EU web forum

EK objavila rezultate konkursa za program Evropa za građane - Projekti civilnog društva

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu pri Evropskoj komisiji objavila je rezultate za program Evropa za građane, Poglavlje 2 „Demokratski angažman i građansko učešće“ – Mjera 2.3 „Projekti civilnog društva“, na osnovu konkursa objavljenog u martu.
EK objavila rezultate konkursa za program Evropa za građane - Projekti civilnog društva
Portal AnalitikaIzvor

U okviru ovog programa, od 440 podnijetih aplikacija iz svih zemalja koje učestvuju u programu Evropa za građane, 23 projekta su odabrana i za njih su odobrena sredstva u iznosu od 2.817.500 eura.

Četiri organizacije iz Crne Gore ove godine učestvuju u odabranim programima, a po prvi put jedna organizacija iz naše države je na konkursu nagrađena kao lider projekta.

Crnogorske organizacije koje učestvuju u odabranim projektima su:

·NVO Institut za javnu politiku iz Podgorice, kao lider projekta Ženska vlada Zapadnog Balkana.EU;

·NVO MAPSS iz Podgorice, kao partner na projektu EUbyCitizens, čiji je vođa francuska organizacija Maison de l’Europe;

·NVO Zračak nade – Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Pljevalja, kao partner na projektu Towards European Values – Persons with Disabilities as Equal Citizens, čiji je vođa organizacija Asocijacija za promociju inkluzije Srbije;

·NVO Centar za građansko obrazovanje iz Podgorice, kao partner na projektu Homo Europeanus – Overcoming the Knowledge Deficit, čiji je vođa hrvatska organizacija Europski dom Slavonski Brod.

Crnogorski organi i organizacije imaju pravo učešća na konkursima ovog programa Evropske unije na osnovu sporazuma potpisanog 27. oktobra 2014. godine, u skladu sa kojim je u Ministarstvu kulture uspostavljena i Kontakt tačka za implementaciju programa u Crnoj Gori.

Portal Analitika