Abiznis

Na radnom mjestu najviše stradaju građevinci

U Crnoj Gori se od početka godine do kraja maja dogodilo pet povreda na radu, od kojih su četiri bile teške i jedna lakša. U Upravi za inspekcijske poslove kažu da ove godine nije bilo smrtnih povreda, a da su tokom prošle godine zabilježene ukupno 24 povrede na radu, od kojih šest sa smrtnim ishodom, 17 teških i jedna kolektivna povreda na radu, piše Dan.

Na radnom mjestu najviše stradaju građevinci Foto: Infom
DanIzvor

“Prema statističkim podacima koji se vode u Odsjeku za inspekciju rada, od ukupnog broja povreda na radu, najveći broj povreda je u građevinskom sektoru, a slijede prerađivačka djelatnost, drvna industrija i eksploatacija šume, prenos i distribucija električne energije”, kažu u Inspekciji.

Na pitanje da li je zaštita na radu dovoljno razvijena u Crnoj Gori i koji su najveći problemi u toj oblasti, u Upravi za inspekcijske poslove navode da u normativnom smislu svi propisi iz oblasti zaštite i zdravlja na radu su usklađeni sa propisima Evropske unije.

“U pogledu implementacije od 2008. godine kada je zabilježen najveći broj povreda na radu do danas broj povreda je smanjen za 65,71 odsto, ali treba nastaviti rad na adekvatnom obezbjeđivanju propisanih mjera zaštite zdravlja na radu, jer je tzv. incidenca (odnos broja povreda prema broju zaposlenih) i dalje visoka”, navode.

Najčešće nepravilnosti koje su utvrđene u oblasti zaštite i zdravlja na radu su: poslodavac ne nabavlja i ne izdaje na upotrebu zaposlenima sredstva za rad neophodna za njihovo radno mjesto, sa stručnim nalazom i ocjenom da su na njima obezbijeđene propisane mjere zaštite na radu; rad zaposlenih bez uvjerenja o osposobljenosti za bezbjedan rad i bez ljekarskih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za radna mjesta sa posebnim uslovima rada, odnosno povećanim rizikom; nevođenje evidencija iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Ostalo se odnosilo na nepoštovanje obaveza od strane poslodavca u pogledu nabavke, izdavanja na upotrebu i obezbjeđenja korišćenja sredstava i opreme lične zaštite na radu; neposjedovanje akta o procjeni rizika za sva radna mjesta; nepoštovanje obaveza od strane poslodavca u pogledu preduzimanja potrebnih mjera i određivanja zaposlenih za pružanje prve pomoći, zaštitu od požara i evakuaciju zaposlenih…

U Udruženju zaštite na radu navode da je tokom inspekcijskih nadzora, u periodu 2015-2019. godine, svake godine utvrđeno između 5.000 i 6.700 nepravilnosti. U 2015, u kojoj je i utvrđen najveći broj nepravilnosti 6.695, dominirale su nepravilnosti iz oblasti radnih odnosa (4.073).

Portal Analitika