Abiznis

Privremena mjera

Privredni sud: Zabranjena Skupština akcionara EPCG koju je zakazala Vlada

Privredni sud Crne Gore usvojio je predlog Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) i odredio privremenu mjeru kojom je Vladi Crne Gore zabranjeno održavanje 23. vanredne sjednice skupštine akcionara te kompanije koja je bila zakazana za 25. februar.

Privredni sud: Zabranjena Skupština akcionara EPCG koju je zakazala Vlada Foto: Foto: bankar.me
Portal AnalitikaIzvor

- Usvaja se predlog za obezbjeđenje i određuje privremena mjera kojom se protivniku obezbjeđenja Državi Crnoj Gori – Vladi Crne Gore zabranjuje održavanje XXII Vanredne sjednice skupštine akcionara privrednog društva „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić, za 25.02.2021. godine, koja je zakazana Zaključkom Vlade Crne Gore br.07-322 od 22.01.2021.godine, a čije zakazivanje je objavljeno u dnevnim listovima „Dan“ i „Vijesti“, dana 23. i 24. januar 2021.godine. Obavezuje se protivnik obezbjeđenja Država Crna Gora – Vlada Crne Gore da, u najmanje dva štampana dnevna lista, objavi Obavještenje kojom se XXII Vanredna skupština akcionara privrednog društva „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić, otkazuje - piše u saopštenju objavljenom na sajtu Privrednog suda.

Privremena mjera, kako navode, važi do pravosnažnog okončanja spora koji je predlagač obezbjeđenja dužan da pokrene, u roku od 30 dana, od dana dostavljanja ovog rješenja predlagaču.

- Obavezuje se protivnik obezbjeđenja Država Crna Gora – Vlada Crne Gore da predlagaču naknadi troškove postupka obezbjeđenja u iznosu od 261,50 eura, u roku od osam dana, od dana dostavljanja ovog rješenja. Prigovor izjavljen protiv ovog rješenja ne odlaže izvršenje rješenja - poručuju iz Privrednog suda.

Portal Analitika