Društvo
  • Portal Analitika/
  • Društvo /
  • Uprkos protivljenju FCJK: Danilović novom odlukom potvrdio istu predśednicu Komisije, zamijenio samo člana predstavnika privrede

U skladu s procedurom FCJK dostavio mišljenje na Danilovićevu odluku, odgovor direktora AKOKVO izostao

Uprkos protivljenju FCJK: Danilović novom odlukom potvrdio istu predśednicu Komisije, zamijenio samo člana predstavnika privrede

„Pri stavu da prof. dr Jelena Petković ne zadovoljava kriterije članstva u Komisiji ostajemo i dalje, osobito imajući u vidu da, prema javno dostupnim informacijama, nikad nije učestvovala u procesu reakreditacije ustanova visokoga obrazovanja u Crnoj Gori“, poručuju sa FCJK

Uprkos protivljenju FCJK: Danilović novom odlukom potvrdio istu predśednicu Komisije, zamijenio samo člana predstavnika privrede Foto: UGC
Autor
RMAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Nakon negativnog izjašnjenja Fakulteta za crnogorski jezik i književnost (FCJK) o odluci direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (AKOKVO) Gorana Danilovića o formiranju komisije za reakreditaciju te ustanove, ali i nakon negativnih reakcija javnosti, Danilović je donio odluku o izmjeni Komisije. Neobično je, međutim, to što nije u potpunosti uvažio primjedbe FCJK. 

Podśećamo, FCJK je uložio primjedbu na predśednicu komisije, lingvistkinju iz Kragujevca, profilisanu u okviru velikosrpske filološke škole koja negira ne samo crnogorski jezik već i ostale štokavske standardne jezike tretirajući ih kao srpski jezik, te člana predstavnika privrede iz Leskovca, inače stručnjaka za odlaganje otpada, oboje bez iskustva u (re)akreditaciji crnogorskih visokoobrazovnih ustanova. 

Uprkos protivljenju FCJK, Danilović je novom odlukom potvrdio istu predśednicu Komisije, a zamijenio samo člana predstavnika privrede. U skladu s procedurom, FCJK je blagovremeno dostavio mišljenje na najnoviju Danilovićevu odluku.

Škola visokih marifetluka
22
Škola visokih marifetluka
16.02.2024 06:54

Kako je zvanični Danilovićev odgovor FCJK-u izostao, dopis Fakulteta direktoru AKOKVO Daniloviću objavljujemo integralno:

Direktore Agencije Daniloviću,

U poneđeljak, 19. februara 2024. godine, primili smo Vašu Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za reakreditaciju FCJK.

Drago nam je da smo podstakli AKOKVO da provjeri podatke osoba koje je angažovala kao ekspertske saradnike. U nastojanju da Vas spasimo od Vas samog i Vašega zloga nauma, ovim mišljenjem ukazujemo Vam na protivpravnu aktivnost kojoj ste pribjegli u posljednjem aktu koji ste nam uputili.

U Odluci broj 02-607/24-22/8UPI koju ste usvojili 16. februara 2024. godine pozvali ste se na članove 8 i 11 Pravila o postupku reakreditacije ustanova visokog obrazovanja broj 01-607/23-409/1. U pitanju je pravilnik od 22. novembra 2023. godine. Ističemo da je taj dokument neprimjenjiv na FCJK, budući da smo Zahtjev za pokretanje postupka reakreditacije podnijeli 27. oktobra 2023. godine. 

Naime, po Pravilima koja su bila važeća u trenutku predaje zahtjeva za reakreditaciju FCJK u članu 5 definisano je da „Agencija vrši provjeru formalne ispunjenosti i blagovremenosti zahtjeva za reakreditaciju u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva“, a u članu 8 stav 6 da: „Nakon što koordinator konstatuje da je zahtjev za akreditaciju formalno-pravno uredan, direktor Agencije predlaže članove komisije u roku od 5 dana na osnovu prijedloga koordinatora“. Umjesto za ukupno 15 dana, koliko je predviđeno u to vrijeme važećim pravilnikom, direktor Agencije je članove Komisije za reakreditaciju predložio FCJK-u nakon punih 80 dana (15. januara 2024. godine). 

Uzimajući u obzir činjenicu da je Agencija bila dužna da u roku od 10 dana provjeri valjanost predate dokumentacije – što je i učinjeno budući da je 8. novembra koordinatorka obavijestila FCJK da je predata dokumentacija za reakreditaciju ustanove uredna – izvjesno je da je proces reakreditacije FCJK otpočet prije donošenja novoga pravilnika 22. novembra 2023. godine, na koji se pozivate u ovoj odluci.

Danilovićeva omča za FCJK
28
Danilovićeva omča za FCJK
24.01.2024 06:30

U tome novom pravilniku nema prelaznih i završnih odredaba, koje su u skladu s pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa neophodne da bi se regulisala primjena bilo kojega novousvojenog propisa na predmete čiji je postupak u toku. Shodno tome pravnome nedostatku novih Pravila o postupku reakreditacije, u skladu s pravnom regulativom Agencija je dužna reakreditaciju FCJK u cjelosti provesti prema Pravilima o postupku reakreditacije ustanove visokog obrazovanja broj 01-630/19-212/1 od 6. 12. 2019. godine, koja su bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka reakreditacije FCJK (27. oktobra 2023. godine).

Ovom prilikom obavještavamo Vas da je u Pravilima o postupku reakreditacije ustanove visokog obrazovanja od 6. 12. 2019. u članu 8 stav 4 alineja 1 navedeno da je predśednik komisije dužan da „poznaje sistem obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju u Crnoj Gori“. Budući da predśednica predložene Komisije za reakreditaciju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost prof. dr Jelena Petković, sudeći po izvještajima dostupnim na sajtu Agencije www.akokvo.me, nije bila članica komisije za reakreditaciju niti jedne ustanove visokoga obrazovanja u Crnoj Gori, a nije bila ni radno angažovana u oblasti visokoga obrazovanja u Crnoj Gori, ne postoje dokazi da navedeno lice ispunjava početni uslov za izbor na mjesto predśednice Komisije za reakreditaciju FCJK. To je čini nekompetentnom za ispunjavanje zadatka koji ste joj namijenili. 

Jedan član novoformirane komisije, mr Ammar Miraščija, kao višekratni učesnik u procesu reakreditacije ustanova visokoga obrazovanja u Crnoj Gori, nedvojbeno „poznaje sistem obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju u Crnoj Gori“ propisan Pravilnikom kao neophodan za izbor predśednika Komisije. U Pravilima nije precizirano iz koje grupe eksperata treba biti predśednik komisije. Imajući navedeno u vidu, izvjesno je da među članovima ove komisije ima onih kompetentnih, koji ispunjavaju uslove da predśedavaju komisijom, za razliku od predložene prof. dr Jelene Petković. Stoga ovaj naš prigovor smatramo pravno utemeljenim i opravdanim.

U mišljenju koje smo Vam uputili 18. 1. 2024. godine iznijeli smo stav da prof. dr Jelena Petković ne može biti članica, a kamoli predśednica Komisije, potkrijepljen argumentima da neko ko dolazi iz miljea negatora crnogorskoga jezika ne može objektivno vrednovati rad Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. 

Pri stavu da prof. dr Jelena Petković ne zadovoljava kriterije članstva u Komisiji ostajemo i dalje, osobito imajući u vidu da, prema javno dostupnim informacijama, nikad nije učestvovala u procesu reakreditacije ustanova visokoga obrazovanja u Crnoj Gori, pa nije moguće ni dokazati da „poznaje sistem obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju u Crnoj Gori“, što je istaknuto kao imperativni uslov za obavljanje uloge predśednika Komisije u Pravilima o postupku reakreditacije ustanove visokog obrazovanja od 6. 12. 2019. godine, jedinome zakonitom propisu koji se može primjenjivati u postupku reakreditacije Fakulteta za crnogorski jezik i književnost.

Portal Analitika