Abiznis

Kreće velika reforma bankarskih zakona i bankarskog poslovanja

U cilju jačanja stabilnosti finansijskog sistema i usklađivanja sa pravnom regulativom Evropske unije u oblasti finansijskih usluga, izvršiće se značajne reforme bankarskog poslovanja, navodi se u Nacrtu Fiskalne strategije Crne Gore koji će danas razmatrati Vlada.
 Kreće velika reforma bankarskih zakona i bankarskog poslovanja
Portal AnalitikaIzvor

U dokumentu se navodi da će se donijeti novi Zakon o bankama, ali i Zakon o oporavku i sanaciji banaka od sistemskog značaja.

„ Do kraja 2017. godine donijeće se Zakon o oporavku i sanaciji banaka od sistemskog značaja, u cilju obezbjeđenja stabilnosti finansijskog sistema i u slučajevima postojanja problema kod značajnijih banaka. Pored toga, pripremiće se zakon kojim će se urediti osnivanje, poslovanje i kontrola poslovanja llizing kompanija, mikrokreditnih finansijskih institucija i pravnih lica koja se bave kreditno-garantnim poslovima“, piše u Nacrtu.

 U cilju usklađivanja sa pravnom regulativom Evropske unije vezanih za oblast finansijskih usluga, tokom 2017. godine, donijeće se novi Zakon o bankama.

Takođe, izvršiće se i izmjene i dopune Zakona o CBCG, kojim će se urediti poslovanjeCBCG od dana pristupanja EU i Evropskoj monetarnoj uniji.

„U sektoru osiguranja stabilnost je blago osnažena, uz pozitivne stope rasta ove djelatnosti, pri čemu u strukturi i dalje dominiraju obavezni oblici osiguranja. Postoji značajan prostor za dalji razvoj ovog sektora, što bi imalo pozitivne efekte na stabilnost finansijskog sistema u narednom periodu“, konstatuje se u dokumentu.

Visoke kamatne stope barijera za privredu: Aktivne kamatne stope,  kako se podvlači, uprkos tendenciji blagog pada, i dalje su visoke i predstavljaju barijeru za dinamičniji oporavak privrede.

„Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama, a koji je donesen u cilju rješavanja problema nekvalitetnih kredita u okviru Projekta „Podgorički pristup“, nije dao željene rezultate. U cilju njegove reafirmacije, odnosno produženja roka njegove primjene do maja 2018. godine i povećanja obuhvata kredita koji mogu biti predmet sporazumnog restrukturiranja, izvršene su izmjene i dopune ovoga zakona i isti je predmet usvajanja od strane Parlamenta u unu mjesecu 2017. U okviru istog projekta, izvršene su izmjene i dopune Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama, čime su banke obavezane da izvrše reviziju strategije postupanja sa nekvalitetnim kreditima za period od tri godine i utvrde godišnje operativne ciljeve za smanjenje nekvalitetnih kredita. Primjenom ove odluke, uz permanentni nadzor CBCG, došlo je do značajnog smanjenja NPL-a. Očekuje se da će, u narednom periodu, na smanjnjenje NPL-a uticati i postepeni rast ukupne kreditne aktivnosti, zbog pojačane konkurencije u bankarskom sektoru“, zaključuje se u dokumentu.

P.Z.

 

Portal Analitika