Abiznis

Ojačati nivo zaštite potrošača i sprovođenje zakona u praksi

Jačanje kontrolne uloge Uprave za inspekcijske poslove i inspekcijskih organa kada je riječ o sprovođenju Zakona o zaštiti potrošača predviđeno je Nacionalnim programom zaštite potrošača za period 2015-2018. sa Godišnjim akcionim planom za period 2015-2016. koji je pripremilo Ministarstvo ekonomije a usvojila Vlada Crne Gore.
Ojačati nivo zaštite potrošača i sprovođenje zakona u praksi
Portal AnalitikaIzvor

 

Po riječima Jova Rabrenovića, direktora Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača, ovim programom je predviđeno da se u budućem periodu posebno vrši pojačana kontrola u djelovima koji se odnose na bezbjednost proizvoda i bezbjednost potrošača kako bi se potrošačka prava povećala ne samo u cilju ispunjavanja obaveze iz pretpristupnih pregovora, već prije svega kako bi i faktički, u praksi ta prava bila ojačana i postignut jedan nivo koji imaju svi potrošači u zemljama Zapadne Evrope.

Programom je predviđeno da se u sljedećem periodu, pored nastavljanja rada na aktivnostima koje se odnose na donošenju novih podzakonskih propisa, detaljno izvrši i sporovođenje tih podzakonskih akata u praksi, odnosno da dođe do jačanja potrošačkih prava u oblastima u kojim je utvrđeno da ta prava do sada nijesu na najbolji način primjenjivana.

“To su prije svega oblasti finansijskih usluga i bezbijednost proizvoda, kao i zaštita ranjivih kategorija društva. Posebna pažnja se usmjerava na propise koji obuhvataju oblast oglašavanja, kao i na poboljšanje kvaliteta, bezbjednosti proizvoda, bezbjednosti hrane, trgovine i elektronske trgovine, turizam i ugostiteljstvo, javnih usluga, zdravstvo, energetika, telekomunikacije i poštanske usluge, komunalne usluge, stanovanje, finansijske usluge, bankarske i druge finansijske usluge, obrazovanje i informisanje potrošača” istakao je Rabrenović dodajući da će se čitavim jednim setom propisa koji proizilaze iz Zakona o zaštiti potrošača i koji se nastavljaju kroz Nacionalni program zaštite potrošača, mnogo više ojačati nivo zaštite potrošača nego što je to bilo da sada.

Glavni cilj ovog Nacionalnog programa je podizanje znanja o pravima potrošača i jačanje uloge potrošača na zajedničkom tržištu. Takođe, ovim programom će se dalje podsticati jačanje prava potrošača u različitim područjima i jačanje njegove uloge kao aktivnog učesnika na tržištu. Da bi se ovaj primarni cilj postigao potrebno je kontinuirano usaglašavanje potrošačkog zakonodavstva sa pravom EU, zaštitita potrošača od nefer poslovne prakse i opasnih proizvoda kroz jačanje efikasnijeg tržišnog nadzora i uz pružajnje odgovarajuće podrške poslovanju u ispravnoj primjeni novog zakonodavstva.

“Neophodno je napomenuti da je zaštita potrošača ujedno i pregovaračko poglavlje 28, da su sva dokumenta koja su danas usvojena dio programa koji je bio obavezan da se ispuni za ovaj period, odnosno dio su pretpristupnih pregovora i njihovo usvajanje je normalan slijed cjelokupnih aktivnosti koje stoje iza nacinonalnog programa zaštite potrošača” istakao je Rabrenović.

Od kada je otvoreno pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, na Međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije, održanoj u Briselu 16 decembra 2014. godine, do danas, kada se usvaja Nacionalni program zaštite potrošača sa Godišnjim Akcionim planom, urađeno je mnogo na planu usklađivanja zakonodavstva sa pravom EU, zatim na informisanosti potošača o njihovi pravima i na postavljanju zakonskog okvira za dalji olakšani rad i razvoja nevladinih organizacija koje se zalžu za potrošačka prava. Ostvarena je i efikasnija pravna zaštita potrošača, kako bi se poboljšao kvalitet robe namijenjene potrošačima uz odgovarajuće sigurnosne standarde i adekvatan pristup sudstvu u slučaju sporova potrošača, kao i razmjene informacija o opasnim proizvodima. Rezultati su ostvareni i u pogledu osposobljavanja i edukacije administrativnih kapaciteta u državnoj upravi zaduženih za kreiranje i sprovođenje politike zaštite prava potrošača, tačnije izgrađena je početna infrastruktura potrebna za kreiranje i sprovođenje adekvatne politike zaštite potrošača.

Nacionalnim programom zaštite potrošača su predstavljena i dosadašnja dostignuća u oblasti zaštite potrošača sa akcentom na viziju i glavne ciljeve koji se žele postići u naredne tri godine. Takođe, posebna pažnja je posvećena sprovođenju potrošačkog zakonodavstva i njegovo usklađivanje sa propisima EU, podizanju svijesti i informisanju potrošača, kao i unapređivanju zaštite potrošača u pojedinim oblastima. Obrazovanje i edukacija potrošača zauzima značajno mjesto u Programu i predstavljaće jedan od prioriteta u daljoj borbi za ostvarivanje i zaštitu prava potrošača.

Godišnjim akcionim planom za period jul 2015 - jun 2016 je definisano koje su aktivnosti koje Ministarstvo ekonomije I ostali subjekti na koje se odnose Zakon o zaštiti potrošača treba da preduzmu, kao i subjekti koji su obavezni da sporovode odredbe Zakona.

“Dakle, sem Ministarstva ekonomije, to se odnosi na skoro sva ministarstva, zatim na državne institucije, agencije - od Agencije za nadzor osiguranja pa nadalje, kao i nevladine organizacije koje takođe daju zanačajan doprinos u zaštiti potrošačkih prava” zaključio je Rabrenović.

 

Portal Analitika

Komentari (1)

Nadimak za neregistrovanog korisnika
Napišite Vaš komentar
Ovaj sajt je zaštićen sa reCAPTCHA anti spam mehanizmom.Primjenjuju se Google politika o privatnosti i uslovi korišćenja . Vaš komentar se prvo šalje timu na odobrenje. Portal Analitika zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar, bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznijeta u komentarima ne odražavaju stavove redakcije.
Prijavi se Još uvijek nemate nalog? Registrujte se.