Abiznis

Azerbejdžanci ne mogu da grade stanove u Morinju

Osnivač kompanije ADC je Azmont investments, koji u Kumboru gradi turistički rizort Portonovi
Azerbejdžanci ne mogu da grade stanove u Morinju
PobjedaIzvor

V.d. glavnog državnog arhitekte Dušan Vuksanović nije juče dao saglasnost hercegnovskoj kompaniji ADC na idejno rješenje za izgradnju kompleksa stambenih objekata u nizu, projektovanih na 12 parcela u zahvatu DUP-a Morinj u opštini Kotor.

Saopšteno je da je zahtjev odbijen zbog toga što punomoćnik ove kompanije nije dostavio dokaze da u ovom slučaju ima svojstvo investitora, odnosno aktivno legitimisane stranke. Izvršni direktor ove firme koja je osnovana krajem 2016. godine je Ahmet Erentok. Ovo preduzeće je vlasnik 31.280 kvadrata u Kotoru, a osnivač je Azmont investments, koji u Kumboru gradi turistički rizort Portonovi. Iz Vlade je ranije saopšteno da će ove godine, na kraju izgradnje prve faze projekta, ukupna ulaganja u rizort premašiti milijardu eura. Erentok je predsjednik odbora direktora Azmont investmentsa, dok je osnivač ovog preduzeća azerbejdžanska firma Azerbaijan Global Investments Limited Liability Company.

Punomoćnik kompanije ADC Milan Milić je 25. oktobra prošle godine podnio zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju kompleksa stambenih objekata u Morinju.

- Ispitujući sadržinu zahtjeva, ovaj javnopravni organ je našao da se upravni postupak ne može pokrenuti budući da podnosilac zahtjeva nema legitimaciju za podnošenje zahtjeva – navodi se u obrazloženju rješenja glavnog državnog arhitekte i objašnjava da je Zakonom o upravnom postupku propisano da će nadležni organ odbiti zahtjev stranke za pokretanje upravnog postupka rješenjem, ako podnosilac zahtjeva nije nosilac prava ili pravnog interesa, odnosno ako u skladu sa ovim zakonom ne može biti stranka u upravnom postupku.

U rješenju se objašnjava da je Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano da je investitor lice koje podnosi prijavu i dokumentaciju za građenje objekta, propisanu ovim zakonom. - S tim u vezi investitor je, pored ostalog, dužan da dostavi dokaz o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta - kaže se u rješenju. Dodaje se da je Direktorat glavnog državnog arhitekte 16. novembra prošle godine zatražio od podnosioca zahtjeva da ovom organu dostavi dokaz da u predmetnoj upravnoj stvari ima svojstvo investitora, odnosno aktivno legitimisane stranke.

- Odnosni dokaz za djelove katastarskih parcela broj 1103/1 i 1133/6 u katastarskoj opštini Morinj, koji ulaze u sastav predmetne lokacije kompanije ADC, nije dostavio ovom organu – navodi se u rješenju. Protiv ovog rješenja može se izjaviti tužba Upravnom sudu u roku od 20 dana od dana njegovog prijema.

Portal Analitika