Društvo

Na Žabljaku ih uopšte nema, a u Herceg Novom ih je svega dvoje

Crnoj Gori fali petina sudija, jedan u Beranama zadužen je za čak 911 predmeta

U crnogorskom pravosuđu trenutno nedostaje petina sudija, a ozbiljan problem predstavljaju deficit političke volje za izglasavanje ključnih zakona i izostanak ključnih imenovanja u pravosuđu, saopšteno je na konferenciji "Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori", koju je organizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

Crnoj Gori fali petina sudija, jedan u Beranama zadužen je za čak 911 predmeta Foto: Ilustracija
Portal AnalitikaIzvor

Predstavnica Vrhovnog suda Crne Gore Seka Piletić rekla je da se godinama ponavljaju iste preporuke kad je u pitanju rad pravosuđa, navodeći da to izaziva zabrinutost, ali da ne obeshrabruje. 

„Prekomjerno trajanje sudskih postupaka, loše stanje u informaciono komunikacione infrastrukture, nedadekvatne mjere bezbjednosti u sudovima, nepristupačnost velikog broja sudova osobama s invaliditetom, neki su od problema koji su konstatovani u CeMI-jevom izvještaju“, navela je Piletić. 

Kazala je da je uočeno i da je jedan od uzroka takvog stanja neoblagovremeno popunjavanje upražnjenih sudijskih mjesta. 

„Ova situacija direktno narušava efikasnost pravosudnog sistema i predstavlja ozbiljan izazov u održavanju vladavine prava. Složićemo se i da uslovi za rad sudija nisu na optimalnom nivou i da nedostatak prostornih kapaciteta utiče na to, da se suđenja često odlažu i održavaju u neadekvatnim kancelarijama, što takođe ograničava pristup javnosti ročištima“, rekla je Piletić. 

Simović-Zvicer: Sa Medenicom smo imali mimoilaženja o nekim pitanjima, ali to je normalno
0
Simović-Zvicer: Sa Medenicom smo imali mimoilaženja o nekim…
05.12.2023 13:03

Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević kazala je da se crnogorsko pravosuđe trenutno nalazi u situaciji da mu nedostaje petina sudija. 

„Situacija u Osnovnom sudu u Beranama ove godine je takva da je sudija zadužen sa 911 predmeta po sudiji. To znači da je prosječna opterećenosti tih sudija veća za 117 predmeta. U sudu u Žabljaku nema sudija, a u Osnovnom sudu u Herceg Novom sudi samo dvoje sudija“, navela je Gorjanc-Prelević. 

Prema njenim riječima, Sudskom sasvjetu je bez opravdanog razloga trebalo pet mjeseci da rasporedi izabrane kandidate za sudije. 

„Smatramo da komisija za testiranje Sudskog savjeta nema opravdanja da po dva i tri mjeseca od okončanja konkursa čeka da zakaže testiranje sudija. Mislim da moraju svi da urade mnogo više da se ažurnost u sudovima počne da popravlja“, istakla je Gorjanc-Prelević.

Portal Analitika