In firme

Google najavio sto puta brži internet

Izvor

 Mreža, koja će omogućiti 100 puta brži pristup Internetu od sadašnjeg, treba da bude testirana na određenom uzorku američkih građana, objavljeno je na veb sajtu www.zdnet.fr. Cilj poteza je da podstakne razvoj aplikacija novog tipa u kojima će biti iskorišćena snaga nove mreže.

Portal Analitika