Abiznis

MORSKO DOBRO: Posjeta Agencije za upravljanje obalom Francuske

Ove sedmice, u okviru uspostavljene instituconalne saradnje između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Agencije za upravljanje obalom Francuske (Conservatoire du littoral) organizovana je posjeta posebnom rezervatu prirode - Tivatskim Solilima.
MORSKO DOBRO: Posjeta Agencije za upravljanje obalom Francuske
Portal AnalitikaIzvor

U ime domaćina, ujedno i upravljača ovim rezervatom, gostima iz Francuske ovaj rezervat predstavili su Aleksandra Ivanović i Vojislav Dragnić iz Javnog preduzeća. S druge strane, Marc Simo (Agencija za upravljanje Solanama grada Jera) , Yves Kayser (ornitolog iz Tur du Valat-a) i Céline Damery (Agencija za upravljanje obalom) prilikom ove posjete podijelili su sa prisutnima svoja znanja i iskustva, koja će poslužiti kao korisni savjeti vezani za dalju valorizaciju Tivatskih Solila.  Obilasku je prethodila prezentacija čiji je domaćin bio direktor Javnog preduzeća Predrag Jelušić, a osim predstavnika ovog preduzeća i gostiju iz Francuske prezentaciji su prisustvovali Andrej Sovinc, ekspert iz oblasti upravljanja močvarnim područjima, Aleksandra Kapetanović, konsultant za zaštitu kulturne baštine iz Expeditio Architects d.o.o. , Tatjana Jelić, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat sa saradnikom Igorom Mamulom, te Darko Saveljić i Bojan Zeković iz Centra za proučavanje i zaštitu ptica. 

solila33

Tokom boravaka na terenu, eksperti  su se takođe sastali i sa Ivanom Starčevićem, predsjednikom MZ Krtoli. Jedan od rezultata ove posjete je uspostavljanje saradnje između Tivatskih Solila i Saline d'Hyere, imajući u vidu da ova dva močvarna područja dijele sličnu viziju zaštite biodverziteta kroz održive vidove turističkih aktivnosti.

Portal Analitika