EU web forum

EK: Povratak rasta ekonomije ohrabrujući

Povratak rasta crnogorske ekonomije ohrabruje, ali treba pažljivo pratiti rizike koji se odnose na makroekonomske neravnoteže, ocijenili su predstavnici Evropske komisije (EK) u Pododboru o ekonomskim i finansijskim pitanjima i statistici.
EK: Povratak rasta ekonomije ohrabrujući
Portal AnalitikaIzvor

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, na sastanku koji je održana danas, predstavnici crnogorskih institucija prezentirali su EK napredak ostvaren od novembra prošle godine u oblastima makroekonomska stabilnost, javne finansije, razvoj i reforma finansijskog sistema, jačanje konkurentnosti ekonomije i statistika.

Sastankom je u ime Vlade ko-predsjedavala generalni direktor u Ministarstvu finansija Bojana Bošković, a ispred EK zamjenik šefa jedinice u Generalnom direktoratu za ekonomska i finansijska pitanja, Uve Stam i zamjenik šefa jedinice u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Tomas Haglajtner.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva finansija, Centralne banke, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Monstata i Kabineta potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem.

Iz Ministarstva finansija su podsjetili da je Pododbor za ekonomiju, finansije i statistiku jedan od zajedničkih pododbora ustanovljenih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, koji se održava u cilju redovnog praćenja i analize sprovođenja Sporazuma.

„Predstavnici crnogorskih institucija prezentirali su kolegama iz EK ažurirane i detaljne informacije o ostvarenim rezultatima, s akcentom na ključne aktivnosti koje su sprovedene u periodu od prethodnog sastanka“, kaže se u saopštenju.

Predstavnici EK su, kako se navodi, istakli važnost nastavka dijaloga u oblasti ekonomskog upravljanja, što predstavlja jedno od tri ključna pitanja u procesu proširenja.

„EK je, takođe, podvukla da ohrabruje povratak rasta crnogorske ekonomije, ali i naglasila da treba pažljivo pratiti rizike koji se odnose na makroekonomske neravnoteže. Pozdravljeni su i koraci koje Vlada sprovodi u cilju fiskalne konsolidacije“, kazali su iz Ministarstva.

Kako su naveli, EK je posebno naglasila važnost strukturnih reformi i daljeg unaprjeđenja poslovnog ambijenta.

„U tom kontekstu, pozdravljen je ostvareni napredak u brojnim inicijativama, a posebno je naglašena važnost reformi vezano za sprovođenje ugovora i rješavanja pitanja nesolventnosti. Predstavnici EK su pozdravili i napredak u oblasti statistike, a vezano za dalje usklađivanje sa pravnom tekovinom EU“, kaže se u saopštenju.

Izvor: Mina business

Portal Analitika