EU web forum

Članstvo u EU garantuje kvalitet proizvoda i usluga

Članstvo u Evropskoj uniji (EU) garantuje kvalitet usluga i proizvoda koji će uživati građani Crne Gore, poručeno je sa javne debate o 28. poglavlju - Zaštita potrošača i zdravlja.
Članstvo u EU garantuje kvalitet proizvoda i usluga
Portal AnalitikaIzvor

Debatu su organizovali Kancelarija glavnog pregovarača, Delegacija EU u Crnoj Gori, ambasada Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori i Britanski savjet.

Glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović je, predstavljajući sadržaj poglavlja, istakao da je to oblast koja se direktno tiče svih građana, usljed čega je značaj dostizanja evropskih standarda u njoj još veći.

„Naglasio je da je protekli period obilježio intenzivan rad na realizaciji obaveza koje proizilaze iz ovog poglavlja, te da će se tako nastaviti i u narednoj godini u cilju ispunjenja zadatih završnih mjerila i dostizanja evropskih standarda“, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI).

U tom dijelu je, kako se navodi u saopštenju, istakao ulogu civilnog društva koje predstavlja most između potrošača i institucija sistema u oblasti zaštite potrošača.

„Kad je riječ o javnom zdravlju, iako je na svakoj pojedinačnoj državi primarna odgovornost za zdravstvenu brigu, brojna pitanja javnog zdravstva su zajednički uređena“, istakao je Pejović.

Prema njegovim riječima, preduzimaju se brojne aktivnosti u pravcu dostizanja evropskih standarda u oblasti zdravstvenih usluga, koji su garancija visokog kvaliteta transfuzijskog liječenja i sigurnosti krvi i krvnih preparata, kao i bioloških materijala.

Pejović je istakao da se uvođenjem ispitivanja za rano otkrivanje raka dojke, raka debelog crijeva i raka grlića materice, te hitnom intervencijom odgovarajućim postupcima liječenja, sprječavaju prerane smrti od raka i spašavaju životi.

On je naveo da su evropske politike u dijelu javnog zdravlja usmjerene i na veći stepen zaštite nepušača od pasivnog pušenja i zaštitu svakodnevnog životnog okruženja od duvanskog dima, što se postiže ograničavanjem odnosno zabranom pušenja na javnim mjestima.

Šefica Radne grupe 28. poglavlje, Rada Marković, osvrnula se na postignute rezultate i predstojeće aktivnosti u dijelu ispunjavanja završnih mjerila u oblasti javnog zdravlja i zaštite potrošača.

Ona je istakla da je postignut visok nivo usklađenosti Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda s pravnom tekovinom EU, kao i da su u toku izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, kao i finalizacija Akcionog plana za poboljšanje nadzora nad zaraznim bolestima.

Marković je ukazala da se do kraja godine planira donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti, bolničkih infekcija, stanja i smrti oboljelih od zaraznih bolesti.

Ona je objasnila da se do kraja 2016. planira donošenje novog Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama, kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj inspekciji.

Zamjenik britanskog ambasador u Podgorici, Lindon Rednidž, predstavio je iskustvo Velike Britanije u oblasti zaštite potrošača, istakavši da potrošačka politika EU doprinosi efikasnijem funkcionisanju Jedinstvenog evropskog tržista.

„On je naglasio da članstvo u EU garantuje kvalitet usluga i proizvoda koji će uživati građani Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Kad je riječ o javnom zdravlju, Rednidž je ukazao na značaj razmjene informacija i širenje dobre prakse o javnom zdravlju.

„Istakavši da u ovom poglavlju postoji uzajamno djelovanje između država članica i EU kao zajednice, koje definiše zdravstvenu politiku, upravlja zdravstvenim uslugama i medicinskom njegom i izdvajanjem sredstava koja ostaju u EU“, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Mina

Foto: eu.me

Portal Analitika