Abiznis

Saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Usvajanje Budžeta preduslov za dalji razvoj crnogorske poljoprivrede

Nedonošenje nacionalnog Budžeta za 2021. godinu uslovilo je kašnjenje u usvajanju Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu – Agrobudžeta, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Usvajanje Budžeta preduslov za dalji razvoj crnogorske poljoprivrede Foto: Foto: gov.me/B.Ćupić
Portal AnalitikaIzvor

“Usvojen Zakon o budžetu preduslov je bez koga se ne može pristupati donošenju podzakonskih akata, programa i drugih dokumenata iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Svaki dan daljeg odlaganja donosi sve teže posljedice i značajno smanjuje mogućnost za uspješnu realizaciju planiranih mjera iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede”, ističe iz ovog resora..

Oni su saopštili da odlaganje donošenja Budžeta nanosi ozbiljne probleme našim poljoprivrednicima u primjenjivanju mjera direktnog plaćanja, naročito u stočarstvu i biljnoj proizvodnji.

“Poljoprivredni proizvođači su svoje planove bazirali na dosadašnjoj praksi da se dio sredstava uplati u prvoj polovini godine i svoje investicije planirali na osnovu toga. Ugrožena proljećna sjetva i sadnja nanosi štetu domaćem tržištu, pa dalje odlaganje, s obzirom na regionalne probleme na tržištu stočne hrane dodatno ugrožava naše proizvođače”, navode u Ministarstvu.

Najveći broj mjera u okviru Agrobudžeta sprovodi se kroz mjere ruralnog razvoja.

“Kašnjenjem donošenja pravnih akata dolazi i do kašnjenja objavljivanja javnih poziva (u ovom trenutku oko 30 dana) zbog čega može doći do smanjenja broja zainteresovanih proizvođača za realizaciju svojih investicija”, ističe se u saopštenju.

U Ministarstvu postoji procedura koja obuhvata niz aktivnost kao što su izlazak službi na teren i kontrola poljoprivrednih proizvođača za šta je neophodno vrijeme.

“Odlaganjem Agrobudžeta u velikoj mjeri je skraćen period za implementaciju što prouzrokuje dodatne probleme u unutrašnjoj organizaciji”, navode iz ovog resora.

Neusvajanje Zakona o budžetu prouzrokuje, kažu, znatne probleme za sektor šumarstva i drvne industrije.

“Program gazdovanja šumama se usvaja nakon usvajanja Budžeta. Bez Programa gazdovanja šumama nije moguće vršiti izrade planske dokumentacije- što su poslovi koji su sezonskog karaktera. Nije moguće vršiti sječu i davanje šuma na korišćenje. Ključna opasnost je nestašica drvnih proizvoda što može uzrokovati gašenje proizvodnje u drvoprerađivačkoj industriji. Za prva četri mjeseca došlo je do pada proizvodnje u šumarstvu u iznosu od 93,5 % u odnosu na isti period u 2020. godini. Bez usvojenog Budžeta prihodi od šumarstva usljed pada proizvodnje bili bi drastično smanjeni, a time ugroženi i budžeti opština na sjeveru koji prihoduju 70% sredstava iz naknada za korišćenje šuma”, navodi se u saopštenju.

Program vodoprivrede usvaja se nakon budžeta i bez njega nije moguće krenuti u procedure izrade novih vodovoda u Crnoj Gori zbog čega je 20-tak vodoprivrednih objekata trenutno na čekanju.

“S obzirom da Program za ovu godinu još nije donesen izvjesno je kašnjenje radova, a u zavisnosti od priliva sredstava iz Budžeta postoji objektivna mogućnost da se neke aktivnosti definisane Programom neće moći realizovati u toku ove godine”, saopšteno je iz Ministarstva.

Zbog kašnjenja usvajanja Budžeta za 2021. godinu kasniće se i sa realizacijom sredstava namijenjenih za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa za finansiranje projekata i programa u oblasti zaštite životne sredine – zaštita voda.

“Komisija za raspodjelu sredstava do usvajanja Budžeta nije u mogućnosti da objavi Javni konkurs za finansiranje tih projekata u 2021. godini”, objašnjavaju u Ministarstvu.

Kada je riječ o međunarodnim projektima, svi akti potrebni za implementaciju od strane IFAD-a (projekat razvoja klastera i transfromacije ruralnih područja) su odobreni, i za realizaciju u 2021. godini potrebno je još usvajanje Zakona o Budžetu i Agrobudžet, budući da bez Zakona o budžetu nije moguće obezbijediti dio nacionalnog učešća u projektu, zbog čega se ne može otpočeti rad na njegovoj realizaciji.

“Neusvajanje Budžeta uslovljava zastoj i u realizaciji MIDAS 2 i IPARD II projekata jer sredstva obezbijeđenja za grant podršku za ruralni razvoj i ribarstvo ne mogu biti iskorištena planiranom dinamikom a usko su povezana sa usvajanjem Budžeta/Agrobudžeta”, ističe se u saopštenju.

Kašnjenje u usvajanju i objavljivanju Agrobudžeta predstavlja, naglašavaju, svojevrstan izazov prvenstveno administraciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja je u ovakvim uslovima pristupila pokretanju i sprovođenju svih zakonom dozvoljenih mehanizama kako bi poljoprivredni proizvođači što lakše prevazišli period do njegovog objavljivanja.

“Pokretanjem mehanizma privremenog finansiranja, do sada je, na mjesečnom nivou, vršena isplata redovnih obaveza poljoprivrednim proizvođačima. Sve pripadajuće premije po ovom osnovu isplaćene su u istom obimu i istom dinamikom kojom bi bile realizovane i da je Agrobudžet usvojen u prvom kvartalu ove godine”, ističu.

Korisnici staračkih naknada sva pripadajuća primanja po ovom osnovu ostvarivali su redovno i bez kašnjenja.

Dalje navode da sve zasađene i zasijane površine poljoprivrednog zemljišta ove godine biće subvencionisane.

“Svako grlo stoke u sistemu premija biće isplaćeno, svaki litar mlijaka predat mljekari ili prerađen. Sve investicije u oblasti ruralnog razvoja obuhvaćene setom mjera podrške biće podržane od strane Ministarstva, uz poštovanje procedura i zakonskih normi. Iako svijesni trenutno otežavajućih okolnosti, cilj nam je da procenat iskorištenosti sredstava podrške koja su opredijeljena ove godine bude što veći, kako bi osigurali stabilnost dohotka poljoprivrednih proizvođača, ojačali njihovu konkurentnost i u krajnjem osnažili sektor u cijelini”, navode

Zbog posebnog interesovanja javnosti za pitanje donošenja Agrobudžeta, još jednom ukazuju da će Vlada Crne Gore i Ministarsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uticaj kašnjenja u objavljivanju Budžeta na njegovu realizaciju svesti na najmanju moguću mjeru, a u najvećoj mogućoj mjeri biti na raspolaganju korisnicima podsticaja.

“Ovom prilikom upućujemo apel svim političkim subjektima sudjelujućim u ovom procesu da u cilju opšteg održanja ekonomske stabilnosti, privrednog razvoja u zemlji i pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima što prije usaglase svoje stavove i izglasaju Zakon o budžetu kao apsolutni preduslov za dalje održanje i razvoj crnogorske poljoprivrede”, zaključuje se u saopštenju.

Portal Analitika