Stav

Stav

Kako su nas lagali!

Sva izračunavanja izvedena su nad pogrešnom bazom. Sabirajuć babe i žabe, ubjeđivali su nas da su za rezultat dobili najljepše đevojke. On.što tad bi greška kolikih razmjera tek ćete da vidite, danas će ako im dozvolimo biti još crnja i mnogo, mnogo veća

Kako su nas lagali! Foto: PR Centar
Predrag Zakov Boljević
Predrag Zakov BoljevićAutor
Portal AnalitikaIzvor

Brojke su čudo. Zapisane cifrom arapskom il` cifrom rimskom, svejedno, njima se nešto broji ili prebrojava za potrebe ljudske, ama i za one koji se tako ne mogu nazvat. Ovijeh dana u ove naše krajeve stiže na red silu na sramotu popisivanje kroz prebrojavanje. Da li takvo činjenje možemo podvest pod ljudsko ili ne možemo, sami prosudite. 

Brojaće nam imovinu, domovinu, đedovinu i očevinu. Brojaće nam krvna i ina zrnca. Preispitivat genetski kod, pitat od koga smo, što mislimo da smo, kom vjerskom službeniku crevlje cjelivamo ili im samo leđa obrćemo. Pitaće nas i zapisivat na kom se jeziku sporazumijevamo, a koji nam od majki ostade. 

Sve će nas to pitat i propitivat, na kumbulj zapisivat i dojavljivat tamo đe treba, ne govoreći nam da možemo im i ne rečemo. I naravno reći će nam da je to samo zarad našeg, ne njihovog, nidajaki bog, dobra, prosperiteta i napretka u nazad. 

No aj' da počnem da Vam priču pričam, kako se računanjem na istoj računaljci, istih cifara zapisnih kao smislene brojke, mogu dobiti smisleni, ama kao i 2011. što se dobiše, oni besmisleni rezultati, shodno potrebi onog ko je naručiva. Kako tačan rezultat može vodit do pogrešnog zaključka samo ako umiješ, znaš i imaš inspiracije ili dobre volje iz tamo nekih veljih patriotskih ili vjerskih razloga, ajde da vam pokažem.

Koristeći isključivo javno dostupne podatke, malo korigujući, bolje reći ispravljajući, osnov računanja na ovoj mojoj računaljci, slika stanja iz 2011. dobija nove obrise. Te ne tako davne 2011. popisivače anketiraše, kako je zapisano na sajtu Zavoda za statistiku – MONSTAT, u publikaciji nazvanoj „Stanovništvo prema državljanstvu po opštinama u Crnoj Gori“, koju možete naći OVDJE, ukupno 620.029 lica. 

Inače, naziv „lice“ je kolokvijalni naziv u ovoj publikaciji za ljudske jedinke starosti od 1 sekunda do 100 i koju godinu kusur. 

Kako vele u toj publikaciji, od tog broja za njih 571.130 lica Crna Gora je jedna jedina domovina čiji su i državljani. Dalje, nabrojaše da je 28.258 lica izjavilo da su državljani druge države i to: Republike Srbije 15.807 lica, Republike Bosne i Hercegovine-entitet Republika Srpska 5.209 lica, Republike Hrvatske 1.408 lica, a reštvo popisanih imaše državljanstvo nekih drugih država; 12.714 lica je bilo u proceduri sticanja državljanstva, 4.312 nije imalo državljanstvo, a 3.615 lica je odbilo da da odgovor, sveukupno 48.899 lica su zatečeni sa stranim ili bez državljanstva. 

Lijepo, no ajmo da vidimo što su tad anketari zapisali, kako stojim sa nacijom i jezikom. 

U publikaciji „Stanovništvo Crne Gore prema polu, tipu naselja, nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeroispovjesti i maternjem jeziku po opštinama u Crnoj Gori“ koju je takođe objavio Zavod za statistiku Crne Gore – MONSTAT, a koju možete naći OVDJE  piše sljedeće: 620.209 prebrojanih lica, što državljana, što stranaca, sve na kumbulj zbrojani, jedni vr` drugih, je sačinjavalo elektronsku bazu, nastalu prostim, da ne može biti crnjim sabiranjem, nečesovih naših i tuđih lica slučajno ili namjerno zatečenih na teritoriji Crne Gore u referentnom momentu te 2011 godine. 

U toj bazi, kako vele u naprijed navedenoj publikaciji, nađoše da Crnogoraca ukupno bi 278.865 glava, što žena i đece, a što muškaraca. Naših prijatelja, komšija i rođaka Srba bi 178.110, Bošnjaka 53.605, Albanaca 30.439, Muslimana 20.537, Hrvata 6.021 i ostalih da ih posebno ne nabrajamo 22.282 lica. Njih 30.170 nešćahu im reći čiji su i od koga su, da su šćeli crć' i neka su.

To su nam 2011. radili „naši“. Što mislite, što će nam 2023. učinjet „nji`ovi“, potpomgnuti iz komšiluka i šakom i kapom

Kad smo kod jezika, stvari stoje ovako: 229.251 lice je na crnogorskom jeziku, kojim ih majka naučila komuniciralo sa popisivačima i crnogorski jezik upisalo kao maternji. Njih 265.895 su rekli da za komunikaciju koriste srpski jezik, 33.077 vele da za tu svrhu koriste bosanski jezik, a 3.662 lica je za sporazumijevanje na maternjem jeziku reklo da koristi bošnjački; 2.791 naših prijatelja, komšija a bogami i rođaka rekoše da baštine hrvatski jezik što im od materi ostade. Ostali navedoše popriličan broj drugih jezika, da ih ne nabrajam jer nijesu od važnosti za našu analizu.

Analizirajući ovako zabilježene podatke, „naši“ nas tad, a od tog vakta prođe evo punih 12 godina, ubjeđivahu u sljedeće:

Nas, Crnogoraca imaše 44.98%, Srba rekoše 28.73%, Bošnjaka 8.65%, Albanaca 4.91%, Muslimana 3.31%, Hrvata 0.9%, reštvo su ostali, koje ovom prilikom nećemo posebno navodit…

Kad smo kod maternjeg jezika slika po tim „našim“ bi ovakva:

Crnogorski jezik od majke ostade, da snjim zbori 36.97% popisanih crnogorskih građana. Srpskim jezikom, kako nas obavijestiše i izračunaše naški statističari, pričalo je tad 42.88% građana domaćih i stranih, na kumbulj zbrojanih. Bosanskim 5.33%, Bošnjačkim 0.59%, Albanskim 5.27%, Hrvatskim 0.45%.

I što ne valja u ovim procentima, pitate se? 

NIŠTA NE VALJA U OVIM PROCENTIMA

Krali su koliko gođ su mogli, a mogli su mnogo, more im sinje plitko bijaše. No da li su stvarno krali ili su grdno griješili, pa nam to samo tako izgleda, iz vizure 12 godina kasnije, da se ne zamaramo, ono što je sigurno - pokrali nas jesu. 

Sva izračunavanja izvedena su nad pogrešnom bazom. Sabirajuć babe i žabe, ubjeđivali su nas da su za rezultat dobili najljepše đevojke. On.što tad bi greška kolikih razmjera tek ćete da vidite, danas će ako im dozvolimo biti još crnja i mnogo, mnogo veća.

Greška je „Osnovica obračuna od 620.029 lica“ koja obuhvataše na kumbulj zbrojane i državljane zatečene u Crnoj Gori, sa obrisanih nekih 20 i kusur hiljada lica u dijaspori i pridruženih 48.899 stranih lica koje popisivači zatekoše na teritoriji Crne Gore. Ta nas je greška tad skupo koštala i u zabludi deceniju i više držala, a danas će nas suturat i u nestanak kao naroda i države odvest, ako im se puštimo. 

Brojaće nam imovinu, domovinu, đedovinu i očevinu. Brojaće nam krvna i ina zrnca...

Umjesto da izračunaju nacionalnu, vjersku i jezičku strukturu s jedne strane državljana Crne Gore, a s druge strane stranaca. Jedne za potrebe najvišeg zakonodavnog doma, druge za potrebe izvršne vlasti, oni nas sve na kumbulj metnuše i sabraše dajućinam iskrivljenu sliku realnosti u korist samo jedne nacionalne i jezičke zajednice, a na štetu crnogorske nacije i jezika.

O čemu pričam i đe nas pokradoše.

Kako zapisa pedantni statistički službenik, među 620.029 popisanih lica, njih 30.170 nešćahu se izjasniti ko su i od koga su te kojim ih jeziku majke podučiše, ne, da ih šćahu razmać i smać. 

Broja od 30.170 neposlušnih lica, bi satkan od 2.830 stranih državljana i 27.340 državljana Crne Gore, kako se da zaključit. Znači da bi dobili pravu bazu nad kojom trebamo radit obračun demografske strukture političkog bića Crne Gore, od broja 571.130 popisanih crnogorskih državljana trebamo odbiti brojku od 27.340 lica koji se nešćahu izjasnit i čije obuhvat analizom bi markirao stvarno stanje. 

Nakon umanjenja broja popisanih državljana, dolazimo da baza od 543.790 državljanina Crne Gore koji su se izjasnili ko su i od koga su te kojem ih jeziku materi naučiše da se među ljude glasnu. Ovo je stvarni operativni podatak, odnosno baza nad kojom je trebalo radit obračun demografske slike crnogorske državotvorne populacije koja ima pravo da bira i bude birana, odnosno baze državljan koji su se izjasnili po pitanju nacije i jezika.

Greška nas je tad skupo koštala, a danas će nas suturat i u nestanak kao naroda i države odvest, ako im se puštimo

Sljedeća analiza koja je trebala prethoditi završnom obračunu, a kojom je teško polemisati i dovesti je u sumnju je sljedeća: Brojka od 178.110 osoba koje su se kazale kao pripadnici srpske nacionalne zajednice sadrži, osim broja crnogorskih državljana, i sljedeći broj lica državljana tuđih država: 15.807 državljana Republike Srbije zatečenih u Crnoj Gori tog referentnog momenta 2011, godine, 5.209 lica iz Republike Bosne i Herecgovine (entitet Republika Srpska) i 1.408 lica iz Republike Hrvatske, što tvori brojku od 22.424 lica. 

Neću napraviti grešku, niti se o česa ogriješit, ako postavim aksiom da su svi do jednog od navedenih 22.424 lica srpske nacionalnosti i govore srpskim jezikom. Ako je tako, tad brojke počinju da dobijaju nove vrijednosti.

Među 171.110 onih koji se osjećaju pripadnicima srpske nacionalnosti nakon umanjenja lica sa državljanstvom drugih država ostaje 155.686 lica državljana Crne Gore srpske nacionalnosti i sa ovom brojkom dalje valja nam baratati. 

Ako ovaj broj lica prikažemo procentualno u odnosu na bazu sačinjenu od broja popisanih državljana koji su se izjasnili a koja broji 541.935 lica državljana Crne Gore, onih koji se osjećaju Srbima je bilo 28.63%, skoro u promil kako je i objavljeno te 2011. godine, 28.73%.

Kako su lagali

Ako istu računicu primijenimo nad brojem onih što se upisaše Crnogorcima, a kojih bijaše tog referentog momenta 2011. godine, ukupno 278.865 lica, procentualni iskaz nad istom bazom govori da Crnogoraca bijaše 51.28% u demografskoj strukturi državljana Crne Gore, a zborili su da nas je 44.98% i BEZOČNO SU NAS SLAGALI!! 

Računajući jezičku strukturu, nad istom bazom i na isti način, procenta državljana kojim je crnogorski jezik maternji iznosi 42.16% a rekli su da nas je 36.97%. Procenta onih kojim je maternji srpski iznosio je 43.87% samo 1.71% više u državotvornoj populaciji Crne Gore, a kazivali su da ih je više za cijelih 6.01%. 

Zborili i na sva zvona lelekali da nas nema, da većinski zborimo tuđim jezikom, da nijesmo nadpolovična većina u državotvornom biću Crne Gore, mi čije ime ova zemlja nosi! Da li su nam ovo radili iz neznanja ili loše namjere ili iz jednog i drugog đavo će ga znati!! Ono što je sigurno LAGALI SU NAS!

To su nam 2011. radili „naši“. Što mislite, što će nam 2023. učinjet „nji`ovi“, potpomgnuti iz komšiluka i šakom i kapom i nesnalaženjem ovija te biše da nas vode, kako se čine niđe do u nestanak.

Ja toliko, a vi čitaoci, viđite što Vam je činjet. 

Ova mlađarija što mišljaše da im doskočiše, grdno, da nijesu mogli grđe, zgriješiše. Žedne ih preko vode vesela srbadije prevede. No, na vakat su da se avizaju, jer u protivnom, citat: "... Vi sve ponesoše, E vi mozak popiše, E vi strv poginu, E ve iskopaše iz amina, Da vi nema ni imena ni pomena. Pod svoje nebo, na okup oko svojega sunca. O, Crnogorci!!!", kako zapisa velikan crnogorske kniževnosti Branko Banjević.

Portal Analitika