Kultura
  • Portal Analitika/
  • Kultura /
  • Umjetnički direktor Nikšićkog pozorišta zabranio predstavu o nasilju nad ženama: Tema mu "izlizana", a žene u Crnoj Gori te koje diskriminišu

Dao i dozvolu da se njegovo skandalozno pismo objavi

Umjetnički direktor Nikšićkog pozorišta zabranio predstavu o nasilju nad ženama: Tema mu "izlizana", a žene u Crnoj Gori te koje diskriminišu

Umjesto da podstiče dijalog i osvješćivanje, Jelić jer je u poziciji moći, ograničava slobodu izražavanja i negira stvarnost s kojom se mnoge žene suočavaju svakodnevno, a aktivnosti ovakvog tipa naziva propagandom, poručuju iz Platforme "U pravo vrijeme"

Umjetnički direktor Nikšićkog pozorišta zabranio predstavu o nasilju nad ženama: Tema mu "izlizana", a žene u Crnoj Gori te koje diskriminišu Foto: NVO Juventas
Portal AnalitikaIzvor

Platforma organizacija „U pravo vrijeme“ obavijestila je javnost da umjetnički direktor Nikšićkog pozorišta, Janko Jelić, nije dozvolio izvođenje predstave "IzloŽene", koja se hrabro suočava s temom rodne ravnopravnosti i nasilja nad ženama. 

Jelić je, kako ističu, kao razlog zbog kojeg ne dozvoljava izvođenje predstave „IzloŽene“ naveo da je tema diskriminacije nad ženama "izlizana" i da su žene u Crnoj Gori te koje diskriminišu, te da neće dozvoliti izvođenje predstave u Nikšićkom pozorištu jer je priča o diskriminaciji i nasilju nad ženama vid „angažovane propagande“.

Nedozvoljavanje izvođenja "IzloŽene", predstave koja ističe različite oblike i forme diskriminacije i nasilja nad ženama pokazuje nepoštovanje prema svim ženama koje su izgubile život usljed partnerskog ili porodičnog nasilja, ženama koje su trpile ili trpe nasilje, i ženama koje trpe diskriminaciju a u konačnom i prema umjetničkom radu i potrebi da se otvoreno razgovara o ovim problemima", poručuju u reagovanju.

Napominju da je u Crnoj Gori u periodu od 2020 do 2022. godine počinjeno pet femicida.

"Umjesto da podstiče dijalog i osvješćivanje, Jelić jer je u poziciji moći, ograničava slobodu izražavanja i negira stvarnost s kojom se mnoge žene suočavaju svakodnevno, a aktivnosti ovakvog tipa naziva propagandom. Pozivamo umjetničku zajednicu i širu javnost da se suprotstave ovakvom pristupu i podrže umjetnost koja hrabro propituje društvene norme i nepravde", poručuju iz Platforme "U pravo vrijeme"

Ovo, kako naglašavaju, nije samo ograničavanje slobode izražavanja, već i podrivanje napora za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i nepravde.

"Jelić je odgovoru upućenom nezavisnoj teatarskoj sceni „Bunt“ naveo da je sa nepostojanjem diskriminacije nad ženama upoznat jer je „igrom slučaja“ suprug, a iz navedenog odnosa prema umjetnošću i ljudskim pravima djeluje da je igrom slučaja umjetnički direktor pozorišta, koji osim što ne razumije umjetnost ne razumije ni potrebe crnogorske javnosti, a uz to i negira nasilje nad ženama i diskriminaciju", naglašavaju u reagovanju.

Predstava se, podsjećaju, izvodi kroz projekat „Izloženo nasilje“ koji je podržan u sklopu grant šeme „U pravo vrijeme“. Igranje predstave je besplatno, ulaz se ne naplaćuje, niti se od umjetničkih institucija traže finansijska sredstva. Predstava je kroz ovaj projekat igrana šest puta u opštinama na sjeveru.

Predstavu „IzloŽene“ izvodi nezavisna teatarska scena Bunt, a režiserka predstave je Sandra Vujović.

Njima su ovom prilikom podršku pružili: Nezavisna teatarska scena „Bunt“, Juventas, Pravni centar, Centar za monitoring i istraživanje, Hepatitis Crna Gora, Socijalna pravda, Sjeverna zemlja, Udruženje za podršku Roma i Egipćana Berane, Invictus, SOS za žene i djecu žrte nasilja Bijelo Polje, Help – Hilfe zur Selbsthilfe Montenegro, Kvir Montenegro, Otvoreni centar Bona fide i Mreža za evropske politike - Master.

Portal Analitika