Abiznis

Danas se obilježava Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu

vladaslajd2404

O
d 2003. godine, 28. april se obilježava kao Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu, a ove godine tema je posvećena bezbijednost radnika koji koriste hemikalije na radnom mjestu, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva zdravlja.

Danas se obilježava Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu
Portal AnalitikaIzvor

Međunarodna organizacija rada (MOR) 28. april obilježava kao Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu u cilju promovisanja prevencije povreda na radu i profesionalnih bolesti na globalnom nivou. Proslavom ovog dana želi se usmjeriti međunarodna pažnja na nove trendove u oblasti zaštite i zdravlja na radu, ali i ukazati na probleme koji se odnose na smrtne slučajeve, teške povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom u svijetu.

Bezbijednost radnika koji koriste hemikalije na radnom mjestu je tema ovogodišnjeg dana zaštite i zdravlja na radu.

MOR i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), procjenjuju da svake godine nastaje oko 260 miliona povreda na radu. Na radu smrtno strada oko dva miliona radnika, a veliki je broj slučajeva nastanka profesionalnih oboljenja.

Zdravlje zaposlenih je ključna pretpostavka ostvarivanja porodičnog prihoda, produktivnosti i ekonomskog razvoja, zato je očuvanje i unaprijedjenje radnog kapaciteta važna funkcija zdravstvenog sistema i zdravstvenih usluga.

Visoke temperature, buke, prašine, hemikalije, nebezbjedne mašine, psihološki stres, su samo neki od rizika koji mogu izazivati profesionalna oboljenja i pogoršati druge zdravstvena probleme. Ovi rizici, prema prema podacima SZO učestvuju i doprinose u značajnoj mjeri ukupnom opterećenju bolesti. Tako 37% svih problema sa kičmom i ledjima; 16% problema sa sluhom; 13% problema sa hroničnim obstruktivnim plućnim bolestima; 11% problema sa stresom; 8% problema sa povredama; 8% problema sa depresijom; 9% problema sa kancerom pluća; 2% problema sa leukemijom su posljedice pomenutih rizika.

Ekonomski aktivno stanovnistvo u prosjeku provede 1/3 svog vremena na radnom mjestu. Dobri radni uslovi obezbjeđuju socijalnu zastitu, prilike za lični razvoj, zastitu od fizickih i psihosocijalnih nesreća.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo zdravlja, nastaviće zajedno sa drugim državnim inistitucijama, da rade na pormociji prevencije zaštite na radu i zdravstvene kulture u cilju unaprijeđenja ove oblasti u Crnoj Gori.

Tako će se u toku 2014. i 2015. godine realizovati kampanja, koju je na evropskom nivou pokrenula Evropska agencija za zaštitu i zdravlje na radu pod nazivom „Upravljanje stresom za zdrava radna mjesta“.

Pokrenuta je i inicijativa za izradu programa “Uvođenje zaštite i zdravlja na radu u obrazovanje” čije je cilj postepeno upoznavanje djece, učenika i studenata sa pravilima za bezbjedan rad, kako bi oni postepeno proširili svoja znanja iz zaštite i zdravlja na radu.

 

 

Portal Analitika