Blago Crne Gore

Cetinjski manastir - Cetinje

Riznica Cetinjskog manastira, Cetinje / Kontakt: +382 (0)41 231 021, cetinjskiman@t-com.me
Cetinjski manastir - Cetinje Foto: PA
Portal AnalitikaIzvor

Radno vrijeme: Od 8 do 18 časova

Cetinjski manastir je najznačajniji spomenik grada pod Lovćenom, mjesto u kojem se odvijala i rješavala sudbina crnogorskog naroda. Podigao ga je 1701. godine vladika Danilo, rodonačelnik dinastije Petrović Njegoš, nakon uništenja manastira Crnojevića. Novi manastir je zadržao karakteristične arhitektonske elemente ranijeg svetilišta. Nad ulazom u crkvu postavljen je ktitorski natpis Ivana Crnojevića, prenesen sa starog hrama, a na apsidi ploča s grbom Crnojevića i duž južne fasade niz ukrasnih konzola. Stara kamena plastika dobila je centralno mjesto i na lođi drugog sprata konaka. Manastirski kompleks više puta je adaptiran i dograđivan, a temeljno je obnovljen 1927. godine, kada je podignuta nova mitropolitska rezidencija. Jezgro kompleksa predstavlja crkva posvećena Rođenju Bogorodice. U njoj su sahranjeni knjaz Danilo i veliki vojvoda Mirko, otac kralja Nikole. U južnoj pijevnici je ćivot sv. Petra Cetinjskog, čiji je kult uticao da se Cetinjski manastir često naziva njegovim imenom.

Sa sjeverne strane crkve smještena je ćelija sv. Petra. Južno od crkve nižu se dvospratni konaci sa arkadnim vijencima. Do njih je, u tzv. Njegoševom konaku, nekadašnjoj mitropolitskoj rezidenciji, smještena manastirska riznica. Po bogatstvu i osobenosti sačuvanih predmeta, jedna je od najznačajnijih i najbogatijih u Crnoj Gori. U njoj posebno mjesto zauzima kolekcija rukopisa i stare štampane knjige, nastale od XIII do XVIII vijeka. Pojedini primjerci pisani su na pergamentu i ukrašeni minijaturama. Izložene su i neke inkunabule Crnojevića, zatim postinkunabule iz štamparija Božidara i Vićenca Vukovića (prva polovina XVI vijeka), kao i brojni primjerci iluminiranih i srebrom okovanih ruskih izdanja. Kako je Cetinjski manastir bio rezidencija crnogorskih vladika, sačuvane su brojne dragocjenosti vezane za njihov duhovni čin. Pažnju privlače i religiozni predmeti od plemenitih metala: putiri, diskosi, krstovi, zatim ikone domaćeg, ruskog, grčkog i italo-kritskog porijekla. Riznica Cetinjskog manastira posjeduje i zbirke zavjetnih darova, relikvijara, pečata, odlikovanja, umjetničkih slika (portreti vladika).

Poslije zemljotresa 1979. godine, manastir je restauriran, a manastirska riznica i muzeološki koncipirana. Svojom istorijskom misijom u toku više vjekova, Cetinjski manastir je predstavljao simbol duhovnosti, slobodoumlja, humanih i prosvetiteljskih misli, te s pravom zauzima izuzetno mjesto u cjelokupnoj crnogorskoj istoriji.

Portal Analitika