Abiznis

Bruto konzum električne energije planiran na 3,53 hiljade GWh

Bruto konzum električne energije u Crnoj Gori za ovu godinu planiran je na 3,53 hiljade gigavat sati (GWh), od čega je za potrebe Kombinata aluminijuma (KAP) planirano 766 GWh, saopštio je generalni direktor Direktorata za energetiku, Miodrag Čanović.
Bruto konzum električne energije planiran na 3,53 hiljade GWh
MinaIzvor

On je kazao da je za potrebe Željezare planirano 47 GWh, Željezničke infrastrukture 22 GWh, a sopstvena potrošnja Termoelektrane (TE) Pljevlja iz mreže je planirana na 19 GWh. 

“S druge strane, neto potrošnja distribucije je planirana na 2,22 hiljade GWh, a gubici u distribuciji na 333 GWh, što iznosi 13 odsto u ukupnoj distributivnoj potrošnji. Gubici u prenosnoj mreži su planirani na 131 GWh”, rekao je Čanović listu Elektroprivreda (EPCG). 

Upoređenjem planiranih količina raspoložive električne energije i ukupnih potreba potrošnje iskazuje se nedostajuća količina u planu za ovu godinu u iznosu od 278 GWh ili 7,9 odsto.

“Na osnovu relevantnih planskih podataka koji su Ministarstvu ekonomije krajem prošle godine dostavili energetski subjekti izrađen je Energetski bilans Crne Gore za ovu godinu”, podsjetio je Čanović. 

Iz dokumenta se vidi da je planirana proizvodnja Hidroelektrane (HE) Perućica bilansirana na 920 GWh, HE Piva na 750 GWh, malih HE, koje su u vlasništvu EPCG i Zeta Energy, na 19 GWh dok je proizvodnja TE Pljevlja planirana na 1,32 hiljade GWh. 

Novost posljednjih nekoliko godina u elektroenergetskom sistemu Crne Gore su, kako je rekao, male hidroelektrane koje su u vlasništvu koncesionara kao i vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo, koje su u maju prošle godine počele da proizvode električnu energiju. 

Planirana proizvodnja tih mHE za ovu godinu iznosi 70 GWh, dok je ona iz vjetroelektrana bilansirana na 180 GWh.

Čanović je, odgovarajući na pitanje kolike su bilansom planirane količine proizvodnje uglja u Crnoj Gori u tekućoj godini, naveo da se proizvodnja realizuje u Rudniku uglja Pljevlja i Rudniku mrkog uglja Podgorica. 

“Plan proizvodnje uglja u Rudniku uglja Pljevlja za ovu godinu urađen je na osnovu planiranog režima rada TE Pljevlja. U ovoj godini, planirano je da Rudnik uglja za potrebe TE Pljevlja, proizvede 1,46 miliona tona uglja, što iznosi 98 odsto potrošnje lignita u Crnoj Gori”, saopštio je Čanović. 

Prema njegovim riječima, snabdijevanje potrošača naftnim derivatima u Crnoj Gori u ovoj godini obavlja veći broj naftnih kompanija koje posjeduju licence za prodaju i snabdijevanje naftnim proizvodima i gasom. 

“Ukupan promet naftnih derivata za potrebe potrošnje u Crnoj Gori u ovoj godini planiran je u količini od 296,29 hiljada tona. Najveću potrošnju energenata kada govorimo o naftnim derivatima, sa tendencijom daljeg rasta, u Energetskom bilansu za ovu godinu ima eurodizel 65,4 odsto”, precizirao je Čanović. 

Plan potrebnih količina mazuta za potrebe TE Pljevlja u ovoj godini iznosi 600 tona. Ta je količina bilansirana na osnovu planiranog broja pokretanja odnosno termina remonta i njege TE Pljevlja.

Čanović je, odgovarajući na pitanje da li je planirani bilans ostvaren u prošloj godini i koji su činioci uticali na njegovo ostvarenje, rekao da je Energetski bilans Crne Gore za prošlu godinu djelimično ostvaren. 

“Ukoliko se realizuje analiza podataka o planiranoj i ostvarenoj proizvodnji električne energije u hidroelektranama, uočava se velika razlika između ta dva parametra. U prošloj godini je proizvodnja u hidroelektranama bila poprilično niska i puno manja od planirane, prvenstveno zbog izuzetno sušne godine, kojoj smo svi bili svjedoci”, podsjetio je Čanović. 

S druge strane, dio Energetskog bilansa za prošlu godinu koji se odnosi na proizvodnju i potrošnju uglja u Crnoj Gori kao i potrošnju naftnih derivata, u najvećoj mjeri je ostvaren.

Portal Analitika