Abiznis

Evropska Centralna banka pokrenula program saradnje sa CBCG vrijedan 300.000 eura

0909cbcg
E
vropska Centralna banka (ECB) pokrenula je danas program saradnje Eurosistema i Centralne banke Crne Gore (CBCG). Evropska unija (EU) izdvojila je 300.000 eura za program iz instrumenata za pretpristupnu pomoć.

Evropska Centralna banka pokrenula program saradnje sa CBCG vrijedan 300.000 eura
Portal AnalitikaIzvor

Cilj programa je priprema CBCG za ulazak u Evropski sistem centralnih banaka (ESCB), nakon što se Crna Gora kvalifikuje za članstvo u EU. U okviru ovog programa biće sprovedene aktivnosti na pripremi Izvještaja o procjeni potreba kojim će se utvrditi pravci daljeg unapređenja u cilju ispunjavanja standarda centralnog bankarstva EU.

Guverner CBCG Milojica Dakić i predsjednik ECB Mario Dragi potpisali su danas Sporazum o saradnji između ove dvije institucije i nacionalnih centralnih banaka koje učestvuju u programu.

Najavljujući pokretanje programa, Dakić je na današnjoj konferenciji za novinare u Podgorici istakao da projekat započinje u važnom trenutku za CBCG, a samim tim i za Crnu Goru, jer se upravo otvaraju preostala pregovaračka poglavlja. Projekat ima značaj za unapređenje ekonomske i finansijske saradnje CBCG sa centralnim bankama zemalja članica EU. Ovim se pruža podrška CBCG u identifikovanju neophodnih politika, analiza koje će biti osnov za formiranje strateških planova i modela za usaglašavanje poslovanja CBCG sa standardima Evropskog sistema centralnih banaka.

-Projekat obuhvata šest vrlo značajnih oblasti, a to su: Finansijska stabilnost, statistika, finansijske i bankarske operacije, računovodstvo, operativne rizike i kontinuitet poslovanja i evropske integracije-kazao je Dakić.

Generalni direktor Generalnog direktorata za međunarodne i evropske odnose u ECB-u Frenk Mos, izjavio je da je program sa CBCG dio šire strategije ECB-a i Eurosistema za zemlje kandidate i potencijalne kandidate sa zapadnog Balkana. On označava spremnost zajednice centralnih banaka iz EU da doprinesu procesu integracija Crne Gore, time što će njenoj centralnoj banci pomoći da uskladi svoje procedure sa standardima centralnog bankarstva ESCB-a.

-Ovaj program je dio procesa pristupanja Crne Gore EU i njime se pokazuje posvećenost ECB-a zemljama zapadnog Balkana. Uz program koji započinjemo danas ojačaćemo veze između CBCG i Evropskog sistema centralnih banaka-poručio je Mos.

Predstavnik delgacije EU u našoj zemlji Alberto Kamarati, naveo je da je izgradnja jednog ekonomskog sistema zasnovanog na ispravnom finansijskom upravljanju važna za zaštitu potrošača i privlačenje investitora.

-Projekat je odraz posvećenosti EU da pomogne crnogoskim institucijama-u ovom slučaju Centralnoj banci, u postizanju neophodnih standarda u ovoj ključnoj oblasti prije pristupanja EU. Ovo je prava prednost procesa integracija i doprinijeće uspostavljanju funkcionalne tržišne ekonomije-saopštio je Kamarati.

Nakon prvog sastanka Upravnog odbora Programa koji je juče održan u Podgorici, započet je rad na izvještaju o procjeni potreba CBCG. Tokom narednih sedam mjeseci stručnjaci iz Eurosistema će procijeniti usklađenost devet funkcija Centralne banke sa EU i međunarodnim standardima i politikama.

Program sprovodi ECB u saradnji sa deset nacionalnih centralnih banaka Eurosistema. Program ne dovodi u pitanje poziciju ECB-a niti Savjeta EU u pogledu implikacija okvira Ugovora EU po crnogorski monetarni režim, a čija će procjena biti neophodna tokom pristupnih pregovora sa EU.

Foto: cdm.me

Portal Analitika