Abiznis

EKIP obilježava 18 godina rada

Povodom 18. godišnjice rada, u petak, 1. marta 2019.godine u 11 sati na lokaciji Dajbabska Gora, na kojoj se nalazi  Glavni kontrolno-mjerni centar (GKMC), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) planira da zasadi 18 sadnica.
EKIP obilježava 18 godina rada
Portal AnalitikaIzvor

"Ovim simboličnim gestom želimo da dodatno oplemenimo okolinu Glavnog kontrolno-mjernog centara i takograđanima i posjetiocima učinimo još prijatnijim šetnju do ove lokacije. Glavni kontrolno-mjerni centar- Toranj na Dajbabskoj Gori je postao prepoznat i prihvaćen kao još jedno izletište i šetačka zona poput Gorice, Ljubovića i Mareze. Na ovoj lokaciji se može sresti veliki broj građana, koji šetaju i uživaju u lijepom pogledu sa ove lokacije", izjavio je izvršni direktor EKIP-a Darko Grgurović

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je osnovana 8. marta 2001. godine, odlukom Vlade Crne Gore. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), kao nezavisno regulatorno tijelo za oblast elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti, je tokom 18 godina rada na tržištu Crne Gore postigla zavidne rezutate po pitanju regulacije i  razvoja elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti, saradnje sa drugim organizacijama i institucijama, međunarodne saradnje, realizovanim projektima, inovacijama i implementacijom najnovijih tehnologija, kao i unapređenju zaštite interesa korisnika elektronskih komunikacionih i poštanskih usluga. 

"Sa sigurnošću možemo reći da je EKIP jedan od najuspješnijih regulatornih tijela regiona. U ovoj godini, u kojoj postajemo ,,punoljetni", ćemo se potruditi da i dalje ispunjavamo očekivanja, da se razvijamo i napredujemo", istakao je Grgurović. 
 

Portal Analitika