Abiznis

Predavanje predsjednika fondacije „Svijet bez dima“ Dereka Jača

Duvanska industrija na prekretnici, pušači žele da pređu na manje štetne proizvode

Samo su kompanije Filip Moris, Meč i BAT značajno investirale u razvoj manje štetnih proizvoda. Trenutno, svega tri do četiri odsto prodatih duvanskih proizvoda spada u manje štetnu kategoriju 

Duvanska industrija na prekretnici, pušači žele da pređu na manje štetne proizvode Foto: Portal Analitika
Siniša Goranović
Siniša GoranovićAutor
Portal AnalitikaIzvor

Predsjednik fondacije „Svijet bez dima“ dr Derek Jač predstavio je na jučerašnjem vebinaru održanom u okviru Globalnog duvan i nikotin foruma (GTNF) rezultate registra promjene duvanskih proizvoda i duvanske industrije koji, između ostalog, pokazuju da u svijetu trenutno ima 1,3 milijarde aktivnih pušača. 

Rezultati juče objavljenog istraživanja pokazuju i da kompanije koje su uradile najviše u tranziciji sa visokorizičnih ka manje štetnim duvanskim proizvodima po zdravlje su između ostalih Filip Moris Internešnal, Meč, Britiš Amerikan Tobako i KT&G. 

Generalno, duvanska industrija u pogledu smanjenja štete po zdravlje korisnika njihovih proizvoda ima prostora za unaprijeđenje. Mala grupa pomenutih kompanija se javno obavezala da će raditi na smanjenju štetnog uticaja duvanskih proizvoda i to obećanje opravdala značajnim investicijama. 

Fondacija osnovana 2017. godine: Fondacija „Svijet bez dima“ je osnovana prije tri godine, a prema riječima njihovog predsjednika, misija fondacije je da se prestane sa pušenjem u ovoj generaciji. „Bilo je nekoliko kompanija koje su bile sigurne šta treba da rade i u kom pravcu treba da idu. Fokusiramo se na odrasle pušače, ubjeđujući ih da ili ostave cigarete, ili pređu na manje štetne proizvode po zdravlje, znajući da će ova dva faktora spasiti najviše života u kratkom vremenskom intervalu“, naglasio je Jač. 

„Proći će nekoliko decenija da se značajno smanji stopa koja se odnosi na broj aktivnih pušača, a potom još nekoliko decenija da se to odrazi na smanjenje stope smrtnosti od duvanskih proizvoda. Prema projekcijama, u zemljama sa prosječnom potrošnjom duvanskih proizvoda broj pušača će blago opadati do 2050. godine. Treba da budemo mnogo ambiciozniji i da okončamo prodaju najštetnijih duvanskih proizvoda u nekom razumnom vremenskom okviru“, poručio je Jač. 

Uskladiti regulativu sa rizikom koji proizvod ima po zdravlje: On ističe da su za zdravlje konzumenta najrizičnije klasične cigarete, dok npr. IQOS proizvođača Filip Moris i elektronske cigarete drastično umanjuju rizik od obolijevanja sa fatalnim ishodom. 

„Važno je istaći da regulatori treba da slijede filosofiju po kojoj bi regulativa i mjere predostrožnosti trebalo da budu srazmjerne riziku koji određeni proizvod ima po zdravlje, što generalno nije slučaj“, istakao je Jač.

Aktivnosti duvanskih kompanija u zadnjih par godina dovele su, kako je podvukao, do širokog spektra inovacija u oblasti čistijih formi proizvoda na bazi nikotina. 

„Zapamtite da nije problem nikotin, nego drugi materijali- ako bismo uklonili katran i druge toksične komponente iz cigareta i duvanskih proizvoda, značajno bismo snizili stopu smrtnosti. Takođe, ne treba zaboraviti da milioni pušača ne koriste cigarete vodećih nacionalnih ili multinacionalnih duvanskih kompanija, tako da nijesu bili predmet ovog istraživanja“, pojasnio je Jač.

On je naglasio da duvanske kompanije treba da se ugledaju na primjere iz privatnog sektora u automobilskoj industriji, gdje se ulagalo u razvoj električnih automobila koja nijesu štetna po okolinu, za razliku od auta koja za pogon koriste naftne derivate. 

„Inovacije i razvoj novih tehnologija omogućavaju duvanskim kompanijama da se ne zaglavljuju u portfolio sa najštetnijim proizvodima, već da idu naprijed. Vjerujemo da je registar važan sa stanovišta ubrzanja transformacije globalne duvanske industrije ka razvoju manje štetnih alternativa koje će konzumenti dominantno koristiti. Zdravlje konzumenta duvanskih proizvoda mora biti na prvom mjestu. I vlada u tom smislu ima ogroman interes, dok duvanske kompanije i njihove podružnice moraju podržati napore da se konzumentima omoguće i obezbjede manje štetni proizvodi“, rekao je Jač.

Kompanije da ulažu u inovacije, vlade da uklone prepreke: Podvukao je da se trenutno nalazimo u početnoj fazi tranzicije kompanija ka manje štetnim duvanskim proizvodima.

„Očekujem da će situacija dramatičnije promijeniti u naredne dvije godine. Promjena neće podrazumijevati samo strateško posvećivanje kompanija tom procesu, već i punu posvećenost vlada širom svijeta da uklone prepreke koje one postavljaju, da se otvori prostor za inovacije i snižavanje stope smrtnosti od konzumiranja duvanskih proizvoda“, kazao je Jač.

Tvrdi da je cilj fondacije, da se u narednih nekoliko decenija u potpunosti prekine sa konzumiranjem najštetnijih duvanskih proizvoda, dostižan. 

„Ako budemo imali usklađenost između propisa Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), pravila koje određuju vlade i duvanske industrije, vjerujem da se cilj da se sa pušenjem prestane u narednih nekoliko decenija može dostići- tehnologija je tu, konzumenti žele da pređu na manje toksične proizvode, a kompanije su pokazale da su sposobne za inovacije da se obezbijede zahtjevani proizvodi“, zaključio je Jač.

Portal Analitika