Portal Analitika
 • Politika
 • Društvo
 • Abiznis
 • Sport
 • Kolaž
 • Region / Svijet
 • Kultura
 • Kolumne
 • Nauka / Tehnologija
 • Savremena karijatida
 • Ostalo
Društvo

Kako je kult Svetog Save importovan u Crnu Goru 1856. godine

Srpska elita iz prve polovine 19. vijeka oblikovala je političku ideologiju - takozvano srpstvo i tu ideologiju uspjela da nametne velikom dijelu pravoslavaca na zapadnom Balkanu. O tome sam dosta pisao, a sada da vidimo još jednu komponentu te ideologije - ideju da je Rastko, najmlađi sin Stefana Nemanje, u monaštvu nazvan Sava - najveći Srbin ikada. Prije skoro dva vijeka srpska elita je došla na ideju da Savu svim pravoslavcima zapadnog Balkana n a m e t n e kao najvećeg Srbina u istoriji. Iako je narod u Srbiji do tada o Savi malo znao, a u Crnoj Gori o njemu nije znao ništa, moram reći da je (novo)srpska elita promišljeno zaključila da je Sava najveći Srbin u istoriji.
Kako je kult Svetog Save importovan u Crnu Goru 1856. godine
Portal AnalitikaIzvor

Piše: Miroslav ĆOSOVIĆ

       Sava je 1219. iskoristio neredovno stanje u Vizantiji i napravio samostalnu crkvu: Sveti Sava je 1219. od Nikejskog cara dobio dozvolu da osnuje samostalnu crkvu - arhiepiskopiju. Teritorija kojom su vladali Nemanjići do 1219. je bila pod jurisdikcijom Ohridske arhiepiskopije. Te 1219. Sveti Sava je iskoristio potpuno neredovno stanje u Vizantiji. Naime, Carigrad su 1204. zauzeli krstaši i osnovali Latinsko carstvo koje je trajalo do 1261. godine, kada su Vizantinci uspjeli da povrate Carigrad. U međuvremenu se formiralo nekoliko državica koje su proklamovale da su nasljednice Vizantije. Jedna od njih je imala śedište u Nikeji. Sava je tako otišao kod Nikejskog cara i od njega dobio dozvolu da osnuje arhiepiskopiju. Nikejskom caru koji je imao malu političku i vojnu moć sigurno je godilo što mu je Sava dao na značaju, te je naredio patrijarhu-izbjeglici da Savi odobri arhiepiskopiju. Posljedni Savin učenik Domentijan, o tome piše, oko 1243. godine: 

   "A car reče patrijarhu sve o Prepodobnom i o zemlji otačastva njegova. Časni patrijarh German primi božji i carev savet da je on po volji božjoj i carevoj... i rukom sveosvećenoga vaseljenskog patrijarha Germana i zapovešću carigradskoga cara kir Teodora Laskara bi postavljen za arhiepiskopa". (Život Svetog Save od DomentijanaStara srpska književnost I, Novi Sad, 1970, str 204)

   Nikejski patrijarh (koji je sebe smatrao carigradskim) izdao je zapovijest, iz koje vidimo tačan naziv crkve koja je osnovana: 

   "Preosvećeni patrijarh sve vaseljene German, postavih ovoga kir Savu kao arhiepiskopa svima srpskim i pomorskim zemljama". (ista knjiga, str. 205)

     Zeta je pripadala pomorskoj, a ne srpskoj zemlji i to tako vidimo u hiljadama dokumenata do 19. vijeka i kasnije. Još je u"Ljetopisu popa Dukljanina" koji je nastao u Baru, smatra se, polovinom 12. vijeka, objašnjeno što je Srpska a što Pomorska zemlja:

    "Poslije ovoga prema sadržaju privilegija, koje su pročitane pred narodom, napisao je privilegije, podijelio pokrajine i oblasti svoga kraljevstva, i njihove granice i krajeve na ovaj način: prema toku voda koje teku sa planina i ulijevaju se u more na južnoj strani imenova Primorje, a prema vodama koje sa planina teku ka sjevernoj strani i ulijevaju se u veliku rijeku Dunav, nazvao je Srbija." (Ljetopis popa Dukljanina, sajt montenegrina.net)

      Njegoš je bio prvi čoek (ne računajući njegovog učitelja Simu Sarajliju), koji je širio srpsku nacionalnu misao u Crnoj Gori, pa je shodno tome pjevao s političkim namjerama: "Mala ti je žertva sva Srbija, / od Dunava do mora sinjega."

      Samo je malenom broju vrhunskih naučnika poznato da su Vizantinci, čim su od Latina povratili Carigrad i carstvo, osporavali samostalnost Srpske crkve. Akademik SANU Sima Ćirković predstavlja kako je vizantijski car pokušao da ospori samostalnost Srpske crkve:

      "Bezuspešno je pokušao da je dovede u pitanje vladar obnovljene Vizantije Mihailo VIII Paleolog u vreme sklapanja Lionske unije sa Rimskom crkvom." (Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici, Beograd, 1997, str. 202) 

2-nikeja     Sava je napravio privatnu crkvu dinastije Nemanjić: Sava je tako napravio samostalnu crkvu, prije i iznad svega radi svoje dinastije i odmah je otpočet proces kanonizacije (proglašavanje svetiteljima) samih Nemanjića jer su Nemanjići sada imali svoju vlastitu, privatnu crkvu, nije se više van Srbije odlučivalo ko je među Srbima svetitelj. Samostalna crkva koja je bila u rukama Nemanjića gajila je kult te dinastije i među vlastelom i među običnim narodom i to je jedan od važnih razloga zašto je dinastija Nemanjića potrajala skoro dva vijeka. Akademik SANU Miloš Blagojević piše: 

     “Istovremeno sa ‘lozom’, likovi pojedinih članova dinastije Nemanjića, naročito Nemanje i Save, bili su živopisani po svim značajnijim hramovima srednjovjekovne Srbije. Srpski narod je tako mogao uvijek da vidi Nemanjiće zajedno sa likovima starozavjetnih proroka, careva i najvećih hrišćanskih svetitelja. Bila je to za ono vrijeme i najefikasnija vjersko-državna propaganda.“ (Miloš Blagojević, Uloga crkve u istoriji srpske državnosti, ”Dan”, 14. decembar 2011)

      I još Blagojević objašnjava političke motive za kanonizacije:

      “Poslije kanonizacije Stefana Prvovjenčanog sužene su mogućnosti srpskoj vlasteli da bira i dovodi nove kraljeve. . .  Kanonizovanje Stefana Nemanje, Stefana Prvovjenčanog, kralja Milutina i Stefana Dečanskog, u periodu od 130 godina, učinilo je dinastiju Nemanjića nezamjenljivom i nepomjerljivom.” (Miloš Blagojević, Uloga crkve u istoriji srpske državnosti, ”Dan”, 15. decembar 2011)

      Akademik SANU ne kaže da su Nemanjići proglašavani svetima zato što su bili sveti, već da bi se dinastija Nemanjića učvrstila na vlasti.       

      Sava je za Crnojeviće i Crnogorce bio običan svetac: Sveti Sava je u srednjem vijeku bio vrlo poštovan svetac, poštovan i od Rimokatoličke crkve. Danas je za Srbe Sveti Sava ličnost nad svim ličnostima, svi drugi Srbi daleko su iza  njega, međutim za Crnojeviće on je bio jedan običan svetac, jedan među stotinama drugih svetaca. Da Crnojevići prema sv. Savi nijesu imali nikakvo posebno poštovanje pokazuje nam crkveni kalendar Đurđa Crnojevića za 1494. godinu. Sava se po starom kalendaru obilježavao 14. januara i obilježen je crnim slovima (prvo slovo crvenim), dok je npr. Veliki Antonije obilježen crvenim slovima i to ponosno na svom sajtu reklamira i mitropolija gospodina Amfilohija, možete pogledati na linku. Kao što vidimo na faksimilu, Crnojevićima i Crnogorcima Veliki Antonije je bio važniji od Svetog Save. Za Velikog Antonija danas u Crnoj Gori zna samo grupica teologa, a za Savu, šćeli ne šćeli, svi moramo da znamo, toliko nam ga SPC agresivno nameće. 

      Valja napomenuti, Crnojevići i Crnogorci krajem 15. vijeka kao svetitelja uopšte nijesu priznavali još jednog obožavanog lika srpskih nacionalista - kneza Lazara Hrebeljanovića, koji je poginuo na Kosovu 28. juna 1389. godine. 

      Turci su mošti sv. Save iz manastira Mileševe u aprilu 1594. prenijeli u Beograd, đe ih je spalio Sinan paša

3-milan-milicevic-o-savi        Kult Svetog Save je u Crnu Goru importovan 1856. godine: Tanjug i Beta su 27. januara 2014. objavili, u nauci dobro poznate činjenice: 

    "Sveti Sava je ustanovljen za školsku slavu 1840. godine, na predlog Atanasija Nikolića, rektora Liceja u Kragujevcu. U odluci tadašnjeg Popečiteljskog prosveštenija, predstavnici državne i crkvene vlasti propisali su da se Sveti Sava proglašava za "patrona svih naših škola i da se najsvečanije proslavlja"

     Tako je odlukom malog broja ljudi Sava počeo da se u Srbiji proslavlja, međutim, on je srpskom narodu i 27 godina kasnije bio - ne puno važan svetac. Akademik SKA (preteča SANU) Milan Milićević je 1867. godine objavio knjigu "Život Srba seljaka" u kojoj je na strani 53 kazao: 

      "Sv. Savi mnogi poste. Taj se post zove savica, a inače sv. Sava nije veliki svetac za seljake. No od kako je naređeno da se taj svetitelj slavi kao patron školski, gotovo svaka opština školska mesi taj dan kolač i kuha koljivo kao na krsno ime što se radi."

      Sveti Sava nije osnovao nijednu jedinu školu, a proslavlja se kao školska slava. Naravno, cilj elite (novo)Srba koja je odlučila da se Sava proslavlja kao školska slava bio je da se đeci već od djetinjstva Sava nametne kao najveći Srbin u istoriji.

     O uvođenju kulta sv. Save u Crnu Goru pisali su Radoslav Rotković, Danilo Radojević, Novak Adžić i drugi naučnici. Novak Adžić piše: 

      “Arhimandrit Nikanor Ivanović bio je uključen i u politiku koja se ticala školskog sistema u Crnoj Gori. On je, prvi put, pod uticajem Karlovačke mitropolije i patrijaršije, uveo proslavu Save Nemanjića, čime je importovano širenje dotad nepoznatog i nepostojećeg kulta u Crnoj Gori, što je predstavljalo osnov za njegovu kasniju ideološko – političku promociju i instrumentalizaciju, koju je knjaz Nikola eksploatisao i promovisao kao dio svoje dinastičke i ideološko-političke platforme i programa. Nikanor odmah uvodi u program cetinjske osnovne škole proslavu Save Nemanjića (1856), pa je tu, prvi put u Crnoj Gori, otpjevana pjesma ‘Uskliknimo s ljubavlju’. Pjesmu ‘Usliknimo s ljubavlju’ napisao je neki kaluđer (oko 1810), u jednom od fruškogorskih manastira, u Srijemu; prvi put je otpjevana u crkvi u Segedinu (Mađarska) 1839." (Novak Adžić,Izvanjac iz Dalmacije mitropolit Crnogorske crkve, “Pobjeda”, 10. maj 2011)

     Tako je i ideja o  sv. Savi kao najvećem čoeku u istoriji pravoslavaca zapadnog Balkana importovana u Crnu Goru, uostalom, kao i kompletna srpska nacionalna ideologija. 

     Petar I i Njegoš nikada Savu nijesu ni pomenuli: Treba znati da je Sava bio poznat malom broju kaluđera u crnogorskim manastirima i prije 1856. godine, naravno da je uvijek bilo obrazovanih kaluđera koji su znali ko je osnivač i prvi arhiepiskop Srpske crkve.

     Ali, Sveti Petar Cetinjski i Petar II Petrović Njegoš nijesu nikada, ni u jednom - pismu, poslanici, proglasu, objavi, pjesmi, spjevu, djelu pomenuli sv. Savu, niti je neki njihov savremenik zapisao da su ga pomenuli. Ovo, da Njegoš i Petar I nikada nijesu ni pomenuli sv. Savu potvrđeno je i na skupu koji je SPC 29. januara 2012. organizovala u Danilovgradu, možete preslušati na linku.

      Jasno je da - ako je sv. Sava Petru I i Njegošu bio nevažan, onda je običnim Crnogorcima bio - potpuno nepoznat. A viđeli smo da i 1867. godine u samoj Srbiji za seljake nije bio značajan svetac. 

      Isto tako, meni i mojim vršnjacima Sava je bio skoro potpuno nepoznat, jedva da smo čuli za njega sve do devedesetih - kada je Savin kult opet počela vještački da širi Srpska crkva. Vještački, znači - nabjeđivanjem, novcem i propagandom, a slično je Savin kult širen u Crnoj Gori i od druge polovine 19. vijeka do 1945.

      Danas SPC u Crnoj Gori masovno, na desetinama skupova i akademija proslavlja sv. Savu tako što: zakupi sale, preklinje narod da napuni sale, plati reklamiranje tih skupova, plati govornike da dođu iz Srbije, plati kulturno-umjetnička društva i glumce, plati zakuske i koktele poslije priredbi i akademija. Dakle, SPC golim kešom, hiljadama i hiljadama € stvara ovaj "narodni" kult. Sve to SPC radi novcem iz Ostroga, novcem iz manastira koji su Crnogorci i sagradili i branili. Nijedan jedini pravoslavac iz Srbije nije došao da brani Ostrog u vrijeme Devet krvavih ostroških dana, a danas je novac iz Ostroga nekima u Srbiji glavna poluga za rušenje Crne Gore.

      Mi svi znamo da su u crnogorskom narodu dva najvažnija sveca sv. Petar Cetinjski i sv. Vasilije Ostroški, a na jugu Crne Gore postoji i veliki narodni kult sv. Vladimira Dukljanskog. Kult sv. Save je nenarodni kult, to je kult osmišljen od jedne crkveno-političke elite iz Beograda, taj kult ista ta elita pokušava (i uspijeva) da urnebesnom propagandom naturi Crnogorcima. 

       Takođe, od 1856. počinju da se žustro mijenjaju imena toponima u Crnoj Gori da se preimenuju Savinim imenom. Već sam u tekstu "BUDVANSKA PLOČA: Samo jedan u nizu međuratnih falsifikata" dao jedan primjer - kako je Zlatički potok preimenovan u - Savin potok. 

5-detalj-iz-liste-putnika      I ja sam mišljenja da je Sava najveći Srbin u istoriji: Zaista, beogradska političko-crkvena elita je dobro razumjela da je sv. Sava najveći Srbin u istoriji, a naročito je važan za ove današnje savremene (novo)Srbe koji sa srednjevjekovnim Slovenima-Srbima imaju vrlo malo veze. Osnivanjem samostalne crkve sv. Sava je zapravo uobličio i narod, jer, kako je to u pravoslavlju - svaki narod treba da ima svoju crkvu. Nijesam siguran da li bi danas uopšte postojao narod Srba da Sava nije osnovao crkvu sa srpskim imenom.

      Tokom vjekova, poslije bjekstva pravih srednjevjekovnih Srba pred Turcima - na śeveroistok, śever, śeverozapad i zapad Savina crkva je ostala jedina institucija koja je čuvala srpsko ime tih, već raspršenih Slovena. 

      Savina crkva postala je fabrika za proizvodnju novih Srba, pa tako, kako je ko tokom istorije pristupao Srpskoj crkvi, tako je postajao Srbin! 

      Jedan od najvećih srpskih državnika Nikola Pašić je porijeklom Kucovlah/Cincarin, ulaskom u Srpsku crkvu postao je Srbin, isto kao i najveći srpski komediograf Branislav Nušić, takođe Cincarin. Bezbrojni Bugari i Makedonci koji su u 18. i 19. vijeku naselili Srbiju, ulaskom u Srpsku crkvu postajali su Srbi. Karađorđe je porijeklom katolički Albanac o čemu sam već pisao u tekstu "Čime je Karađorđe zadužio Crnogorce?" 

     Da imam ovđe prostora mogao bih još dosta sličnih istorijskih primjera da pokažem. I u današnje vrijeme svjedoci smo da se dešava isto, ulaskom u SPC postaje se Srbin, Savina crkva pravi od svojih novopečenih vjernika "stari narod". U Crnoj Gori ljudi koji su bili ateisti, komunisti i izjašnjavali se kao Crnogorci, pristupanjem SPC postaju Srbi. Jedan poznati političar u Crnoj Gori je prije popisa 2011. izjavio da će se izjasniti kao Srbin jer govori srpskim jezikom i pripadnik je SPC, pa da bi to kompletirao - i nacionalno će se izjasniti kao Srbin. Što je u njegovom slučaju napravilo prevagu, odgovor je - to što je postao vjernik SPC! 

      Poznato je da je Novak Đoković vjernik SPC, tako da i u njegovom slučaju vidimo da je Srbin - ne po porijeklu, već po vjerskom opredjeljenju. Đokovićeva majka je Hrvatica đevojačkog prezimena Žagar, a Novakov prađed (ili čukunđed) koji se takođe zvao Novak, kad je putovao za Sjedinjene Američke Države u imigracionom listu se izjasnio kao Montenegrin, možete pogledati faksimil dokumenta na linku

     Izvanredan primjer kako se postaje Srbin tako što odlučite da pristupite SPC je primjer Emira Kusturice. Za pariski list Figaro Kusturica je 2004. izjavio da je Srbin, da mu je porodica porijeklom srpska, pravoslavna. Obnarodovao je da je Srbin u svojoj 50.-toj godini života! Već sljedeće godine, da bi pokazao da je "etničko" ime Srbin zapravo neraskidivo vezano za konfesiju, da bi ozvaničio svoj novopečeni "etnicitet", Kusturica se krstio u manastiru Savina kod H. Novog, možete pročitati članak objavljen 23. jula 2005. u listu "Blic" - "Kusturica se krstio u manastiru Savina"

6-mahmut-busatlija-i-emir      Pojavio se u javnosti početkom 2014. beogradski ekonomista Mahmut Bušatlija. On tvrdi da potiče od loze od koje je i Mahmut-paša Bušatlija i još tvrdi da su Bušatlije od Crnojevića. Ovaj beogradski ekonomista poslije dužeg življenja u Beogradu je kao i Kusturica prešao na pravoslavlje i kao i Kusturica (što je slučaju ovog Mahmuta još neobičnije), tvrdi da je porijeklom Srbin. On za tu tvrdnju naravno nema nikakvih dokaza, jedini koji mogu da mu potvrde da je srpskog porijekla su Matija Bećković, Kosta Čavoški, Šešelj, popovi SPC... Analitika je o ovom kuriozitetnom događaju  pisala 28. marta 2014. u tekstu Kako su Bušatlije postali Crnojevići. Tako se jedan Albanac proglasio za Srbina, ali, prvo je naravno ušao u Srpsku crkvu. 

      Ako je Srbin etnička odrednica zašto su Emir Kusturica i Mahmut Bušatlija pristupili SPC, zašto nijesu ostali muslimani (bar u tradicionalnom smislu)? Što će im ulazak u SPC ako vjeruju da su zaista Srbi? No, svi znamo da ih niko ne bi ozbiljno shvatio kao Srbe, da nijesu pristupili SPC. Uistinu, svi ljudi na zapadnom Balkanu imaju tačno podsvjesno ubjeđenje - da su današnji Srbi vjerska grupa i ništa više. 

      Dakle, današnji Srbin = vjerska pripadnost Srpskoj crkvi (istinska ili tradicionalna). 

      Sve ovo je u redu, ljudi imaju pravo da se izjašnjavaju kako hoće, samo nije u redu da nas (novo)srpski ideolozi mažu bajkama o tome - kako su oni i kako smo mi - porijeklom Srbi. Nije u redu, jer srpsko etničko porijeklo u Crnoj Gori možda ima nekoliko proceneta ljudi, i to je sve. A ako već pričaju o porijeklu, dakle istoriji, morali bi da znaju - istorija je nauka, nije Njegoševa bajka. 

      Formula je dakle jednostavna - ko postane vjernik SPC, lako će mu (novo)srpski "istoričari", publicisti, književnici - bajkama, guslarskim pjesmicama i "dokumentima" dokazati da je Srbin. U milion dokumenta nije nikakav problem da se pronađe neki koji govori o Srbima - i u Hrvatskoj i u Albaniji i u Makedoniji i u Bugarskoj i u Grčkoj i u Rusiji i bilo đe drugo. Ako ništa drugo, bar je srpska elita velemajstor da bajku pretvori u istorijsku "istinu". Srbi su nacija kojoj danas kaluđeri pišu udžbenike iz istorije i to na podsticaj putujućih komičara!

      Uostalom, koga briga za istorijsku nauku, važno je da se nesalomivog duha ide prema ostvarenju vječnog sna - Velikoj Srbiji! Istina je nevažna, biće onako kako kažu SPC i SANU. 

Portal Analitika

Komentari (143)

Nadimak za neregistrovanog korisnika
Napišite Vaš komentar
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA anti spam mehanizmom.Primjenjuju se Google politika o privatnosti i uslovi korišćenja . Vaš komentar se prvo šalje timu na odobrenje. Portal Analitika zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar, bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznijeta u komentarima ne odražavaju stavove redakcije.
Prijavi se Još uvijek nemate nalog? Registrujte se.
f fdf_neregistrovani
04.02.2023. 20:02

Drzavni kalendar Crne Gore 1835 - Savindan oznacen sa zvjezdicom, sta cemo sad za ove vase datume

0
0
S Strahimir
14.10.2016. 00:32

'Na izvorima srbskih neistina ' knjiga vridna pročitati.

9
2
K Katolik iz Vojvodine
09.02.2016. 23:58

Ne samo svim pravoslavcima, nego se namece i katolicima u VOjvodini, deca i nastavnici moraju da prisustvuju i ucestvuju u "skolskim slavama sv. Save"!!

18
4
D Da nijesi malo prećera...
11.02.2016. 09:35

...jer školska slava Sveti Sava -dati se ne pomera-kao slava Zaštitnika Grada Kotora? Proveri Lalo pa nas izravno informiši-dal su ili nisu bile školske ferije ove godine u vreme slavljenja Svetog Save -rođenog Podgoričanina?! Čudno je da pominješ Vojvodinu-a da si neinformiran sa stanjem u Biogradu-gde bre slobodno živi i ispoveda svoju veru-preko sto/100/ hiljada Hrvata-Rimokatolika- po popisu!

3
23
D Da nijesi ipak ti prećera Jole
11.02.2016. 09:35

Valjda si svjestan činjenice da su Nemanjići okupirali našu prvu državu Duklju u srednjem vijeku, te da su uništili sve dukljanske gradove osim Kotora. No, tvoj Save je bio okupator, to je nepobitna činjenica, mjesto rođenja nikome ne daje pravo da prisvaja našu zemlju, budući da Nemanjići nijesu porijeklom iz Duklje, već su izbjegli iz Raške, kao što su mnogi istoričari već više puta objašnjavali (Rotković, Zeković, Kulišić itd). Tek kao primjer, što da je neki Kinez u 12. vijeku pobjegao pred Džingis Kanom i došao ovđe u Duklju, pa da mu se ovđe rodio sin - Da li bi to značilo da je onda Duklja tobože "Kineska zemlja" (samo zato što se npr u Pg rodio neki Kinez)??? Ne Jole, naravno da ne znači, porijeklo je važno, a ne mjesto rođenja, dakle, Nemanjići nijesu naši, nego okupatori. Dakle Jole, ovaj gore Vojvođanin ti je dobro objasnio, zato oni imaju podršku nas etničkih Crnogoraca kada budu imali referendum za nezavisnost, okani se glorifikovanja kultova ličnosti i poetskih fantazija

17
2
G Gospodine Miroslave..
31.01.2016. 19:20

...Ćosoviću da li je iđe ostalo zapisano>>(matična knjiga rođenih u mjesnoj zajednici Njeguši)<<-oklen je KRŠTENI KUM Vladike Save(nije Savo) Petrovića Njegoša-ISKUBAO ime Sava-prije više od tri vijeka? Ili,da se poslužim vašim vokabaljezbularom-je li možda i ime "Sava"-osavčeni topinim -inportovan u Crnu Goru-1856 godine -koji je na zloupotebi("posrbljavanje srba"-do dana danjega...oliti priganja slanine u mast-što je "bolje-bolje je"?)??? I za kraj-da nebi ste življeli u zabludi-ostvarenje velikog sna-Velika Srbija-nije djelo Srba iz SRBIJE->>(u ABlejanju-kontrarevoluciji-1989 -diljem SRCG-na stotine hiljada-džadama i sokacima kasaba od planina pa do mora i od Bara do Novoga)<< NEGO VAS bovia i asinusa-potomaka LAKOMIJE LISICA i ŠVERCERA "žitom" sa Turcima okupatorima-uz poznatu vašu prađedovsku r i k u:"brat je mio koje vjere bio-samo da je okupator..."! Nadam se-da ste saglasni da je ISTORIJA ozbiljna nauka-ali ne"nauka" koju brčakju on/vi/ti- što milse da ste pobijednici!

16
64
И Историчар Алексић
30.01.2016. 13:14

Питања за свезналог дукљанског полихистора Ћосовића: Ако је светосавски култ у Црној Гори успостављен након 1856. године, откуд онда фреске Светог Саве у Острогу, Пиви и Морачи из XVI и XVII века, дакле столећима пре године коју Ви спомињете? Откуд бројни топоними у Црној Гори везани за Светог Саву (Савина, Савиница, Савина вода, Савина греда, Савина стопа, Савин извор, Савин поток, Савина страна, Савин кук, Савино почивало), који чувају успомену на највећу личност српске историје још од средњег века...? Зашто многа братства у Дробњаку славе Светог Саву као крсну славу? Крсно име се у Црној Гори прослављало од искона, дакле пре фамозне 1856. године. Очекујем исцрпан одговор.

10
83
N Nulaši...svakoj boljci......
30.01.2016. 06:37

...ima lijeka -jedino vašim ego minusima-nulama nema -i ako mislite da-bi vraćanje vašeg lika i djela iz stanja mamuna u stanje čovjeka-izliječilo vaš ego?! Nažalost-uzalud se nadate-jer jednom majmun-dovijeka majmun--zahvaljujući,prije svih, zrcalu koje vas je udaljilo od čovjeka-ljudi! Jer zoologija je nauka-koja nepristrasno obašnjava vaše nastajanje-miješanjem pape asinusa i mame mie cavale....( u Grblju-nazvane, maska-masak!)?!

13
59
O O Malocuci...
30.01.2016. 06:37

...čuste li za Pleme Njeguši-bez kojih nebi bio ni odnašnje i današnje CG-Petrovića od 1698 do 1918 ! Znate li Prentodolci--kad je ograđena ona Crkva Sveti Sava/Savo) na sred Njeguša i ko je i učiju slavu ogradio? Znate li da nije ISTORIJA KOJU VI BRČKATE-OMALOVAŽAVAJUĆI PETROVIĆE NJEGOŠ-OSOBITO VLADIKU RADA TOMOVA! Istorija Crne Gore-je ISTORIJA koju su PETROVIĆI NJEGOŠ na sablji-maču i pisanim djelima-ISPISALI za 22O godina svoje vladavine CRNOM GOROM! Vaše lažipodmetačine-neprijmjere i najokorelijim neprijteljima CRNE GORE PETROVIĆA-su odraz PIZME oliti stanja vašeg duha-vaše "slavne prošlosti-vašie predaka"-"ovjerenih" kroz Poslanice i Poučenja u stihovima Petra Prvog Petrovića Njegoša-Svetog Petra Cetinjskoga! Vaše (ne)artikulisano oglašavanje(rikom):"...istorija je nauka,NIJE NJEGOŠEVA BAJKA.."?! Ili ono (u produženom trajanju-rikom:"Da je posrbljavanje CG sprovođeno u "I polovici XIX v.na lažibajkama Njegoša i Nikole I(1841)"-je "...gleda MAJMUN...sebe u zrcalo"(reče Njegoš)!

14
57
P Prentin Do
30.01.2016. 18:25

99% naziva toponima sa Savinim imenom osavčeni su od 1856. do danas. U tekstu je fino pokazan primjer "Savinog" potoka koji se prije I svjetskog rata zvao ZLATIČKI POTOK. Nikad ne zaboraviti, Njegoš i Sveti Petar ga ni pomenuli nijesu, nikada!

80
25
N Nije tačno-da je istina istina
30.01.2016. 00:00

..nego ono što doc.dr.Miroslav Ćosović Prentindolac konstatira na bazi "historijskih istina"-koje su sebi ugnjali u tabule raze-"da istoriju pišu oni što misle da su popijedili sebe:"...dakle.....istorija.je nauka,nije Njegoševa bajka.."? Pa se danas-juče-sjutra -lani čudimo što je našu domovinu zahvatila -poplava "od obrazovanih polupismneih budala"-tzv "boljonaca"-imaju diplome-i glave za šišanje -ka bekice po katunskoj nahiji-sa čobanima uvezenih-sa farme fakuliteta? Jer na javnoj SCENI>>(oprostite,ali nemam blažega"-.epiteta za prezentaciju-boljoneza prilično oštećeni"šuvaricom")<<-ZABLEJATI:"dakle....istoirja je nauka,nije Njegoševa bajka"! Duboko sam uvjeren-da neko ovako izbleji,ajmo reći u Englesku za Šekspira-on bi završio onamo đe takvi završavaju-u duševnu bolnicu?! A kod nas-dobija "akademsko zvanje" kolumnista-viši naučni saradnik resavac-koji nije čestito ovadao prepisvanjem? Šteta, selo je izgubilo čobana-a kasaba je dobila -obrazovanu polupismenu budalu?

12
71
D Džaba vam "minusi"...
30.01.2016. 07:57

...kojima vršite koreciju-vašeg ega i prapogibiju svojih predaka LAKOMIH LISICA-kojima je izgleda postala tijesna gazdina vam guzica-u kojoj ste izgubil oči i osjećaj trenutka-,a bora mi i osjećaj na koja ste vrata uljegli u gazdine guzice-iz kojih ciklično zabazdite-ubazde od ubazda! Pa se čudimo-kuđ je kenula Crna Gora? Sa perona uputne stanica u ulici "Čergaša i bekica"-Pod Goricom?

14
69
O Opet za Joleta
30.01.2016. 08:08

Korekciju ega bi trebali vršiti vi čiji su se preci 1918. godine odrekli istorije i proglasili se za pripadnike drugog naroda (koji nas je okupirao)...ti vaši preci su bili lakome lisice, bruka i sramota kao i njihov bivši vladar, koji je utekao u inostranstvo i odatle počeo da se "crnogorči" nakon što je shvatio da su ga njegova tobožnja "braća" nasamarila ka' magare. Uljego si ti Jole u Putinovo prkno, ka' i tvoj gospodar Risto, ali nećete od njih ništa dobiti, znaš i sam da ništa nijesu uradili prije više od deceniju i po' kada je NATO-a intervenisao protiv vašeg Slobe, pa ne računaj na njih ni dalje, vi ste njima samo marionete koje imaju rok trajanja. Dobio bi ti i manje od minusa da ima nešto, zapravo ima, kada vam ostane samo vaš pašaluk, to će biti slavlje za cijeli Balkan ;)))))

20
3
Z Za neukog Joleta
24.04.2017. 22:48

Ne, nego da su Garašaninovi i Milutinovićevi falsifikati te pjesničke bajke tobože "istina" - to nije tačno, a Ćosović je u pravu, koliko god tebi ta istina smetala, kao tipičnom bjelašu i sljedbeniku Načertanija. Jest tačno da ima masa polupismenih ljudi u Cg, kao i onih sa kupljenim diplomama, eno ih u tzv "CANU", promovišu velikosrbske lažibajke pod maskom lažnog "crnogorstva", biće da su im umovi indoktrinisani ali ne "šuvaricom" nego Đilasicom.

19
3
L LukaKili
29.01.2016. 20:13

Suvisno je uopste bilo sta reci na ovaj besmisleni tekst, ali cu se samo osvrnuti na jednu cinjenicu koliki je bio kult Sv. Save, dovoljno je samo spomenuti Vojvodstvo Svetog Save, srednjevekovnu oblast kojom su vladale Kosace, dovoljno je pomenuti da se Tvrtko I krunisao za kralja Srba i Bosne u manastiru Milesevi na grobu Sv. Save, dovoljno je reci koliko se manastira i crkava u danasnjoj CG posvecene Sv. Savi itd. sve ovo je vezano za prostor danasnje Crne Gore.

11
48
S Slobodan Gluščević
30.01.2016. 12:30

Luśo, baš se tako nazivalo Vojvodstvo Svetog Save? To je Sv. Sava bio vojvoda, odnosno hercog Scvetog Rimskog Castva Njermačkog Naroda? Luśwo pobrkao si mnogo stvari ajde povrati se malo na udžbenike, pročitaj po nešto od srtučne literature, valja da se ne ispada smiješan pred sagovornicima.

47
12
S Slobodan Gluščević
30.01.2016. 12:42

Hercegovina kao nezavisni entitet u obliku Zahumlja postoji od 910. do 970. kad su njom vladali Viševići, i od 1448. do 1489. pod vlašću Vukčića. To je 101 godina, što čini 8,88% ukupnog vremena, od prvog pominjanja Zahumlja, do danas. Vrlo malo da bi se jedno područje moglo nazvati političkim entitetom. Kosače su plemstvo suverena iz kuće Nemanjića, naravno da će se umiljavati svome gospodaru, navodeći da su vjerne sluge koje čuvaju njihove posjede.

16
3
Z Za Luku Kilija
30.01.2016. 12:42

Očito je da ti slabo ili bolje rečeno nikako ne barataš istorijskim činjenicama jer Hercegovina je bila okupirana od strane Nemanjića, jednako kao i naša prva država Duklja, Kosače su bili vazali Nemanjića no nijesu bili uopšte "srbi" po porijeklu, nego posrbice najgore moguće vrste. Samo njihovo prvo prezime Vukčić dijele sa Hrvojem Vukčićem Hrvatinićem, što jasno dokazuje njihovo porijeklo, kao i činjenicu da su i Hrvati takođe imali svoje posrbice, jednako kao i mi Crnogorci, te ostali narodi koji su se našli pod okupacijom Nemanjića. Imaju oni i novijih primjera svojih veleizdajnika kao što je bio I. Andrić. Dakle Luka bre, zaludu ti svojatanje jer Hercegovina je te teritorije u Cg dobila mnogo kasnije, no ta područja su izvorno naša - Dukljanska (u vrijeme dok Hercegovina pod tim imenom nije još ni postojala). Tako da se zaludu tješiš momče, vi preko nas bogme nećete dobiti izlaz na more, Crna Gora je Crnogoraca, zaludu vam 2 okupacije iz prošlosti, mi smo očuvali naš identitet.

18
3
M Milo Vujovic
28.01.2016. 21:10

Taj Kult Romuna tzv.svetog Save jes Svetac koliko i Ja, Kriv je za Genocid Srbijanski nad Crnom Gorom 1918.god. pa Za Genocid u Zadnjem Ratu u Srebrenici nad Bosanskim Muslimanima,pa Ratni Zlocini Srbijanaca u Hrvatskoj,pa na Kosovu i da ne Nabrajam.Stav da Srbijance Treba Utrijeti,jer su Genocidni je Fanstatican Nacin da se Rijesi Balkansko Bure Baruta i da se Razbije Narod koji je Kriv za Sva Zla u Regionu i Koji je Spreman da Ponovo Ubija i Kolje Jadne i Nemocne i Zarobljene,jer za Direktni Rat Nijesu Spremni jer se sve Zavrsi Bjezanijom i Sve su ih do Sada Izgubili od Kada Postoji Njihova Istorija od 1850.god. do Danas!!! jer Drugu Istoriju Nemaju,vise od 500.god.Bili su pod Turcima a prije Turaka pod Vizantijom!!!

55
6
j ja lično
29.01.2016. 07:50

treba utrijeti tvoj mozak avetni. administratore kako puštaš ovakva liupetanja??? utrijeti ???koliko mržnje ima u pojedinim zaluđenicima ovdje!šta bi trebalo raditi sa Njemcimja koji dva rata onakva napraviše?čitav narod anatemisati zbog rata u Bosni i Božićne pobune!treba da plate za greške ali ovo pisanje je sramno. garantujem da ti se poal familije prvi put najelo neđe po Srbiji a ti tako tandaraš

8
61
D Da neznaš Milolijo..
29.01.2016. 08:45

...zašto onaj tvoj ministar- domobranitelja od svetoga Sava u dijaspori podnijo-ispriku oliti ostvaku u Banske dvore? Kako vam je prošla proslava 100 obljetnice-"obiteljkskih kršćanskih svinjarija"-na Lovćenu 13.siječnja 1916? Dobro je da si(slučajno) preskočio Jasenovce u NDH od Črnomelja do Banjana-bez Banjana-do Debelog brijga i do malte-bez Malte đe je bila ustaška tvorevina tvoje/vaše dijasporne NDH-iza kojih ostaše stotine hiljada glava Srba,Roma,Jevreja,Antifašista-i tako od Hercegovačkije jama do Grdiške-Jasenivca-Jastrebarskog-Pakračke doline..!Ubazdo od ubazde!

10
59
M Milo Vujovic
29.01.2016. 08:55

Zasto se Krijes Anonimni G., Izasao si iz Pacovskih Kanala Kopiljanu Nemas Muda,Pi.ko Raspala kao i Svi Srbijanski Dosljaci, da pod tvojim Imenom i Prezimenom komentarises na Ovom ili Bilo kojem drugom Portalu,zato Vrijeme je Vise da Urednici Ovoga Portala Zabrane Sve Anonimuse koji su Jaki na Pi.ki od Usta, i Svakodnevno Iznose Lazi i Vrijedjaju Sve sto je Crnogorsko!!! Urednici Ukinite Anonimne komentare na Vasem Portalu kao sto su to Uradili u Hrvatskoj na 2-3 Portala, jer cete i Vi i Drugi Ubrzo to Morati Uraditi jer ce Novim Zakonskim Uredbama Nestati ANONIMUSI i njihovi komentari Na Svim Crnogorskim Portalima!!!

48
11
F Felix
28.01.2016. 20:44

Proces prirodne Dedukljanizacije i povratka svojim korjenima , biću i pameti je u toku, to se već jasno vidi zadnjih par mjeseci na ovom forumu i ako se mnogi koprcaju pa osporavaju svoje srpsko porijeklo, Vjeru i istoriju. Samo još malo strpljenja i najveći dio ljudi zatrovanih Dukljanskim virusom će ozdraviti a mi ih čekamo jer volimo svoju zabludjelu braću Srbe kao i sve druge ljude naravno.

9
97
A Akumulator
28.01.2016. 23:34

Felix, vjeruješ li da si Srbin?

51
3
Z Za Felixa
13.07.2016. 09:21

Mi Crnogorci smo se već odavno vrnuli svojim pravim, izvornim korijenima, a vi koji ste zabluđeli i proglasili se za pripadnike drugog naroda, vas čeka prirodan proces desrbizacije, odnosno remontenegrizacije - vraćanje crnogorskim korijenima. Dakako, oni koji to ne žele, slobodno mogu da se presele u svoju jedinu zemlju, eno je gore na śeveru. Nama okupatori i veleizdajnici nikad nijesu bili "braća", niti će to ikad biti, vaša crkva nije naša, mi svoj jezik sa ponosom nazivamo našim nacionalnim imenom, kukaj ako ti smeta, ali to nikad ne možeš promjeniti, ni ti, a bogme ni ostali koji su zatrovani svetosavskim virusom, ili ćete ozdraviti i vrnuti se Crnogorstvu, ili će vam ostati samo vaš pašaluk raško-šumadinski. Crna Gora je Crnogoraca, vazda bila i ostala ;)

20
2
s spavle
28.01.2016. 17:30

Gradonačelnik Čikaga Ram Emanuel proglasio je 27. januar Danom Akademije "Sveti Sava" u Čikagu kao priznanje za rad ove škole, koja nosi ime srpskog svetitelja i zaštitnika prosvetnih i kulturnih ustanova, i njen doprinos široj zajednici.

13
84
G GRAĐANSKI
28.01.2016. 19:06

spavle - KOLIKO SI TI BAŠ PONEŠEN ZA TOM AMERIKOM? KOLIKO IH CIJENIŠ? KOLIKO SE PO DOBRU NA NJIH INAČE POZIVAŠ? ODGOVORI, ALI ISKRENO? JEDAN ARŠIN - spavle!

54
7
N Nikola
28.01.2016. 15:57

Možda komentar treba početi čuvenom besedom ave Justina Popović a "Danas je Sveti Sava, danas je srpski Veliki petak......", teško nama.

18
6
G GRAĐANSKI
28.01.2016. 15:10

ADMINISTRATORU, MOJ ODGOVOR-PODRŠKA "KRSTAŠU" UZ DODATNI KOMENTAR, MI JE IZUZETNO VAŽAN (ZBOG ISTINE, KOJU ČITAOCI TREBAJU ZNAT) I OČEKUJEM DA MI GA BEZ JEDNOGA IZOSTAVLJENOGA (IZBRISANOGA) SLOVA - OBJAVIŠ! A, ONAJ ZA ONOGA "JA LIČNO" - NIJE MI UOPŠTE VAŽAN, JER JE "ON LIČNO" - NEVAŽAN!

52
4
R RAM
28.01.2016. 14:17

Za poštovanog Krsta Ivanovića : Na sred Riječke nahije, u Čukovićima, postoji izuzetno dobro očuvana, nerekonstruisana, crkva Jeksa. Izgrađene je na samom početku 17-tog vijeka i živopisana između 1620 i 1625-te godine. Živopisao je veliki srednjovjekovni slikar pop Strahinja iz Budimlje. Na čitavom zapadnom zidu bogomolje su, potpuno očuvane, freske sa likovima Svetog Save i svetog Simeona Mirotočivog. Valjda je to dovoljno i za neznavene.

19
64
G GRAĐANSKI
28.01.2016. 16:18

VJEROVATNO MISLIŠ NA ONOGA "SV. SIMEONA SMRADOTOČIVOG"?!?

67
12
Z Za Ramu
03.07.2017. 09:55

Ramo bolan odnosno bre (da me bolje razumiješ), postoje freske i crkve koje su nastale za vrijeme vaše prve okupacije, od strane krvnika Nemanjića, koje su se kasnije očuvale u posrbljenim brđanskim regijama kao što su Berane, Pljevlja, Andrijevica i ostale asimilacijom najteže pogođene regije na śeveru Cg, no na vašu žalost, mi Crnogorci smo ipak očuvali naš narodnosni identitet, sve do danas, i to uprkos svim vašim upornim, lukavim, podmuklim i siledžijskim metodama nametanja velikosrbske ideologije. Prema tome momče, zaludu se tješiš da tim fantazmagoričnim nadri-činjenicama, ne mogu nama okupatori rodom iz Raške da određuju ko smo i što smo, jednako kao što to ne mogu ni naivni i za vlašću pohlepni pjesnici rodom iz Bosne, niti polupismeni i vjerski zatucani guslari iz istočne Ercegovine i Brda...eto toliko za neznavene poput tebe, živjela slobodna i nezavisna Crna Gora - Zemlja Dukljanska, našijeh slavnijeh predaka.

19
3
I Ispravka greške
03.07.2017. 09:58

U mom prethodnom komentaru od 03. 07. 2017 - 09:55 ima jedna štamparska greška, naime, u osmom redu piše "da tim fantazmagoričnim nadri-činjenicama...", ali zapravo bi trebalo pisati "...sa tim fantazmagoričnim nadri-činjenicama...", mala greška ali je ipak treba ispraviti, da se lakše može shvatiti kontekst cijele rečenice, šteta što na portalu nema mogućnost uređivanja komentara kao što to ima na fejsbuku, nadam se da će u budućnosti biti i ta opcija. U svakom slučaju, drago mi je što i mi Crnogorci imamo jedan procrnogorski portal, budući da je većina medija u Cg nažalost anticrnogorske orijentacije, i tako će biti sve dok na budu pravi, etnički Crnogorci na vlasti, a ne ljudi koji se okreću kako vjetar duva.

10
1
К Крсто Ивановић
28.01.2016. 13:44

Ми не стављамо мањи или већи ореол светитељу ако његово име у календару пишемо црвеним или црним словима. Јер је немогуће да је свети Антоније Велики већи од света три јерарха, од светих Атанасија и Кирила Александријских, светог Николаја, од светих дванаест апостола. А имена им у том календару нису написана црвеним словима. Зашто не напишете да је име светог Симеона Мироточивог у том календару написано рецимо црвеним словима, иако он од данашњих квазиистроичара слови за окупатора Црне Горе? Или да је назначен празник светог Стефана Дечанског? У том календару нема светог кнеза Лазара или светог краља Милутина, али их има у календарима који ће касније бити објављени.

15
77
d dzibutaaaliiii
28.01.2016. 14:35

Ne mlati...Nego popij malo te crne Rfailove vodice pa lezi i slusaj o avaturama Rista i Kacavende sa rodjendana kod Pahomija koji je slavio na Tajland sa nekom dobrim momcicima pravoslavnim kako ih oni zovu i tamo igrale poklape sa tim mladim momcim elita sta ces i veliki cuvari svesrpsenstva i vaseljenijskijeskog sigurtanja kituranja malih mladica..Amin..Zivio Sv.Savica iz Sotonica.

38
10
Z Za Krsta Ivanovića
19.06.2017. 08:53

Boja slova jesu definitivno imala veze, a itekako je moguće da je sveti Antun Pustinjak za njih bio "veći od svijeta tri jerarha, itd" - budući da je kalendar napravljen u srednjem vijeku, ne možeš tadašnji zaostali narod mjeriti po današnjim standardima, njihovi prioriteti svetitelja su bili različiti od modernih, da ne nabrajam sve moguće verzije srednjovjekovnih zabluda nastalih iz čistog neznanja, naročito ovđe na Balkanu. Tačno da je okupator Simeon "Mirotočivi" bio napisan crvenim slovima, ali zaboravljaš napomenuti činjenicu da je navedeni kalendar pravio Đurađ Crnojević, inače dijete iz mješanog braka, plod grešaka Ivana Crnojevića, koji se iz političkih razloga oženio istočno-ercegovačkom svetosavkom. Već sam nekoliko puta navodio koliko su štete našem malom narodu stvorili takvi politički brakovi, no kao što rekoh, toga je bilo u cijeloj Evropi i svijetu, međusobno neprijateljske države imale su mješane plemićke i vladarske brakove zbog političkog "mira".

19
2
К Крсто Ивановић
28.01.2016. 13:26

Самосталност Жичке архиепископије је оспоравао Михаило VIII који се сматра, као и патријарх Јован Век, издајником православља јер је потписао Лионску унију која никада није заживјела. Ниједан православни патријарх на Истоку није био против аутокефалности наше помјесне цркве, јер је свети Сава ишао на исток, служио са свим патријарсима и прихваћен као архиепископ, а послије смрти све помјесне цркве га славе као светитеља. Овдје се помиње да је култ светог Саве дошао у Црну Гору захваљујући митрополиту Никанору. Прије свега, у цетињској општини постоје 2 цркве посвећене светом Сави, једна црква посвећена светом Симеону Мироточивом и једна посвећена светом Стефану Дечанском. Свака је изграђена прије XIX вијека. Откуда иконе светог Саве по приморским манастирима, Острогу, Пиви, Морачи из XVI и XVII вијека (прије доласка Петровића)? Зашто многа братства у Дробњаку славе светог Саву као крсну славу?

18
82
S Stanislav
28.01.2016. 02:12

izbacujes rijeci iz konteksta,navedi sta je Njegos govorio,unu izjavu kada rece ne haje za Murate i Nemanje..to je rekao u velikosrbskom kontekru,kakav je i sam bio,samo sto vi sjeckate receno i uklapate kako jezuitima odgovara,jer vas oni placaju. Crnojevici su Neanju slavili kao crveno slovo,a sto Njegos ne haje ni za post,ni za lance sv Petra,zato i je umro od sifilisa mlad.

7
56
S Stanislav
28.01.2016. 02:12

Mladi Njegoš 1829. godine: Sima Milutinović Sarajlija je u časopisu "Golubica" br. V, za 1843/44 objavio istinitu anegdotu sa Cetinja iz 1829. godine. Njegov učenik Njegoš mu je govorio da u srpstvu (tu riječ je već naučio od Sarajlije), ni približno nema junaka kao što su Crnogorci. Sima Sarajlija se pobunio protiv tih Njegoševih riječi, rekao mu da ima i drugih Srba koji po junaštvu nijesu ništa gori od Crnogoraca. Na to mu je Njegoš rekao: "A da čoče, božija ti vjera, znam ja tu veselu Srbadiju, nu kud su joj ti junaci sinovi bili, dok joj nije Bog dâ Karađorđa? Ta vi svi fastaste tamo jednoga njega junaštvom; a kad vi Bog njega uze između vas, a vi svi sunovrat u turski jaram opet! No kršna i siromašna Crna Gora ne haje ni za Nemanje, ni za Murate, pa ni za Bonaparte; svi oni biše pa i preminuše,... http://portalanalitika.me/clanak/211476/dragulji-istorije-vladika-vasilije-petrovic-njegos-nijesmo-sloveni dakle TAKMICENJE U SRBSTVU,A NE NEGIRANJE SRBSTVA!

11
48
К Крсто Ивановић
28.01.2016. 02:12

Мене који сам поријеклом из Катунске нахије у те приче не можете убиједити, јер су ипак чињенице јасне. Постојале су и цркве и поштовање светих Немањића и прије 1856 и о томе свједоче и цркве и манастири широм Црне Горе.

16
69