Abiznis

Formirana Mreža za zaštitu potrošača

Mreža za zaštitu prava potrošača formirana je danas potpisivanjem Memoranduma o saradnji 13 nevladinih organizacija, koje će, građanima čija su prava ugrožena u toj oblasti, pružati pravne savjete i besplatnu pravnu pomoć.
Formirana Mreža za zaštitu potrošača
Portal AnalitikaIzvor

Memorandum o saradnji potpisale su organizacije Centar za monitoring i istraživanje javnih politika (CeMI), Centar za zaštitu potrošača (CEZAP), Queer Montenegro, Mreža za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP), Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Mladi Romi, Savez slijepih Crne Gore, Udruženje roditelji, Obrazovna,kulturna,socijalna i informativna inicijativa (OKSI), Spona, Juventas, Crnogorski ženski lobi i Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja.

Memorandum je potpisan u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori -  ZAŠTITI.ME“, kojeg sprovodi CeMI u saradnji sa CEZAP-om, Queer Montenegrom i MAEIP-om, a koji finansira Evropska unija.

Izvršna direktorica CeMI-ja, Nikoleta Tomović, ocijenila je da zaštita potrošača u Crnoj Gori još nije dostigla prihvatljiv nivo, iako, kako smatra, u posljednjih nekoliko godina ima poboljšanja na tom polju.

Shodno tome, kako je pojasnila, projekat ima za cilj izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva u razvoju politika i pružanju usluga u oblasti prava potrošača.

"Kroz aktivnosti projekta pružiće se podrška zaštiti prava potrošača, povećati svijest potrošača i pripadnika biznis sektora u pogledu njihovih prava i obaveza, ali i pojačati učešće državnih i lokalnih struktura vlasti i samih građana u kreiranju prigodnog sistema za zaštitu potrošača", navela je Tomović.

Ona je kazala da je u okviru ovog projekta razvijena prva mobilna aplikacija u Crnoj Gori u cilju podizanja svijesti poslovnih lidera i građana o njihovim pravima/obavezama, sa mogućnošću za potrošače da prijave kršenje prava potrošača.

"Da bi se privuklo više građana, posebno onih koji pripadaju mlađoj populaciji koja posjeduje smart telefone, razvili smo prvu mobilnu aplikaciju takve vrste u Crnoj Gori, pomoću koje će građani moći prijaviti slučajeve kršenja zaštite potrošača, kao i fotografije, audio snimke i slične dokaze takvih slučajeva", istakla je Tomović.

Prema njenim riječima, glavni cilj ove aplikacije je da se izmjeri ukupni nivo poštovanja prava potrošača u Crnoj Gori, odredi koja preduzeća, vlasnici i / ili radnici su najmanje svjesni, ili skloni nepoštovanju prava potrošača, ali i da se podigne svijest poslodavaca i građana o negativnim posljedicama takvog ponašanja.

"Ovakva aplikacija bi takođe omogućila menadžerima i direktorima pojedinih preduzeća da vide mišljenja i komentare građana i u skladu sa njima preduzmu odgovarajuće mjere za one radnike koji su optuženi za kršenje Zakona o zaštiti potrošača", ukazala je Tomović.

Predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja, Zlatko Vujović, ocijenio je da potrošači u Crnoj Gori nisu na adekvatan način zaštićeni, pojašnjavajući da su zbog toga predvidjeli aktivnosti koje bi trebalo da ojačaju civilno društvo koje se bavi ili se treba baviti zaštititom prava potrošača.

"U drugoj fazi projekta, planirali smo da raspodjelimo 60 hiljada eura organizacijama koje će biti birane na bazi javnog konkursa. Konkurs, koji će biti raspisan, neće biti samo za članice Mreže, već će biti otvoren i za druge nevladine organizacije. Te aktivnosti će biti realizovane tokom naredne godine", naveo je Vujović.

Advokatica Irena Korać, koja će u okviru projekta pružati besplatnu pravnu pomoć, kazala je da su potrošačka prava najčešće ugrožena ranjivim grupama stanovništva, zbog čega je, kako je ocijenila, potrebno njihovo bolje informisanje i upoznavanje sa zakonskim propisima u toj oblasti.

"Pozivamo građane da nam se jave ukoliko im je potreban pravni savjet, mišljenje i zastupanje u okviru ove oblasti", navela je Korać.

Advokatica Tijana Živković, pozvala je građane da im se obrate ukoliko imaju problem u oblasti potrošačkih prava.

"U nadi da ćemo imati dobru saradnju sa nadležnim državnim institucijama u narednom periodu, trudićemo se da građanima pružimo kvalitetnu, kontinuiranu i efikasnu besplatnu pravnu pomoć na svim nivoima zaštite", istakla je Živković. (Portal RTCG, PR Centar)

Portal Analitika