EU web forum

Gdje je 30 miliona: EK traži rezultate garantnog aranžmana CKB i EIF-a

Evropska komisija (EK) zatražila je informacije o rezultatima garantnog aranžmana Crnogorske komercijalne banke i Evropskog investicionog fonda (EIF), potpisanog u okviru COSME u 2015. godini, saznaje Portal Analitika. CKB državnim organima, i pored više upita, nije dostavila tražene informacije, pa će ih tražiti ponovo. U pitanju su krediti koji se daju i rizičnim malim i srednjim preduzećima.
Gdje je 30 miliona: EK traži rezultate garantnog aranžmana CKB i EIF-a
Portal AnalitikaIzvor

U odgovoru crnogorske strane,  na zahtjev EK, je predočeno da je u pitanju drugi finansijski aranžman sa EIF, u iznosu od 30 miliona eura na period od tri godine koji omogućava dobijanje kredita i za rizičnije kategorije malih i srednjih preduzeća.

„Međutim, i pored nastojanja crnogorske strane da na osnovu više upita dobije podatke o broju kredita i ukupnoj visini plasmana, dostavljena informacija o rezultatima govori da se sredstva isplaćuju predviđenom dinamikom. Informacija će se zatražiti ponovo. Ujedno je EK navela mogućnosti korišćenja finansijskih instrumenata u okviru HORIZON 2020 i WB EDIF programa za finansiranje MSP“, piše u Izvještaju sa IX sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima koji je dostavljen Briselu.

Prema podacima sa sajta CKB-a, u pitanju su  krediti iznosa do 50.000 eura i rokom otplate do 36 mjeseci.

Za Start up kompanije predviđeni su krediti do 15.000 eura. Krediti se daju pod fiksnom kamatnom stopom.

Omogućeno je i sezonska otplata na osnovu biznis aktivnosti, kao i jednokratna isplata na CKB račun klijenta.

“CKB EU COSME kredit omogućava finansiranje potreba preduzeća za obrtna sredstva kao što su nabavka: zaliha, robe, sirovina i slično i služi za finansiranje investicija u materijalna dobra i nematerijalnih ulaganja. Ovo finansiranje je omogućeno putem EU garancije za finansiranje duga uz podršku finansijskih sredstava Evropske unije u okviru LGF instrumenta za jemstvo kredita koji je propisan Uredbom EU br. 1287/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta za uspostavljanje Programa za konkuretnost kompanija i MSP (COSME) (2014-2020). Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije i prometa preko računa kod CKB-a, navodi se na sajtu CKB-a.

P.Z.

 

Portal Analitika