Blago Crne Gore

Arheološki muzej - Budva

Cara Dušana 19, Stari grad, Budva / Kontakt: +382 (0)33 453 308, jumgbd@gmail.com
Arheološki muzej - Budva
Portal AnalitikaIzvor

Radno vrijeme: Od 8 do 16 časova

Arheološki muzej u Budvi posjeduje bogatu arheološku zbirku koja je počela da se formira nakon arheoloških iskopavanja vršenih krajem 50-tih godina prošlog vijeka. Izloženi predmeti govore o bogatoj kulturno-istorijskoj prošlosti grada, od prastanovnika Ilira, preko Grka, Rimljana, kulture slovenskih plemena pa do novije istorije kada su u Budvi ili njenoj okolini živjeli zanatlije, trgovci, moreplovci, poljoprivrednici, stočari i ribari, dakle istoriju dugu preko 2.500 godina.

Portal Analitika