Abiznis

REBALANS: Manje novca za puteve, CANU, SAJ...

Rebalansom, o kojem bi parlament uskoro trebalo da raspravlja, kapitalni budžet je sa 334 miliona smanjen na 115,7 miliona eura, prije svega zbog nepotrošenih 214 miliona eura za auto-put.
REBALANS: Manje novca za puteve, CANU, SAJ...
Portal AnalitikaIzvor

Mnogim projektima budžet nije smanjivan, a nekima je povećan.

Komisija, SAJ, kamp

Rebalansom je za 150.000 eura smanjena i kasa Državnoj komisiji za tehnički pregled auto-puta Bar – Boljare, kojoj je budžetom bilo planirano 540.000 eura.

Pored auto-puta, smanjeno je i tri miliona za rekonstrukciju puteva, jer nijesu započeti radovi na pojedinim projektima za koje nije završena projektna dokumentacija i tenderska procedura. Za rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži smanjenje je 1,15 miliona zbog kašnjenja rekonstrukcije magistralnog puta M-2 Podgorica – Petrovac kao i neizgradnje obilaznice Rožaje II faza. Za 750.000 eura umanjeno je i za rekonstrukciju i sanaciju kritičnih tačaka zbog odustajanja izabranog izvođača. A 230.000 eura manje je za investiciono održavanje, nadzor, projektovanje, revizije zbog toga što nije realizovan projekat rekonstrukcije rasvjete u tunelima.

Za projektovanje i izgradnju smještajnih kapaciteta za potrebe SAJ i PJP u Podgorici rebalansom je planirano 100.000 eura ili 457.000 eura manje. Za bivšu zgradu MUP-a Crne Gore u Podgorici planirano je 50.000 eura ili 472.000 eura manje. Za adaptaciju stanica policije i filijala Upravnih unutrašnjih poslova u Gusinju planirano je 50.000 eura ili 100.000 eura manje.

Za Kamp na Zlatici novac planiran rebalansom predviđa nastavak izmirenja dijela preuzete obaveze za rješavanje pitanja trajnog smještaja Specijalne antiterorističke i Posebne jedinice po ugovoru o prodaji nepokretnosti u ratama po 974.000 eura u periodu 2012-2016. godine. Ukupno će se za to transferisati (prebaciti) 4.869.549 eura.

Kultura, sport

Za objekat CANU predviđeno je 60.000 eura ili 475.000 eura manje, Eko zgradu Ministarstva turizma 20.000 eura ili 80.000 eura manje, Državno tužilaštvo u Kotoru 310.000 eura ili 5.000 eura manje. Za administrativni objekat u Gusinju planirano je 255.000 eura ili 35.000 eura više, a u Petnjici 1,2 miliona eura ili 128.000 eura više. Rebalansom nijesu zaobiđeni ni projekti kulture. Za Muzički centar Crne Gore u Podgorici rebalansom je umanjen iznos za 1,020 miliona. Centar kulture u Pljevljima dobio je 500.000 eura ili 150.000 eura više. Za zgradu bivšeg Ruskog poslanstva za potrebe MVP Cetinje 2,27 miliona što je povećanje od 1,95 miliona eura.

Za Centar savremene umjetnosti u Podgorici 50.000 eura je odloženo za narednu godinu jer dokumentacija nije dostavljena.

Za Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore na Cetinju 50.000 eura ili 250.000 eura manje. Za Dvorac Kralja Nikole u Nikšiću bilo je predviđeno 215.000 eura, ali za taj projekat nije dostavljena dokumentacija, pa je odložen za narednu godinu. Rebalansom je za Sportsku dvoranu u Beranama opredijeljeno 2,14 miliona ili 900.000 eura više, za pomoćni fudbalski teren sa vještačkom podlogom i fudbalski stadion na Cetinju 25.000 eura ili 180.000 eura manje, za bazene u Kotoru i Tivtu 70.000 eura ili 730.000 eura manje.

(opširnije u Pobjedi)

Portal Analitika