Blago Crne Gore

Zavičajni muzej

Stari grad, Ulcinj / Kontakt: Telefon: + 382 (0)69 946 346
Zavičajni muzej
Portal Analitika
Portal AnalitikaAutor
Portal AnalitikaIzvor

Radno vrijeme: Zimi - od 7 do 14 časova. Ljeti - od 7 do 12 časova i od 15 do 20 časova

Centar za kulturu Ulcinj formiran je 1994. godine, integracijom ustanova iz oblasti kulture sa područja opštine.

U njegovom sastavu je i Muzej, čiji je kompletan fond sistematizovan u nekoliko zbirki: arheološku, etnološku i umjetničku. Sastoji se iz tri objekta: crkve – džamije u kojoj je smještena arheološka zbirka; objekta u kome je izložen etnografski materijal i Kule Balšića, koja je prilagođena galerijskom prostoru. Naročito interesantan izložbeni prostor predstavlja nekadašnji Trg robova, na kome se nalazi i crkva – džamija.

Arheološka zbirka izložena je u renesansnoj crkvi iz 1510. godine, koja je 1693. godine pretvorena u džamiju. U svom sinkretističkom izgledu, ona je sama po sebi neponovljiv spomenik prožimanja kultura Zapada i Istoka.

Predmeti iz preistorijskog, helenskog, helenističkog, rimskog, srednjevjekovnog i turskog peroda, otkriveni su u samom gradu. Izložena keramika obuhvata ilirske zemljane posude, grčke crvenofiguralne vaze i lekite, helenističke hidrije, kratere, amfore, rimsko posuđe, srednjovjekovne činije, lonce, mletačke bokale i tanjire, turske krčage i ibrike i drugo raznovrsno posuđe. Naročito su vrijedni: antičko postolje sa grčkim natpisom, posvećeno boginji Artemidi i jedna antička kameja.

Izloženi su fragmenti vratnica iz kasne antike, jonski kapitel, djelovi ciborijuma male crkve s početka IX vijeka, kapiteli istubovi katedrale i drugih crkava od XIII do XVI vijeka, kao i spomenici s latinskim i arapskim natpisima.

U postavci je izdvojena vrijedna kolekcija srednjovjekovnog novca sa primjercima ulcinjskog folara – na aversu: predstava tvrđave sa tri kule i gradskim vratima i natpis CIVITAS DUCIGNI; na reversu: predstava jagnjeta, amblem grada, ili Bogorodica – zaštitnica Ulcinja.

Kula Balšića namijenjena je likovnim izložbama. Na posljednjem spratu ovog zdanja nalazi se mala izložba posvećena Sabataj Cevi, čuvenom pokretaču reforme Talmuda.

U etnografskom odjeljenju, izborom karakterističnog materijala, prikazan je razvoj duhovne i materijalne kulture i osobenost etnografskog nasljeđa ulcinjskog kraja, u koji su skladno utkani i povezani različiti uticaji.

Portal Analitika