EU web forum

Nuhodžić: Crna Gora je pouzdan partner EU u borbi protiv masovnih migracija

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić saopštio je danas u Briselu da je Crna Gora, kao pouzdan partner Evropske unije, preduzela sve neophodne mjere kako bi se uspješno suočila sa mogućim talasom ilegalnih migracija, ali je dodao da je potrebna tijesna saradnja svih evropskih država kako bi rizici masovnih migracija bili svedeni na minimum u interesu cijele Evrope.
Nuhodžić: Crna Gora je pouzdan partner EU u borbi protiv masovnih migracija
Portal AnalitikaIzvor

„Vlada Crne Gore je još 2015. godine usvojila Plan djelovanja u slučaju velikog priliva migranata, koji je usklađen sa međunarodnim standardima. Planom su obuhvaćene lokacije mogućih prelaza na granicama Crne Gore, logistički centri, evidencija, ljudski resursi, smještajni kapaciteti, zdravstvena i socijalna zaštita, pravna pomoć, transport i, naravno, bezbjednosna pitanja. Formirali smo Koodrinacioni odbor i Operativni tim za implementaciju Plana. Donošenjem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca  i Zakona o strancima dodatno smo unaprijedili normativni okvir“ – rekao je ministar Nuhodžić na sastanaku na kojem su, na poziv evropskog komesara za unutrašnje poslove i migracije Dimitrisa Avramopulosa, učestvovali i ministri unutrašnjih poslova Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Kosova, Republike Makedonije, Republike Srbije, Republike Bugarske i Republike Austrije.

Ministar NuhodŽić je rekao i to da je Crna Gora uspostavila sa svim susjednim zemljama zajedničke granične patrole, da odlično sarađuje sa FRONTEX-om i da dosljedno sprovodi sporazume o readmisiji.

„Ovo je važan korak u pravcu pristupanja Evropskoj uniji, s obzirom da nova Strategija proširenja definiše šest prioritetnih područja, od kojih se jedno odnosi na bezbjednost i migracije“ – rekao je ministar.

nuhodzic

Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore je pozvao na čvršću saradnju država u suočavanju sa pitanjem ilegalnih migracija rekašvi da problem mora da se rješava zajednički, s akcentom na poštovanje humanitarnih standarda i ljudskih prava.

„Crna Gora je spremna da preduzme sve mjere kako bi ostvarila blisku saradnju sa susjedima, sa zemljama moguće destinacije, kao i zemljama porijekla, sa ciljem što efikasnijeg suočavanja sa problemom masovnih migracija“ – rekao ministar Nuhodžić.

Evropski komesar Avramopulos saopštio je na sastanku da od zemalja Zapadnog Balkana očekuje da ojačaju kapacitete graničnih policija, smještajne kapacitete i prihvatne centre, kao i da usklade sa pravnom tekovinom EU svoja zakonodavstva u oblastima migracija, međunarodne zaštite, vizne politike i zaštite granica. Komesar je naveo da Zapadni Balkan po pitanju upravljanja granicama može računati na punu podršku Evropske komisije i pomoć u finansijskom, ekspertskom i tehničkom smislu.

Na današnjem sastanku, komesar EU za migracije, komesar EU za bezbjednost, ministri unutrašnjih poslova ZB i tenutnog i budućeg predsjedavanja Savjetom EU potvrdili su posvećenost daljem intenziviranju saradnje između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije na planu jačanja granične sigunosti, suzbijanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, kao i borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma i ilegalne trgovine oružjem.

Sastanku je prisustvovao i direktor Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) Fabris Ležeri.

Portal Analitika