Abiznis

CBCG: Zavala invest i Vektra Montenegro najzaduženiji

Izvor

Na julskom, drugom spisku blokiranih preduzeća, koji je CBCG, prema dopunama Zakona o platnom prometu, obavezna mjesečno da objavljuje na sajtu, nalazi se 2,274 hiljade kompanija sa evidencije Centralnog registra Privrednog suda i CBCG. Od ukupnog broja preduzeća, 183 ih je na evidenciji Centralne banke, a ne nalaze su u Centralnom registru privrednih subjekata.

CBCG ima obavezu da na svom sajtu prvog radnog dana u mjesecu objavljuje imena preduzeća ili preduzetnika čiji su računi blokirani duže od 30 dana i čiji iznos blokade prelazi deset hiljada EUR.

Na drugom spisku preduzeća sa blokiranim računima nema značajnijih promjena, osim u iznosu duga u broju dana u blokadi.

Tako je dug Zavale i Vektre Montenegro blago povećan, a ta dva preduzeća su u blokadi 524 dana ili godinu i četiri mjeseca, odnosno 1,06 hiljada dana ili skoro tri godine.

Kompanije Slobssarcok, čija blokada traje oko dvije godine, treći je najveći dužnik sa dugom od oko 7,83 miliona EUR. Opština Budva je četvrta sa oko 6,8 miliona EUR duga, a njen račun je u blokadi oko dvije godine i četiri mjeseca.

Računi budvanskog preduzeća Maestral inženjering i podgoričkog "Radoja Dakića" blokirani su zbog duga od oko šest miliona EUR, odnosno 5,66 miliona EUR. Budvansko preduzeće je u blokadi oko tri godine i sedam mjeseci, a podgoričko više od 11 godina.

Firma Provladeks /Provladex/ na kraju jula dugovala je 4,95 miliona EUR, Lipa 4,9 miliona, Vektra Boka 4,84 miliona, Montenegro femili /Family/ 4,4 miliona, Slav laif 4,1 milion i Lovćen invest 4,05 miliona EUR.

Najduže je u blokadi Preduzeće za izgradnju Podgorice, oko 12 godina i sedam mjeseci, a njegov dug iznosi oko 430 hiljada EUR. Slijedi Smibeex, Aida komerc i Poljkomerc sa blokadom od po 12,6 godina.

Usvojenu dopunu Zakona o platnom prometu u zemlji, kojim je definisana obaveza objavljivanja imena blokiranih preduzeća, inicirao je privatni sektor, a podržala udruženja poslodavaca. To bi trebalo da doprinese prevazilaženju problema nelikvidnosti i insolventnosti preduzeća, ali i unaprijeđenju poslovnog ambijenta.

Imena kompanija se, u cilju obezbjeđivanja pune nepristrasnosti, objavljuju azbučnim redom.

Portal Analitika