Abiznis

Nastavak saradnje sa Svjetskom bankom u oblasti reforme poreske administracije

Ministar finansija Radoje Žugić primio je juče delegaciju Svjetske banke, koju je predvodila Viši stručnjak za javni sektor Shipa Pradhan.
Nastavak saradnje sa Svjetskom bankom u oblasti reforme poreske administracije
Portal AnalitikaIzvor

Tema sastanka odnosila se na nastavak saradnje na polju jačanja kapaciteta poreske administracije, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na jačanje kadrova, poboljšanje uslova za rad, i razvoja efikasnije informatičke osnove.

Naglašavajući značaj ovog projekta, koji bi na duže staze trebao da doprinese efikasnijem ispunjavanju poreskih obaveza, ministar Žugić je izrazio očekivanje da će Ministarstvo finansija, zajedno sa Svjetskom bankom, u narednom periodu, kreirati model podrške koji će biti fleksibilan, efikasan i sadržajan,te omogućitifunkcionisanje poreske administracije na temeljima najbolje međunarodne prakse.

Pradhan je prenijela otvorenost finansijske institucije koju predstavlja za pružanje podrške u realizaciji zajednički zacrtanih ciljeva koji se ogledaju u uspješnom sprovođenju projekata od  javnog interesa.

Konstatujući da je rad dviju strana u dosadašnjem periodu bio uspješan, dogovoreno je inteziviranje saradnje u ovom segmentu.

Portal Analitika