Blago Crne Gore

Crkva Svetog Nikole - Perast

Trg Svetog Nikole, Perast
Crkva Svetog Nikole - Perast
Portal AnalitikaIzvor

Radno vrijeme: Od 8 do 18 časova

Crkva Svetog Nikole smještena je na trgu, u centralnom dijelu Perasta. Završena je 1616. godine, mada se pretpostavlja da je postojala starija građevina na istom mjestu. Crkva je jednobrodna sa kvadratnom apsidom, koja ima bačvasti svod. Naos ima drvenu tavanicu, nekada dekorisanu slikama. Zdanje je građeno fino tesanim korčulanskim kamenom, sa dva bogato profilisana portala ukrašena detaljima kasne renesanse.

Pored crkve se uzdiže visoki zvonik (55 metara) koji je 1691. godine sazidao Hvaranin Ivan Krstitelj Škarpa i ubraja se među najljepše barokne zvonike na istočnoj obali Jadranskog mora. Iz crkve se ulazi u riznicu gdje su izložene brojne slike, ikone, predmeti umjetničkih i filigranskih zanata i bogoslužbene odežde.

Glavni oltar je barokni rad iz 17. vijeka, venecijanskog porijekla. Dvije kamene krstionice, poklon su Andrije Zmajevića, a izradili su ih korčulanski majstori 1660. godine. U crkvi se nalazi slika čuvenog peraštanskog baroknog majstora Tripa Kokolje Čuda Antuna Padovanskog i 16 medaljona sa scenama molitvi Gospodine krunice.

 

Portal Analitika