Društvo
  • Portal Analitika/
  • Društvo /
  • Ćosović: Sunce se okreće oko Zemlje, planeta je ravna ploča, a prva “srpska država” je Duklja

Ćosović: Sunce se okreće oko Zemlje, planeta je ravna ploča, a prva “srpska država” je Duklja

Beogradski listovi i portali - Blic, Večernje novosti, Kurir, Telegraf i drugi, objavili su 23. decembra i u narednim danima novogodišnju etnobajku iz Podgorice kako je neki osnovac rekao svom nastavniku: "Crna Gora je prva srpska država koja se prije zvala...", a nastavnik ga je pitao - "đe to piše u knjizi?", na to je učenik odgovorio - "niđe, to svi znaju!"
 Ćosović: Sunce se okreće oko Zemlje, planeta je ravna ploča, a prva “srpska država” je Duklja
Portal AnalitikaIzvor

Piše: Miroslav ĆOSOVIĆ

Naravno da niđe nije pročitao, jer to i nema đe pročitati, prosto, to je bajka koja se širi iz krugova oko Srpske pravoslavne crkve. I zatim je đetić, gle "nepravde", dobio jedinicu - "samo" zato što je tvrdio ono što ne postoji u knjigama. Poruka beogradskih listova je - ima neka tajna "istina" koja se skriva. 

    Analitiku čitaju desetine hiljada ljudi i stvarno pomišljam da je ova etnobajka beogradskih listova smišljena zbog mog teksta o Tomi Nikoliću u kojem sam javno zatražio odgovor na desetak identitetskih pitanja. E ako nemamo odgovore, imamo etnofantaziju, a imamo i najmoćnije oružje u istoriji - propagandu, tako rezonuju beogradski tabloidi.

2-car-porfirogenit-oko-950-godineBezbroj dokaza da je srpska narodnost u Crnoj Gori izmišljena u 19. vijeku: Srpska narodnost je u Crnoj Gori izmišljena u 19. vijeku, graditelji srpske nacije - Vuk Karadžić, Sima Sarajlija i drugi, su u prvim decenijama pretprošlog vijeka krenuli da aktivno exportuju srpsko narodno ime širom zapadnog Balkana, pa je tim poslom Sima Sarajlija nepozvan pristigao u Crnu Goru, 1827. godine. 

     Mnogo puta sam pisao o tome kako je politička ideologija - srpstvo importovano iz Srbije 1827. godine, 4. XI 2015. sam objavio  tekst "Istorijski izvori kažu - prije 19. vijeka nema Srba u Boki"  u kojem sam preko 24 knjige istorijskih izvora pokazao da Srba u dokumentima koji se tiču Boke Kotorske nema prije 19. vijeka. Danas u Boki Kotorskoj ima dovoljan broj srpskih istoričara, a još više ima fanatičnih srpskih nacionalista - publicista, novinara, pisaca, umjetnika... Ako sam nešto pogriješio, ako Srba ima u bokeljskim dokumentima prije 19. vijeka, što me ne demantuju? Analitiku čitaju desetine hiljada ljudi, kako to da srpski intelektualci iz Boke dopuštaju da ja "varam" toliku publiku? 

     3-karta-sa-strane-25U tekstu "Kako su u narodne pjesme uvedeni Srbi" pokazao sam kako je u narodnim pjesmama vlaško narodno ime zamijenjeno srpskim. 

     U tekstu "Da li je Sveti Vasilije bio Srbin?" pokazao sam da u ćiriličnim dokumentima iz 17. vijeka koji se tiču Hercegovine, srpsko ime ne postoji, jedino narodno ime koje se u izvorima toga vremena u Hercegovini navodi je - Vlah. 

     U tekstu "Biofizička antropologija je potvrdila: Crnogorci su starośedioci"pokazao sam, citirajući najznačajnije biofizičke antropologe: Živka Mikića, Tatjanu Aleksejevu, Božinu Ivanovića... da smo starośedioci; da po porijeklu, običajima, kulturi, identitetu - nijesmo Sloveni (a pričamo slovenskim jezikom jer su nam ga preci od Slovena primili), samim tim nijesmo Srbi. Beogradski tabloidi su ovaj tekst "pošteno" (kako oni znaju) prenijeli, mene su citirali, a prećutali iskaze Živka Mikića, Aleksejeve, B. Ivanovića, pa je ispalo da sam ja sam smislio da smo starośedioci! 

     U tekstu "Zećani prije 563 godine porazili vojsku srpskog despota Đurđa Brankovića", pokazao sam da su naši preci krajem srednjeg vijeka oružjem izbacili srpsku vojsku iz Zete. 

    U tekstu "Crnojevićima i Zećanima knez Lazar nije značio ništa" pokazao sam da je sv. knez Lazar Hrebeljanović, ikona srpske nacionalne ideologije, našim precima krajem srednjeg vijeka bio - nevažan. 

    Itd, itd, sve ove tekstove pročitale su desetine hiljada ljudi, a srpski nacionalni pokret ima posrbljivače na svim nivoima: kafanske, laičke, popove, novinare, publiciste, intelektualce, umjetnike, naučnike-istoričare, političare, mitropolite, akademike, no, na sve ove tvrdnje koje sam iznio (i koje sam potkrijepio sa mnogo dokumenta), kompletno crnogorsko srpstvo ćuti, a svi znamo "ko ćuti nema što da kaže" i "ćutanje je odobravanje". 

     Prema tome, Srbi iz Crne Gore se slažu sa mojom tvrdnjom da je njihova narodnost koju su prihvatili na popisima 1991, 2003, i 2011. godine - izmišljena u 19. vijeku!

4-ferjancic Dva glavna izvora za rani srednji vijek Ilirika: Dva najvažnija izvora za rani srednji vijek Ilirika (zapadnog Balkana), su De administrando imperio ("O upravljanju carstvom") vizantijskog cara Konstantina VII Porfirogenita, spis napisan oko 950. godine, i "Ljetopis popa Dukljanina", napisan, vjerovatno, polovinom 12. vijeka. 

     Ljetopis popa Dukljanina imate na sajtu montenegrina.net (ostavio sam link) i možete provjeriti - riječ Srbi u ovom spisu - ne postoji. Pop Dukljanin priča kako je raspodjelu zemalja na Iliriku napravio moćni kralj Svetopelek, objašnjava po kom je principu napravljena teritorijalna podjela: 

     „Poslije ovoga prema sadržaju privilegija, koje su pročitane pred narodom, napisao je privilegije, podijelio pokrajine i oblasti svoga kraljevstva, i njihove granice i krajeve na ovaj način: prema toku voda koje teku sa planina i ulijevaju se u more na južnoj strani imenova Primorje, a prema vodama koje sa planina teku ka sjevernoj strani i ulijevaju se u veliku rijeku Dunav, nazvao je Srbija.” (montenegrina.net)

      I, u vjekovima koji su uslijedili, nikada Duklja, Zeta i Crna Gora nijesu postale Srbija, glavno jezgro teritorije đe živimo nikada se nije zvalo Srbija. 

     A u spisu cara Konstantina VII Porfirogenita, navedeno je o Duklji: "Šta više, i grad Diokliju, koji sada drže Dioklicijani (Dukljani), isti car Dioklecijan podiže, zbog čega su stanovnici te zemlje nazvani Dioklecijanima." (Vizantiski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, tom II, SANU, Beograd, 1959, str 10)

     Car Porfirogenit ne navodi da Srbi žive u Duklji, a takođe u poglavlju o Srbima ne navodi da Srbi naseljavaju Duklju, što možete provjeriti na linku koji sam ostavio. Inače, grad Duklja nije dobio ime po rimskom caru Dioklecijanu, već po ilirskom plemenu Dokleati, koje je nastanjivalo kraj oko grada Duklje.

5-relja Prva srpska država je nastala oko grada Rasa: Poznati i kod Srba vrlo popularni istoričar Vladimir Ćorović je 1941. godine završio knjigu Istorija Srba. Knjigu je objavio i srpski naučni portal Rastko. U knjizi ima poglavlje, možete ga pročitati - "Prva srpska država", i u tom poglavlju riječ Duklja (ili Prevalis, ili Zeta), ne postoje. Ćorović između ostaloga piše: "Srbi su za ovo vreme u Raškoj, u svojim klancima, ne budući nikom nikom na udarcu, živeli dosta povučeno, u svojoj staroj plemenskoj organizaciji. Priznavana je po imenu vrhovna vlast Vizantiji, koja se u tom zaturenom i od prestonice gotovo odvojenom kraju jedva osećala. Zemljom su upravljali domaći vladari veliki župani, po pravu nasleđa."

     Akademik SANU Sima Ćirković, u najprestižnijoj knjizi o istoriji Srba, napisao je đe su se Sloveni-Srbi u I milenijumu naselili: "Na planinskoj strani, duž dinarskog masiva, oblast naseljena Srbima graničila se s kneževinama Neretljana (između Cetine i Neretve), Zahumljana (između Neretve i Dubrovnika), Travunjana (između Dubrovnika i Boke, koji su sredinom X veka svi ubrajani u Srbe, i Dukljana (u području Skadarskog jezera i na potezu obale od Boke kotorske do Bojane)." (Istorija srpskog narodaPrva knjigaOd najstarijih vremena do Maričke bitke (1371), Drugo izdanje, Beograd, 1994, str 145)

     Ovu knjigu potpisalo je 13 doktora nauka, a vidimo da je Ćirković odvojio Srbe i Dukljane. Dakle, Srbi u I milenijumu svoju prvu državu - sklaviniju (kako su Vizantinci nazivali slovenske kneževine), nijesu obrazovali na teritoriji Duklje, a srednjovjekovna Duklja je jezgro današnje Crne Gore. U ovoj knjizi, u odjeljku "Doseljenje Slovena i obrazovanje srpske države" postoji poglavlje "Obrazovanje srpske države" (strane 141-155), ali, postoji i poglavlje "Osamostaljivanje i uspon Dukljanske države" (strane 180-196), te prema tome, stav srpske istorijske nauke je da se prva srpska država nije obrazovala na teritoriji Duklje, a to svi znamo, sem beogradski nacionalšovinistički listovi i njihove etnobajke. 

     Isti Sima Ćirković, najveći srpski medievista, je u monografiji "Crna Gora" (Beograd, 1976), napisao: 

     "Do sredine X vijeka dukljanska kneževina bila je formirana i jasno razgraničena od susjednih slovenskih kneževina i vizantijskog područja." (str 127)

      6-tiborJoš iskaza vrhunskih srpskih istoričara - Ferjančić, Relja Novaković, Tibor Živković: Akademik SANU Božidar Ferjančić takođe ne vidi Srbe u Duklji, koje nije vidio ni car Porfirogenit: „Izvesno je da je trebalo bolje zaviriti u spis cara Konstantina Porfirogenita pa videti da on Duklju ne navodi među oblastima naseljenim Srbima, a ni u glavi o Dukljanima ne kaže da su oni Srbi, niti da od njih vode poreklo.” (Božidar Ferjančić,Dolazak Hrvata i Srba na Balkansko poluostrvo (osvrt na nova tumačenja), Zbornik Vizantološkog instituta, XXXV, Beograd, 1996).
     Akademik SANU Miloš Blagojević u knjizi "Srbija u doba Nemanjića” (Beograd, 1989) ne navodi su Srbi naselili Duklju.

      Srpski istoričar Relja Novaković u knjizi "Gde se nalazila Srbija od VII do XII veka“ (Beograd, 1981), kaže sljedeće (jasno je da ne smatra da su Srbi naselili Duklju): 

     "Upadljivo je da ni Porfirogenit ne kaže kojeg su porekla bili stanovnici Duklje. Naše verovanje da je on u glavi 32, govoreći o Srbima, slučajno ispustio da kaže da su i stanovnici Duklje poreklom Srbi, znatno koleba činjenica da car ni u poglavlju 35, posvećenom Dukljanima i zemlji u kojoj sada obitavaju, ne kaže izričito da su poreklom Srbi, već samo veli: ‘Avari su porobili i ovu zemlju i ona je ostala pusta, i za cara Iraklija ponovo je naseljena, kao i Hrvatska, Srbija, zemlja Zahumljana, Travunija i Konavlje.’ Dakle, ni podatak sastavljača glave 30. ni Porfirogenitov opis ne pružaju dovoljno osnove za pouzdan zaključak o poreklu najstarijih slovenskih stanovnika Duklje. . . Čini nam se da je i Zeta, kao i Bosna, još od samog početka bila osobena zemlja. Ona je to ostala kroz čitavu svoju istoriju bez obzira na to što se u određenim fazama duže ili kraće nalazila u sklopu srpske države. Zeta nikad nije postala Srbija, uostalom kao ni Bosna.“

     Pokojni, rano preminuli dr Tibor Živković, direktor Istorijskog instituta u Beogradu, najbolji poznavalac balkanskog ranog srednjeg vijeka, takođe ne priznaje da Porfirogenit zna za Srbe u Duklji. U emisiji "Ćirilica” na TV Happy (maj 2010), Živković je rekao da car Porfirogenit ne pominje Srbe u Duklji i Bosni, Živkovićev iskaz možete pogledati na linku. Živković je u emisiji vrlo afirmativno govorio o Porfirogenitovom spisu.

Dokazivati da Srbi nijesu naselili Duklju u I milenijumu i da je Srbija prva srpska država, je isto kao dokazivati da zemlja nije ravna ploča i da se sunce ne okreće oko zemlje. Đordano Bruno, to znamo, je glavom crkvi platio zbog toga što je tvrdio da se zemlja okreće oko sunca, jer su eto, "svi znali" da se sunce vrti oko zemlje. 

       Beogradski listovi - Blic, Večernje novosti i drugi, povodom iskaza đetića iz Podgorice da je Crna Gora prva srpska država, nijesu se obratili niti jednom istoričaru da dâ izjavu, iako na raspolaganju imaju desetine srpskih istoričara-nacionalista. Čak ni njih se nijesu usudili da konsultuju oko ovog pitanja. 

       Prema tome, sve je jasno - ako je Zemlja ravna ploča, ako se Sunce okreće oko Zemlje, onda je isto tako i prva srpska država napravljena na teritoriji rimske provincije Prevalis.  (Autor je publicista)

Portal Analitika