolaganju i direktna podrška po hektaru, odnosno subvencije za biljnu proizvodnju, gdje je iznos podrške ove godine iznosi 180 eura po hektaru. Takođe, na raspolaganju su im i mjere podrške koje se odnose na kopanje bunara, organsku proizvodnju, očuvanje genetičkih resursa.

Portal Analitika