Abiznis

U prvih deset godina CEFTA-e postignuta potpuna liberalizacija trgovine

Crna Gora, kao predsjedavajuća CEFTA 2006 Sporazumom, u godini kada se obilježava 10 godina od njegovog potpisivanja, organizovala je danas u Podgorici, CEFTA ministarski sastanak- Zajednički komitet, najznačajnije tijelo CEFTA-e. 

U prvih deset godina CEFTA-e postignuta potpuna liberalizacija trgovine
Portal AnalitikaIzvor

Na sastanku je apostrofiran značaj onoga što je urađeno u prvih 10 godina od potpisivanja, a odnosi se na  potpunu liberalizaciju trgovine industrijskim i poljoprivrednim robama.
 Takođe, naglašeno je da je godina crnogorskog predsjedavanja  CEFTA- om  bila jedna od najzahtjevnijih  od potpisivanja Sporazuma. U godini koja je za nama, privedeni su kraju pregovori  o dva Dodatna protokola- o trgovinskim olaksicama i liberalizaciji trgovine uslugama.

Protokol 5 o trgovinskim olakšicama olakšaće tranzit i trgovinu, kroz povezivanje svih nacionalnih graničnih službi u jedan regionalni informacioni sistem koji će skratiti vrijeme tranzita i troškove trgovine, jačajući na taj način konkurentnost naših nacionalnih ekonomija.  Usvajanjem Protokola 6 proširiće se liberalizacija dostignuta u trgovini robama i na usluge koje predstavljaju većinu trgovine u našim ekonomijama.

Portal Analitika