Abiznis

Željezničkom prevozu naknada 2,8 miliona eura kao javni interes

Vlada Crne donijela je juče Odluku o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa. Shodno Ugovoru, Željezničkom prevozu je pripala naknada od 2,8 miliona eura.
Željezničkom prevozu  naknada 2,8 miliona eura kao javni interes
Portal AnalitikaIzvor

“Ugovor o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa dodjeljuje se „Željezničkom prevozu Crne Gore“ ad Podgorica. Ugovor o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa dodjeljuje se na period od godinu dana. Naknada za pokrivanje dijela troškova nastalih u vezi sa pružanjem javne usluge iznosi 2.800.000 eura, piše u vladinoj Odluci.

zpcgokShodno dokumentu, prevoznik je obavezan da pruža usluge prevoza putnika od javnog interesa u skladu sa obimom zahtijevanih prevoznih usluga.

Takođe, prevoznik je obavezan da obavještava Naručioca (Vladu) o svim trasama za koje je podnijet zahtjev upravljaču infrastrukture.

“Prevoznik je obavezan da obezbijedi odgovarajuće kapacitete u cilju izbjegavanja gužve u vozovima. Kad je promjena kapaciteta neophodna radi usaglašavanja sa promjenama potražnje, prevoznik je obavezan da prethodno naručiocu podnese prijedlog o načinu na koji planira da izvrši promjene kapaciteta. Prevoznik ne može mijenjati kapacitete bez prethodne saglasnosti naručioca”, piše u Ugovoru. P.Z.

Portal Analitika