Abiznis

Opština Herceg Novi reprogramirala dug Bolnici Meljine

Na vanrednom zasjedanju odbornici parlamenta Herceg Novog prihvatili su jednoglasno Ugovor o reprogramu duga između Opštine Herceg Novi kao povjerioca i PZU Meljine. Zatražen je i hitan raskid kupoprodajnog ugovora sa Atlas grupom i vraćanje bolnice u sistem javnog zdravstva, prenosi Radio Jadran.
Opština Herceg Novi reprogramirala dug Bolnici Meljine
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Pravnik Saša Vujović, objasnio je da je cilj zaključenja Ugovora sprječavanje nastanka štetnih posljedica po građane Herceg Novog, jer bi finansijska blokada bolnice Meljine, dovela do umanjenja kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji grada i otežala pravo na kvalitetnu medicinsku uslugu građanima Herceg Novog.

"Ugovorne strane čine nespornim postojanje duga bolnice prema Opštini koji sa kamatom iznosi 155.711,16 eura, po osnovu poreza na nepokretnosti. Uprava lokalnih javnih prihoda je upravo zbog tog duga nedavno pokrenula postupak naplate i blokala račun Bolnice Meljine. Predlogom Odluke utvrđena je dinamika izmirenja duga u 18 mjesečnih rata u iznosima od po 8.650,62 eura, a prva rata dospijeva u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora", objasnio je Vujović, prenosi Radio Jadran.

Nakon nekoliko amandmana Danijele Đurović, odbornice SNP-a, i petominutne pauze zarad zasijedanja Kolegijuma, tekst ugovora je dijelom izmijenjen, preciznije definisan i usvojen.

Ugovorne strane čine nespornim postojanje duga u iznosu od 143.071, 04 eura po osnovu poreza na nepokretnost koji je dospio za plaćanje, koji je punovažan i uvećan za zakonsku kamatu.

Sljedeći član koji se mijenja je čl. 4 koji sada glasi da iz navedenih razloga ugovorne strane su saglasne da se utvrdi dinamika plaćanja duga, na način što će se on isplatiti u 18 jednakih mjesečnih rata, do konačnog namirenja ukupnog dugovanja, s tim što prva rata dospijeva u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, a svaka naredna u roku od 30 dana od dospijeća prethodne. Posljednja izmjena je u čl. 5 koji sada glasi – Kao garanciju za vraćanje duga, dužnik na dan potpisivanja ugovora prilaže mjeničnu garanciju u iznosu osnovnog duga.

Danijela Đurović je ocijenila da je PZU Meljine preživljava, ali i da je na izdisaju.

Ugovor smatra iznuđenim, jer obaveza izmirenja duga nije obaveza radnika, nego menadžmenta, te da je do ovog izmirenja trebalo doći mnogo ranije.

Podsjetila je, da dok je SNP bio na vlasti, baš da bi održao sistem bolnice i podržao zdravstvene radnike, izdvajala značajna sredstva za prekovremeni rad zaposlenih.

Ona je upitala, kako je moguće da predsjednica Opštine Nataša Aćimović, dogovara pomoć sa Sindikatom bolnice, a da odmah nakon toga uslijedi blokada računa Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg Novi.

Apelovala je na predlagača da pravno upodobi Odluku, kako se ne bi ponovo otvorio prostor za neku novu blokadu.

Odbornik Novske liste Miloš Konjević je zatražio odgovor na pitanje, ko je odlučio da se blokadom računa brutalno na ivicu egzistencije dovede medicinsko osoblje, koje četiri mjeseca nije dobilo plate, a koje je pomoć zatražilo upravo od Opštine.

Odgovoreno mu je, da ovakva vrsta duga zastarijeva nakon pet godina, a da rok za zastaru ističe naredne godine, te da je Opština slijedila zakonsku regulativu.

Slobodan Radović Krušo (DPS), podsjetio je na nedavnu posjetu Bolnici Mlejine potpredsjednika Vlade, Petra Ivanovića i ministra zdravlja, Budimira Šegrta, kao znak da ona nipošto nije zaboravljena, već naprotiv da Vlada ulaže napor da ona opstane i ostane na usluzi građanima.

"Postoji opasnost da i drugi dobavljači, poput Montefarma, zbog dugovanja blokiraju račun, ali s druge strane imamo vrlo decidan stav Vlade i Fonda zdravstva, da će Montefarm nastaviti da bolnici prosljeđuje medicinski materijal i da neće prinudno naplaćivati svoja potraživanja", kazao je Radović.

Predložio je u formi zaključka da Odluka stupi na snagu odmah, a ne po objavljivanju u Službenom listu, zbog hitnosti postupka i stanja u kojem se nalazi bolnica i zaposleni u njoj, što je usvojeno.

Nezavisni odbornik Mirko Mustur, istakao je da su posljedice privatizacije u Herceg Novom katastrofalne, a da je zbog svoje funkcije, bolnica najugroženija, pa samim tim i građani. Apelovao je da bolnica uđe u sistem javnog zdravstva.

Odbornica Nove srpske demokratije Žaklina Babović, smatra da je do potpisivanja ugovora moralo doći ranije, kako bi se izbjeglo stavljanje bolnice, osoblja i građana u opasnost, ocijenivši pomalo apsurdnim situaciju da Opština koja je prva blokirala račun bolnice, sada traži da ostali povjerioci ne slijede njen primjer, već pokušaju reprogramirati dug.

Odbornik Izbora, Mladen Ivanović, apelovao je na Vladu Crne Gore, da hitno raskine ugovor sa Atlas grupom i vrati bolnicu u sistem javnog zdravstva.

Radio Jadran

Portal Analitika